Zaawansowane rozwiązywanie problemów z kartami sieciowymi na stacji roboczej z systemem Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano zaawansowane rozwiązywanie problemów z kartami sieciowymi. Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów z siecią w systemie Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Problemy z łącznością sieciową mają różne źródła, ale zwykle ich przyczynami są niewłaściwe karty sieciowe, niepoprawne ustawienia przełączników, wadliwy sprzęt lub problemy ze sterownikami. Niektóre problemy z połączeniami pojawiają się sporadycznie i trudno jest jednoznacznie wskazać ich przyczynę.


Typowe przyczyny problemów z łącznością są następujące:
 • Karty sieciowe i porty przełącznika mają niezgodne poziomy dupleksu lub ustawienia szybkości transmisji.
 • Karty sieciowe lub przełączniki z szybkością transmisji 10/100 megabitów na sekundę (Mb/s) są niepoprawnie przełączane. Niektóre ustawienia autowykrywania mogą niepoprawnie wykrywać szybkość niektórych kart sieciowych.
 • Karta sieciowa jest niezgodna z płytą główną lub innym sprzętem albo składnikami oprogramowania i sterownikami.
Oto typowe komunikaty o błędach:
Błąd 55: „Określony zasób sieciowy jest już niedostępny” (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Błąd 64: „Określona nazwa sieciowa jest już niedostępna” (ERROR_NETNAME_DELETED).
Błąd 121: „Przekroczono limit czasu semafora” (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Błąd 1231: „Sieć zdalna nie jest osiągalna przez transport” (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
W dzienniku zdarzeń systemu na komputerze klienckim może znajdować się dowolny z następujących wpisów:
Typ: Ostrzeżenie
Źródło: MrxSmb
Identyfikator zdarzenia: 50
Opis:
{Utracono dane o opóźnionym zapisie} System próbował przekazać plik danych z buforów do: \Device\LanmanRedirector. Operacja zapisu nie powiodła się i tylko część danych mogła zostać zapisana do pliku.
Typ:Ostrzeżenie
Źródło:MrxSmb
Identyfikator zdarzenia: 3013
Opis:
Readresator: przekroczono limit czasu dla żądania nazwa_serwera
Typ:Ostrzeżenie
Źródło:MrxSmb
Identyfikator zdarzenia: 3036
Opis:
Readresator wykrył niezgodność podpisu zabezpieczeń. Połączenie zostało rozłączone.
W dziennikach zdarzeń może się pojawić wiele wystąpień następującego wpisu TCPIP 4201:
Typ:Informacje
Źródło: TCPIP
Identyfikator zdarzenia: 4201
Opis:
System wykrył, że karta sieciowa Compaq NC6134 Gigabit NIC została podłączona do sieci i ma zainicjowane normalne działanie na karcie sieciowej.
Pojedyncze zdarzenie TCPIP 4201 występuje zwykle po ponownym uruchomieniu komputera lub po wyłączeniu lub włączeniu karty sieciowej.

Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problemy z kartami sieciowymi, wykonaj następujące czynności:
 1. Użyj narzędzia wiersza polecenia Ping lub PathPing, aby przetestować łączność podstawową. Narzędzie Ping służy do izolowania problemów ze sprzętem sieciowym oraz niezgodnych konfiguracji. Narzędzie PathPing służy do wykrywania utraty pakietów na trasach z wieloma przeskokami.

  Aby obejrzeć statystykę narzędzia Ping, użyj polecenia ping -t. Aby wyświetlić statystykę i kontynuować badanie, naciśnij klawisze CTRL+BREAK. Aby zatrzymać ten proces, naciśnij klawisze CTRL+C. Ewentualne wykrycie w statystyce utraconych pakietów wskazuje, że występują problemy z siecią w obszarze warstw sieciowych modelu OSI (Open Systems Interconnection) od pierwszej do trzeciej, czyli do poziomu łączności IP włącznie.

  Jeśli połączenie z badanym systemem zdalnym ustanowiono przy użycia łącza o dużym opóźnieniu, np. łącza satelitarnego, czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy. Aby wydłużyć limit czasu oczekiwania, użyj przełącznika -w (wait).

 2. Sprawdź, czy w dziennikach zdarzeń znajdują się wpisy związane z kartą sieciową lub połączeniem sieciowym.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  308427 Jak wyświetlać dzienniki zdarzeń i zarządzać nimi w Podglądzie zdarzeń w systemie Windows XP

 3. Sprawdź, czy karta sieciowa znajduje się na liście zgodności sprzętu (HCL, Hardware Compatibility List) firmy Microsoft.
 4. Sprawdź inne komputery korzystające z tej samej bramy domyślnej i podłączone do tego samego koncentratora lub przełącznika. Jeśli na tych komputerach nie występują problemy z połączeniem sieciowym, przyczyną problemu może być wadliwe działanie karty sieciowej w jednym komputerze.

  W takiej sytuacji należy zaktualizować sterownik karty sieciowej do najnowszej wersji.
 5. Skontaktuj się z producentami wszystkich płyt głównych i zaktualizuj system BIOS na wszystkich płytach. Niektóre karty sieciowe, płyty główne lub systemy BIOS są niezgodne. Uzyskaj najnowszą wersję z witryny producenta w sieci Web lub skontaktuj się z producentem sprzętu.
 6. Sprawdź typowe ustawienia karty sieciowej i sprzętu łączącego (koncentratora lub przełącznika). Sprawdź, czy wszystkie uzupełniające zasoby sieciowe (karta sieciowa, koncentrator i przełącznik) mają ustawioną tę samą szybkość i poziom dupleksu. Jeśli jako typ nośnika ustawiono automatyczne wykrywanie lub „Autowybór”, należy sprawdzić, czy wszystkie składniki, które zostały automatycznie wykryte, są poprawne.

  Ustawienie automatycznego dupleksu w niektórych przełącznikach może spowodować, że używany będzie półdupleks. Konieczne może się okazać wymuszenie korzystania z pełnego dupleksu.

  Zresetuj przełącznik, ponownie uruchom klienta i przetestuj połączenie sieciowe.

  Podłącz klienta i serwer do koncentratora pasywnego. Jeśli komunikacja zostanie wznowiona, przyczyną problemu może być niepoprawna konfiguracja przełącznika sieciowego.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania urządzeń, skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu.
 7. Ręcznie skonfiguruj kartę sieciową komputera, z którą występują problemy, do pracy w trybie półdupleksu i z niższą szybkością.

  Podłącz system do przełącznika, na którym skonfigurowano łączność 10 Mb/s w trybie półdupleksu, lub użyj koncentratora o szybkości 10 Mb/s, aby sprawdzić, czy można ustanowić połączenie o mniejszej szybkości.

  Aby zwiększyć wydajność, ręcznie zwiększ szybkość do 100 Mb/s, a następnie ponownie uruchom komputery. Przetestuj utratę połączenia sieciowego, ustawiając tryb pełnego dupleksu, a następnie ponownie uruchamiając komputery. Jeśli nastąpi utrata połączenia sieciowego, przywróć poprzednie ustawienia dupleksu i szybkości.
 8. Wymień kabel sieciowy między wadliwie działającym systemem a koncentratorem lub przełącznikiem.
 9. Zamień kartę sieciową na kartę, którą testowano i której niezawodność potwierdzono. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Usuń program diagnostyczny karty sieciowej.
  2. Usuń kartę sieciową w oknie właściwości sieciowych.
  3. Zainstaluj nową kartę sieciową.
 10. Uruchom program Monitor sieci jednocześnie na obu komputerach znajdujących się w obydwu punktach końcowych połączenia sieciowego. Po odfiltrowaniu śladów według adresów obu systemów porównaj te dwa ślady i sprawdź, czy wskazują na taki sam ruch.

  Użyj narzędzia TCP Retransmit w oknie Eksperci Monitora sieci, aby wykryć ponowne transmisje protokołu TCP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Monitor sieci.
  2. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Experts (Poziom ekspercki), a następnie w okienku nawigacji kliknij pozycję TCP Retransmit (Retransmisja TCP).
  3. Kliknij przycisk Dodaj do listy uruchamiania.
  4. Kliknij przycisk Uruchom ekspertów.
  Jeśli w jednym z wyników śledzenia brakuje ramek, należy sprawdzić pośrednie kable, koncentratory, przełączniki i routery w poszukiwaniu błędów sprzętu lub konfiguracji.

  W programie Monitor sieci wyświetl ramkę podsumowania Statystyka przechwytywania. Jest to ostatnia ramka śledzenia. Jeśli w następujących licznikach statystycznych znajduje się wartość różna od 0, przyczyną problemu z połączeniem sieciowym może być problem ze sprzętem lub konfiguracją:
  STATYSTYKA: Błędy CRC MAC = 0
  STATYSTYKA: Ramki MAC opuszczone ze względu na błędy sprzętowe = 0
Aby komunikacja odbywała się poprawnie, przełączniki sieciowe i karty sieciowe serwera muszą mieć zgodne ustawienia dupleksowania. Na obu typach urządzeń należy ustawić tryb pełnego dupleksu lub półdupleksu. Nie mogą one być niezgodne.

Na komputerach w sieci lokalnej jest zwykle udostępniany typowy pełnodupleksowy nośnik sieciowy. Taka konfiguracja umożliwia przesyłanie danych przez dwa komputery naraz.

Problemy z połączeniem sieciowym mogą wystąpić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Komputer został przeniesiony do nowego portu przełącznika Ethernet, który automatycznie wykrywa szybkość sieci. Karta sieciowa komputera została jednak skonfigurowana do wymuszania komunikacji pełnodupleksowej ze stałą sieciową szybkością przesyłania (10 Mb/s, 100 Mb/s lub 1 gigabit na sekundę [Gb/s]).
 • Zarówno port przełącznika Ethernet, jak i kartę sieciową komputera skonfigurowano do wymuszania komunikacji pełnodupleksowej z szybkością 100 Mb/s lub 1 Gb/s. Jednak przełącznik Ethernet lub karta sieciowa mogą nie być w stanie działać poprawnie z taką szybkością lub w takim trybie.
Wydajność sieci w środowisku sieci lokalnej Ethernet można zwiększyć, używając sprzętu pełnodupleksowego. Umożliwia on dwukierunkową komunikację między urządzeniami sieciowymi. Bez sprzętu pełnodupleksowego informacje są przesyłane w jednym kierunku, a następnie w odwrotnym. W sieciach ze sprzętem półdupleksowym występują częste kolizje pakietów, a każda z nich powoduje konieczność ponownego wysłania pakietów, które uległy kolizji. Prowadzi to do coraz większego ruchu, który może zmniejszyć wydajność sieci.

W trybie pełnego dupleksu ścieżki przesyłania i odbierania są od siebie niezależne. Dzięki temu można jednocześnie przesyłać i odbierać pakiety, a kolizje nie występują. Ze względu na zwiększoną przepustowość i brak kolizji tryb pełnego dupleksu jest bardziej wrażliwy na złe zakończenia kabli i złe tłumienie w kablach, które przekracza zalecane wartości. Może się to stać przyczyną generowania ponownych transmisji danych, które powodują spadek wydajności.

Materiały referencyjne

243294 Sumy kontrolne nagłówków TCP są wskazywane jako nieprawidłowe w monitorze sieci (strona może być w języku angielskim)
315978 Problemy sieciowe z routerem w systemie Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 325487 — ostatni przegląd: 24.10.2012 — zmiana: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

Opinia