Komunikat o błędzie: nie znaleziono punktu wejścia procedury w pliku Msvcrt.dll

Symptomy

Po uruchomieniu systemu Windows XP może zostać wyświetlony komunikat o błędzie przypominający jeden z następujących:
Lsass.exe: Nie znaleziono punktu wejścia

Nie znaleziono punktu wejścia procedury _resetstkoflw w bibliotece Msvcrt.dll.
— lub —
Services.exe: Nie znaleziono punktu wejścia

Nie znaleziono punktu wejścia procedury _resetstkoflw w bibliotece Msvcrt.dll.
Po kliknięciu przycisku OK na ekranie komputera zostaje wyświetlony pusty pulpit. Dostępny może też być działający wskaźnik myszy. Jednak na pulpicie nie ma żadnego elementu do kliknięcia. Ponadto nie działa klawiatura.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić w przypadku zastąpienia pliku Msvcrt.dll wersją pochodzącą z innego źródła, która nie zawiera funkcji _resetstkoflw (odzyskiwanie po przepełnieniu stosu).

Rozwiązanie

W celu rozwiązania tego problemu należy zastąpić plik Msvcrt.dll oryginalną wersją za pomocą konsoli odzyskiwania systemu Windows XP. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
 1. Włóż dysk CD-ROM z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM komputera, a następnie uruchom komputer ponownie z poziomu stacji dysków CD-ROM.

  UWAGA W przypadku niektórych komputerów konieczne jest zmodyfikowanie ustawień systemu BIOS w celu uruchomienia komputera z poziomu stacji dysków CD-ROM. Informacje na temat modyfikowania ustawień systemu BIOS można znaleźć w dokumentacji komputera.
 2. Na ekranie Instalator — Zapraszamy, naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 3. Naciśnij klawisz z numerem odpowiadającym instalacji Windows, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz hasło administratora i naciśnij klawisz ENTER.
 5. Nie wyjmuj dysku CD-ROM systemu Windows XP ze stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM. Wpisz następujące polecenia, potwierdzając każde z nich naciśnięciem klawisza ENTER:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • litera_stacji_dysków_CD-ROM/DVD-ROM:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ litera_dysku_rozruchowego:\windows\system32
  • exit
  UWAGAlitera_dysku_rozruchowego oznacza literę dysku, z którego uruchamiany jest system. Jest to po prostu dysk, na którym znajduje się folder systemu Windows, najczęściej jest to dysk C. litera_stacji_dysków_CD-ROM/DVD-ROM oznacza literę stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM. Często stacja dysków CD-ROM/DVD-ROM jest dostępna na dysku D.
UWAGA Oryginalna wersja pliku Msvcrt.dll pochodzi z 23 sierpnia 2001 r. Jest ona dołączona do systemu Windows XP i ma następujące właściwości:

Zmodyfikowano: 23.08.01
Rozmiar: 315 KB (322 560 bajtów)
Wersja: 7.0.2600.0

Więcej informacji

Ta wersja zawiera funkcję _resetstkoflw.

Do wyświetlenia funkcji zawartych w pliku dll można użyć narzędzia Dependency Walker (Depends.exe), które jest dostępne w Narzędziach obsługi systemu Windows XP. Aby zainstalować Narzędzia obsługi systemu Microsoft Windows XP, należy włożyć dysk CD-ROM systemu Windows XP do stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM, kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Uruchom, a następnie w polu Otwórz wpisać polecenie litera_stacji_dysków_CD-ROM/DVD-ROM:\Support\Tools\Setup.exe i nacisnąć klawisz ENTER.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324762 — ostatni przegląd: 21.05.2012 — zmiana: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Opinia