Jak zmienić port nasłuchiwania w kliencie sieci Web serwera terminali systemu Windows

Streszczenie

Domyślnie serwer terminali systemu Windows do połączeń klienckich używa portu TCP 3389. Dodatkowym zabezpieczeniem może być zmiana tego portu.

W tym artykule opisano, jak zmienić domyślny port nasłuchiwania klienta sieci Web serwera terminali.

Więcej informacji

Aby zmienić port nasłuchiwania serwera terminali w klientach systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP) 1 (lub nowszym) i systemu Windows Server 2003, wykonaj następujące czynności:
  1. Zlokalizuj plik Default.htm w folderze %system root%\Web\TsWeb.
  2. Otwórz plik w programie Notatnik lub w innym edytorze tekstów.
  3. Zlokalizuj wpisy rozpoczynające się od ciągu „MsRdpClient.AdvancedSettings2”.
  4. Dodaj następujący wiersz za tymi wpisami:
    MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = xxxx
    gdzie xxxx to nowy port.
Aby sprawdzić, że można połączyć się przy użyciu nowego ustawienia, dołącz numer portu do publikowanego adresu URL (tj. www.xxx.xxx.xxx:NumerPortu).

Uwaga: Przed wprowadzeniem dodatku SP1 klient Windows XP wykorzystywał do przechowywania tych ustawień plik Connect.asp, a nie Default.htm. Zmiana opisana w kroku 4 może być wprowadzona w pliku Connect.asp, lecz firma Microsoft zaleca uaktualnienie klienta usług terminalowych sieci Web zgodnie z opisem w następującym artykule w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327521 MS02-046: Przekroczenie buforu w formancie ActiveX TSAC może umożliwić wykonanie kodu
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobów zmiany domyślnego portu nasłuchiwania serwera terminali, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
187623 Jak zmienić port nasłuchiwania serwera terminali
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326945 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia