Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 1a dla systemu Windows XP

Streszczenie

W tym artykule przedstawiono listę błędów usuniętych w dodatkach Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 1a (SP1a) dla systemu Windows XP. Dodatki Service Pack są kumulatywne. Oznacza to, że usterki usunięte w jednym dodatku Service Pack są również usunięte w późniejszych dodatkach Service Pack.

Aby wyświetlić listę poprawek w dodatkach SP1 i SP1a dla systemu Windows XP, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatków Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z dodatkami Service Pack 1 i Service Pack 1a dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324722 Informacje o wersji dotyczące dodatku Service Pack 1 do systemu Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324720 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia