JAK: Uaktywnianie serwera licencji przy użyciu usługi licencjonowania serwera terminali w systemie Windows Server 2003

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku jest opisany sposób uaktywnienia serwera licencji usług terminalowych przy użyciu usługi licencjonowania serwera terminali w systemie Microsoft Windows Server 2003.

Omówienie

Wystawianie licencji klientom usług terminalowych przez serwer licencji będzie możliwe po jego uaktywnieniu. Wówczas firma Microsoft udostępni serwerowi licencji certyfikat cyfrowy umożliwiający zweryfikowanie właściciela serwera oraz jego tożsamości. Korzystając z tego certyfikatu, serwer licencji może przeprowadzić transakcje z firmą Microsoft i otrzymać licencje klienckie dla serwerów terminali. Przy pierwszej próbie zalogowania się klienta usług terminalowych serwer terminali kontaktuje się z serwerem licencji i wysyła do niego żądanie dotyczące licencji klienta.

Za pomocą usługi licencjonowania serwera terminali można uaktywnić serwer licencji, stosując jedną z następujących metod:

 • Aktywacja automatyczna
 • Przeglądarka sieci Web
 • Telefon
UWAGA: W procedurach, które znajdują się w tym artykule, założono, że na serwerze jest zainstalowana usługa licencjonowania serwera terminali. Ponadto procedury te mogą być wykonywane wyłącznie przez użytkowników należących do grupy Administratorzy.

Automatyczne uaktywnianie serwera licencji

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Licencjonowanie serwera terminali.
 2. W drzewie konsoli rozwiń gałąź Wszystkie serwery.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer licencji, który chcesz uaktywnić, a następnie kliknij polecenie Uaktywnij serwer. Zostanie uruchomiony Kreator aktywacji serwera licencji serwera terminali.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Metoda połączenia” kliknij opcję Połączenie automatyczne (zalecane) w polu Metoda aktywacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie „Informacje o firmie” wpisz swoją nazwę, nazwę firmy oraz informacje o kraju i regionie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Podaj wszelkie inne żądane informacje, takie jak adres e-mail i adres firmy, a następnie kliknij przycisk Dalej.


  UWAGA: Wprowadzanie informacji na tej stronie jest opcjonalne. Serwer licencji zostanie uaktywniony.
 8. Na stronie „Kończenie pracy Kreatora aktywacji serwera terminali” wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zainstalować pakiety kluczy licencji dla serwera licencji, kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora licencjonowania klientów serwera terminali, aby zainstalować licencje klienckie.
  • Aby zainstalować pakiety kluczy licencji klienckich w późniejszym terminie, wyczyść pole wyboru Uruchom Kreatora licencjonowania klientów serwera terminali, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 9. Zamknij okno Licencjonowanie serwera terminali.

Uaktywnianie serwera licencji przy użyciu przeglądarki sieci Web

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Licencjonowanie serwera terminali.
 2. W drzewie konsoli rozwiń gałąź Wszystkie serwery.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer licencji, który chcesz uaktywnić, a następnie kliknij polecenie Uaktywnij serwer. Zostanie uruchomiony Kreator aktywacji serwera licencji serwera terminali.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Metoda połączenia” kliknij opcję Przeglądarka sieci Web w polu Metoda aktywacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie „Aktywacja serwera licencji” kliknij hiperłącze, aby połączyć się z witryną aktywacji i licencjonowania serwera terminali w sieci Web.
 7. W obszarze Wybierz opcję kliknij opcję Uaktywnij serwer licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. W odpowiednich polach wpisz identyfikator produktu (znajdujący się na stronie „Aktywacja serwera licencji” Kreatora aktywacji serwera licencji serwera terminali), swoją nazwę, nazwę firmy oraz informacje o kraju i regionie, a następnie kliknij przycisk Dalej. Pojawi się identyfikator serwera licencji.
 9. Na stronie „Aktywacja serwera licencji” wpisz identyfikator serwera licencji otrzymany w kroku 8, a następnie kliknij przycisk Dalej. Serwer licencji zostanie uaktywniony.
 10. Na stronie „Kończenie pracy Kreatora aktywacji serwera terminali” wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zainstalować pakiety kluczy licencji dla serwera licencji, kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora licencjonowania klientów serwera terminali, aby zainstalować licencje klienckie.
  • Aby zainstalować pakiety kluczy licencji klienckich w późniejszym terminie, wyczyść pole wyboru Uruchom Kreatora licencjonowania klientów serwera terminali, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 11. Zamknij okno Licencjonowanie serwera terminali.

Uaktywnianie serwera licencji przy użyciu telefonu

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Licencjonowanie serwera terminali.
 2. W drzewie konsoli rozwiń gałąź Wszystkie serwery.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer licencji, który chcesz uaktywnić, a następnie kliknij polecenie Uaktywnij serwer. Zostanie uruchomiony Kreator aktywacji serwera licencji serwera terminali.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Metoda połączenia” kliknij opcję Telefon w polu Metoda aktywacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie „Wybieranie kraju lub regionu” kliknij odpowiedni kraj lub region, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby dowiedzieć się, pod jaki numer należy zatelefonować.
 7. Skontaktuj się z firmą Microsoft, korzystając z numeru telefonu znajdującego się na stronie „Aktywacja serwera licencji”, a następnie podaj pracownikowi biura obsługi klienta firmy Microsoft identyfikator produktu, który znajduje się na ekranie. Należy również podać swoją nazwę, nazwę organizacji oraz typ programu licencjonowania, z którego chcesz skorzystać. Biuro obsługi klienta przetworzy wniosek o uaktywnienie serwera licencji i wygeneruje unikatowy identyfikator serwera licencji.
 8. Wpisz identyfikator serwera licencji otrzymany od pracownika biura obsługi klienta, a następnie kliknij przycisk Dalej. Serwer licencji zostanie uaktywniony.
 9. Na stronie „Kończenie pracy Kreatora aktywacji serwera terminali” wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zainstalować pakiety kluczy licencji dla serwera licencji, kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora licencjonowania klientów serwera terminali, aby zainstalować licencje klienckie.
  • Aby zainstalować pakiety kluczy licencji klienckich w późniejszym terminie, wyczyść pole wyboru Uruchom Kreatora licencjonowania klientów serwera terminali, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 10. Zamknij okno Licencjonowanie serwera terminali.

Rozwiązywanie problemów

 • Po uaktywnieniu serwera licencji staje się on jednostką rejestrującą licencje klientów usług terminalowych. W trakcie oczekiwania na zakończenie procesu aktywacji serwer licencji może wydawać klientom licencje tymczasowe, które umożliwiają korzystanie z usług terminalowych przez maksymalnie 120 dni.
 • Właściwości Kreatora licencjonowania, takie jak metoda połączenia i informacje o firmie, które zostały wprowadzone w trakcie procesu aktywacji, można zmienić przy użyciu usługi licencjonowania serwera terminali. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Licencjonowanie serwera terminali.
  2. W drzewie konsoli rozwiń gałąź Wszystkie serwery.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer licencji, którego właściwości chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Zostanie uruchomiony Kreator aktywacji serwera licencji serwera terminali.
  4. Wprowadź żądane informacje i ustawienia na kartach Metoda instalacji, Informacje wymagane i Informacje opcjonalne, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij okno Licencjonowanie serwera terminali.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług terminalowych i systemu Windows Server 2003, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816594 HOW TO: Secure Communication Between a Client and Server with Terminal Services

814585 HOW TO: Connect Clients to Terminal Services in Windows Server 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu dezaktywowania lub ponownego uaktywniania serwera licencji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
814593 HOW TO: Deactivate or Reactivate a License Server By Using Terminal Services Licensing

Właściwości

Identyfikator artykułu: 325869 — ostatni przegląd: 21.03.2008 — zmiana: 1

Opinia