JAK: Uzyskiwanie i instalowanie aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule omówiono następujące tematy:
 • Wymieniono wymagania systemowe aparatu SQL Server Desktop Engine (znanego także pod nazwą MSDE 2000).

 • Opisano, gdzie można uzyskać program MSDE 2000.

 • Podano informacje dotyczące licencjonowania programu MSDE 2000.

 • Wyjaśniono, jak zainstalować program MSDE 2000.

Wymagania systemowe aparatu MSDE 2000

MSDE 2000 jest bezpłatnym, nadającym się do redystrybucji aparatem bazy danych, całkowicie zgodnym z programem Microsoft SQL Server 2000. Oto wymagania systemowe aparatu MSDE 2000:

Systemy operacyjne

Aparat MSDE 2000 jest przeznaczony do uruchamiania jako osadzona baza danych aplikacji niestandardowych, które wymagają lokalnego aparatu bazy danych, w następujących systemach:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 z dodatkiem Service Pack 5 (SP5) lub nowszym
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 5 (SP5) lub nowszym
 • Microsoft Windows NT w wersji 4.0 Server Enterprise Edition z dodatkiem Service Pack 5 (SP5) lub nowszym
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Procesor
 • Komputer z procesorem Pentium o minimalnej szybkości 166 MHz.
Pamięć
 • Co najmniej 32 megabajty (MB) pamięci RAM.
UWAGA: Firma Microsoft zaleca stosowanie co najmniej 64 MB. W zależności od systemu operacyjnego może być wymagana dodatkowa pamięć.
Dysk twardy
 • Co najmniej 44 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

Inne
 • Microsoft Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszy.
UWAGA: Przed zainstalowaniem programu Microsoft Internet Explorer w wersji 5.0 należy zainstalować dodatek Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5 lub nowszy.

Jak uzyskać program MSDE 2000

Program MSDE 2000 jest zgodny z innymi wydaniami programu Microsoft SQL Server 2000 i jest dostępny z różnymi produktami firmy Microsoft poza programami SQL Server 2000 Enterprise, Standard i Developer Edition. Program MSDE 2000 jest rozprowadzany na dysku CD-ROM ze wszystkimi wydaniami pakietu Microsoft Office zawierającymi program Microsoft Access 2002, takimi jak Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Developer i Microsoft Office XP Premium. Program MSDE 2000 znajduje się na dysku CD-ROM pakietu Office w folderze MSDE 2000. Jest on również dostępny dla zarejestrowanych użytkowników programu Microsoft Visual Studio .NET Architect, Developer i Professional Edition. Zarejestrowani użytkownicy programu Visual Studio mogą uzyskać najnowszą wersję programu MSDE, kontaktując się z punktem zamówień firmy Microsoft pod numerem 1-800-360-7561.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
284230 INFO: Replacing Damaged or Defective Visual Studio Product DisksLicencjonowanie programu MSDE 2000

Prawa do redystrybucji oraz zasady licencjonowania programu MSDE 2000 są inne niż w przypadku aplikacji, do której program jest dołączony. Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania oraz odpowiednich zastosowań programu MSDE 2000, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Jak zainstalować program MSDE 2000

Program MSDE 2000 oferuje instalację w oparciu o Instalatora Windows i jest rozprowadzany w postaci zestawu 25 połączonych modułów. Istnieją dwa sposoby instalowania programu MSDE 2000:
 • W formie niezależnej instalacji przy użyciu pakietu Instalatora Windows dołączonego do pliku wykonywalnego SQL Server Setup.

  -lub-

 • Osadzanie instalatora MSDE 2000 w dowolnym pliku instalacji niestandardowej przy użyciu połączonych modułów programu MSDE 2000.
Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat każdej z tych metod.


Niezależna instalacja programu MSDE 2000
Program uruchamiający instalację Setup.exe jest programem ładującym aparatu Instalatora Windows Msiexec.exe. Ten program ładujący jest dostarczany z pomocniczym plikiem Sqlrun.cab i wszystkimi pakietami Instalatora Windows. Program uruchamiający instalację Setup.exe, który obejmuje wszystkich 16 pakietów Instalatora Windows, umożliwia wykrywanie zainstalowanych wystąpień i automatyczne wybieranie instalacji nowych wystąpień programu SQL Server spośród zestawu 16 pakietów.

Podczas instalacji programu MSDE 2000 przy użyciu pliku Setup.exe znajdującego się na dysku CD-ROM można włączyć opcję pełnego rejestrowania dla celów rozwiązywania problemów. Na przykład można podać parametr wiersza polecenia L*v oraz nazwę pliku dla celów logowania. Na przykład:

D:\MSDE2000\>setup.exe /settings setup.ini D:\MSDE2000\setup.ini /L*v C:\MSDE_setup.log


W tym przykładzie określono plik Setup.ini zawierający ustawienia parametrów TARGETDIR, DATADIR, INSTANCENAME i COLLATION. Po określeniu opcji /settings parametry te ustawiane są w pliku .ini, a nie za pomocą przełączników wiersza polecenia. Plik .ini należy skopiować do tego samego folderu, w którym znajduje się plik Setup.exe.

Więcej informacji na temat używania pliku Setup.exe oraz różnych przełączników wiersza polecenia można znaleźć w temacie „SQL Server 2000 Desktop Engine Setup” w dokumentacji SQL Server Books Online.

Osadzona adaptacja programu MSDE
Istnieje możliwość wykorzystania połączonych modułów programu MSDE 2000 w niestandardowej instalacji aplikacji. Instalacja typu „osadzona adaptacja programu MSDE” łączy aplikację niestandardową i składniki programu MSDE 2000 w jeden produkt opatrzony jednym kodem. Umożliwia ona jednoczesną instalację obu części składowych, a całe wdrożenie odbywa się w oparciu o Instalatora Windows.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322228 INF: Embedding MSDE 2000 Setup into the Setup of Custom Applications (White Paper)

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281983 PRB: Cannot Specify Instance Name Using SQL Server 2000 Merge Modules
299795 INF: How to Author MSDE 2.0 Setup Packages with Microsoft Visual Studio Installer 1.1
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i możliwości programu MSDE 2000, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:Właściwości

Identyfikator artykułu: 324998 — ostatni przegląd: 17.07.2003 — zmiana: 1

Opinia