Jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem w systemie Windows Server 2003

Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 315396 .

Wersja tego artykułu dla systemu Windows XP: 308041 .

Streszczenie

W tym artykule opisano procedury rozwiązywania problemów z uruchamianiem w systemie Windows Server 2003.

Oto etapy pomyślnego uruchomienia systemu Windows:
  • Etap początkowy
  • Etap modułu ładującego rozruchu
  • Etap jądra
  • Etap logowania
Jeśli na którymś z tych etapów wystąpi błąd, system Windows może nie zostać uruchomiony poprawnie i mogą wystąpić następujące symptomy:
  • Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się).
  • Zwracany jest komunikat o błędzie.
Jeśli problem z uruchomieniem występuje po kliknięciu pozycji Microsoft Windows Server 2003 w menu modułu ładującego rozruchu lub po wyświetleniu komunikatu „Wybierz system operacyjny do uruchomienia”, być może brakuje plików wymaganych przez system operacyjny albo są one uszkodzone. System Windows udostępnia kilka opcji rozwiązania tego problemu, w tym tryb awaryjny, konsolę odzyskiwania i automatyczne odzyskiwanie systemu.

Jak uruchomić komputer przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja
Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym
Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem za pomocą Podglądu zdarzeń
Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem za pomocą narzędzia Informacje o systemie
Korzystanie z pliku dziennika rozruchu trybu awaryjnego
Identyfikowanie przyczyny problemu z uruchamianiem za pomocą Menedżera urządzeń
Jak korzystać z narzędzia konfiguracji systemu
Tworzenie czystego środowiska na potrzeby rozwiązywania problemów
Wyodrębnianie problemów za pomocą opcji uruchamiania systemu
Wyodrębnianie problemów za pomocą opcji uruchamiania selektywnego
Wyodrębnianie problemów za pomocą karty Uruchamianie
Rozwiązywanie problemów z usługami systemowymi
Rozwiązywanie problemów z plikiem System.ini
Rozwiązywanie problemów z plikiem Win.ini

Rozwiązywanie problemów z plikiem Boot.ini

Nikt oprócz administratorów systemu i użytkowników zaawansowanych nie powinien próbować zmieniać pliku Boot.ini. Procedura rozwiązywania problemów z plikiem Boot.ini przekracza zakres tego artykułu.

Więcej informacji należy szukać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. W tym celu odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web.
Przywracanie normalnej konfiguracji uruchamiania w narzędziu konfiguracji systemu
Korzystanie z konsoli odzyskiwania systemu Windows
Potwierdzanie, że dysk twardy i system plików nie są uszkodzone
Jak używać automatycznego odzyskiwania systemu
Tworzenie zestawu dysków automatycznego odzyskiwania systemu za pomocą narzędzia kopii zapasowej
Jak naprawić instalację systemu Windows

Jak znaleźć rozwiązanie za pomocą witryny pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web

Jeśli czynności opisane w tym artykule nie umożliwiły rozwiązania problemu, można poszukać jego rozwiązania w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Poniżej wymieniono i opisano niektóre z usług dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325375 — ostatni przegląd: 27.06.2013 — zmiana: 1

Opinia