Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule podano listę błędów, które zostały usunięte w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000. Dodatki Service Pack są kumulatywne. Oznacza to, że usterki usunięte w jednym dodatku Service Pack są również usunięte w późniejszych dodatkach Service Pack. Na przykład dodatek Service Pack 4 dla systemu Windows 2000 zawiera wszystkie poprawki z dodatków Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000. Przed zainstalowaniem dodatku SP4 dla systemu Windows 2000 nie trzeba instalować żadnego starszego dodatku Service Pack.

Więcej informacji

W poniższej tabeli znajduje się lista artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których opisano błędy poprawione w dodatku SP4 dla systemu Windows 2000.
Numer artykułuTytuł artykułuKategoria
282010 Jak odnaleźć informacje o dodatku Service Pack 7 dla aparatu Microsoft Jet 4.0 Zgodność programów
307030 Stop 0x00000050 error message in the Wdmaud.sys file in Windows 2000Zgodność programów
320742 FIX: STRFTIME Returns the Wrong StringsZgodność programów
323130 Computer with Multiple Processors and an AGP Video Adapter Hangs During StartupZgodność programów
324490 FIX: Corrupted GIF Images May Cause an Access Violation in OLEZgodność programów
328509 Cannot View Presentation Material When Participating in Data ConferenceZgodność programów
330716 Corrupted Inbound Message Causes the SMTP Service to Stop or to Shut Down UnexpectedlyZgodność programów
331509 IIS Admin Services Does Not Stay Running and Exchange SMTP Service Repeatedly StopsZgodność programów
810014 Access Violation Occurs in Fcachdll.dllZgodność programów
811012 Remote Retry Queue Length Counter Calculation ErrorZgodność programów
813648 POPRAWKA: Random Access Violations When Multithreaded Applications Call the setlocale FunctionZgodność programów
815026 Lista poprawek dotyczących zgodności programów w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Zgodność programów
815315 FIX: Przeciek pamięci po użyciu wywołania funkcji GETENV w funkcji DllMainZgodność programów
816941 Auto Proxy Functions: isResolvable, dnsResolve, and myIpAddress Do Not Work as You ExpectZgodność programów
263939 Disk Performance May Degrade Over TimePodstawowy system operacyjny
278710 No Global Groups Are Available Creating File-Share Resource Permissions in Cluster AdministratorPodstawowy system operacyjny
289261 Backup Takes Much Longer When PAE Is EnabledPodstawowy system operacyjny
291594 Narzędzie Kontroler plików systemu Windows nie może przywrócić chronionych plików systemu operacyjnegoPodstawowy system operacyjny
307331 EnableTrace() Function Requires Trace Providers to Be Registered Before Enabling ThemPodstawowy system operacyjny
308483 GetNtmsObjectAttribute() Does Not Return ERROR_INSUFFICIENT_BUFFERPodstawowy system operacyjny
309344 File Appears to Be Deleted Although You Do Not Have Permissions on the OS/2 Warp4-Based ServerPodstawowy system operacyjny
313600 An Error Occurs in Usbhub.sys If It Is Used as a Composite DriverPodstawowy system operacyjny
315829 Cancelled URB May Not Contain the Number of Bytes That Were Actually TransferredPodstawowy system operacyjny
318107 No Audio on a Web Camera When You Resume from HibernationPodstawowy system operacyjny
318533 Windows 2000 Post-Service Pack 3 Active Directory Rollup HotfixPodstawowy system operacyjny
318789 Redirector Does Not Cache Files When the SPARSE Attribute Is SetPodstawowy system operacyjny
318871 Problems Transferring Highly Fragmented Packets in NDISPodstawowy system operacyjny
319313 You May Receive a "Tape Drive Requires Cleaning" Error Message When You Try to Back UpPodstawowy system operacyjny
319326 Certain R2 PC Cards Are Incorrectly Enumerated as Memory CardsPodstawowy system operacyjny
319473 FRS Does Not Replicate Files or Folders If the System Account Does Not Have Full Control of the Directory TreePodstawowy system operacyjny
319588 Peripheral Hardware May Not Be Initialized During the Startup ProcessPodstawowy system operacyjny
319913 The NET TIME Command May Report the GMT Bias IncorrectlyPodstawowy system operacyjny
319931 Event ID 49 Entry Is Added to the System Event Log When You Use the 3GB Switch in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
319967 You Cannot Open a File That You Moved to a DFS SharePodstawowy system operacyjny
320333 Event Log Replication Entries Fill Windows 2000 Cluster LogPodstawowy system operacyjny
320345 CPU Usage Rises to 100 Percent If You Charge the Battery Slowly While the Computer Is OnPodstawowy system operacyjny
320397 Podczas uruchamiania komputera pojawia się komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR”Podstawowy system operacyjny
320661 You Cannot Take DFS Replica Members OfflinePodstawowy system operacyjny
320865 RIS Setup Stops Responding at "Setup is Starting Windows" ScreenPodstawowy system operacyjny
320877 One-Hour Delay Occurs During Startup with a USB Keyboard and PS/2 MousePodstawowy system operacyjny
321036 Modem Settings Are Missing After You Remove and Re-Insert Your ModemPodstawowy system operacyjny
321060 Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN Adapter Does Not Start with a Code 12Podstawowy system operacyjny
321248 RRAS Dial-on-Demand Interface Does Not Establish a ConnectionPodstawowy system operacyjny
321522 Zawsze gdy usługa drukująca do kolejki wydruku Novell NetWare wykonuje wydruk, drukowana jest strona transparentuPodstawowy system operacyjny
321610 Administratively Created DNS Records May Not Be Security-EnhancedPodstawowy system operacyjny
321623 An Access Violation Occurs in Spoolsv.exePodstawowy system operacyjny
321685 Disk Management Snap-In Does Not Show a Disk with a Large Number of PartitionsPodstawowy system operacyjny
321697 You Cannot Make Floppy Disk Controller Physically Probe Floppy DrivesPodstawowy system operacyjny
321733 Komunikat o błędzie „Opóźniony zapis nie powiódł się” podczas zapisywania pliku na serwerzePodstawowy system operacyjny
322018 L2TP May Not Use the Default IP AddressPodstawowy system operacyjny
322042 Język klienta serwera terminali jest niezgodny z językiem sesji serwera terminaliPodstawowy system operacyjny
322271 Dodatek Service Pack 3 zawiera aktualizacje kilku narzędzi obsługi systemu Windows 2000Podstawowy system operacyjny
322346 You Cannot Access Protected Data After You Change Your PasswordPodstawowy system operacyjny
322377 Computer Is Unresponsive When HibernatingPodstawowy system operacyjny
322670 UPN Credentials Cause CSNW to Omit the NDS Tree for Changing Your PasswordPodstawowy system operacyjny
322811 IEAK User Rights Deployment Build Is Not Installed If Windows Installer 2.0 Is InstalledPodstawowy system operacyjny
322913 Komunikaty WM_TIMER mogą przestać być dostarczane programom w systemie Windows 2000Podstawowy system operacyjny
322945 Disks Are Not Detected Correctly When You Add a Disk As a Cluster Resource on a Cluster NodePodstawowy system operacyjny
323045 Access Violation Error Message in Explorer.exePodstawowy system operacyjny
323145 GlobalAlloc() in Ntvdm.exe May Return A Memory Handle That Is Not ValidPodstawowy system operacyjny
323231 Logical Disk Partitions Are Lost or Damaged After You Upgrade from Windows NT 4.0 to Windows 2000Podstawowy system operacyjny
323255 MS02-055: Niesprawdzony bufor w funkcji Pomocy systemu Windows może pozwolić osobie atakującej na uruchamianie koduPodstawowy system operacyjny
323270 Delegation Wizard Only Reads One CONTROLRIGHT in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
323332 ASP Generates a New ASP SessionID Cookie for Every User AccessPodstawowy system operacyjny
323403 Cannot Remove a Computer from a Domain Because the Computer Name Is Not FoundPodstawowy system operacyjny
323456 Error Message if Windows 2000 Server Is Running Citrix Metaframe That Is Configured in a Load-Balancing FarmPodstawowy system operacyjny
323552 Dumpfile Header and Header Size Information Are IncorrectPodstawowy system operacyjny
323592 The Specified DNS Retry Interval Is Not UsedPodstawowy system operacyjny
323608 The DisablePagingExecutive Setting May Cause Windows 2000 to HangPodstawowy system operacyjny
324184 Access Violation in Lsass.exe Because of LDAP Version 2 Search with ReferralsPodstawowy system operacyjny
324406 Printing to a Redirected LPT1 from Windows XP to Windows 2000 Prints Multiple Separator PagesPodstawowy system operacyjny
324439 FIX: DM_USER_DEFAULT Flag Is Not Set in the DOCUMENTPROPERTYHEADER StructurePodstawowy system operacyjny
324574 Certificate Does Not Display the Ampersand (&) in a Company NamePodstawowy system operacyjny
324612 Plug and Play Devices Are Not Detected After You Restart Your Windows 2000-Based ComputerPodstawowy system operacyjny
324627 Gdy plik sieciowy jest zablokowany, nie można go otworzyćPodstawowy system operacyjny
325031 Computer Enters Standby During IR File Transfer in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
325040 Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się komunikat o błędzie, zmienia się litera dysku lub dysk dynamiczny jest wyświetlany jako dysk podstawowyPodstawowy system operacyjny
325266 Nie są wyświetlane żadne pliki znajdujące się na taśmie kopii zapasowej lub powtarza się monit o włożenie taśmyPodstawowy system operacyjny
325748 POPRAWKA: Przeciek pamięci w usłudze RPCSS (Remote Procedure Call Server Service)Podstawowy system operacyjny
325945 The WinNT Provider Returns an Incorrect Number of Domains in a NetworkPodstawowy system operacyjny
325955 Zainstalowanie niezgodnego ze standardem Plug and Play sterownika urządzenia PCI może spowodować problemyPodstawowy system operacyjny
326330 The Cluster Service Detects RPC Errors 1726 and 1722Podstawowy system operacyjny
326591 Maximum NT User Handles Per Process Is 10,000 in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
326647 Windows 2000 NAT May Reuse TIME-WAIT Connections Before the 2MSL PeriodPodstawowy system operacyjny
326662 Hibernation Problem with Computers with One Gigabyte of RAM Under High-Stress ConditionsPodstawowy system operacyjny
326830 MS02-045: Niesprawdzany bufor w dostawcy udziałów sieciowych może prowadzić do ataku przez odmowę usługiPodstawowy system operacyjny
326891 The Clusdisk.sys Driver Does Not Permit Disks to Be Removed by Plug and PlayPodstawowy system operacyjny
326967 IAS Logs List an Incorrect IP Address for the Network Access Server DevicePodstawowy system operacyjny
327012 Index Server 3.0 Does Not Correctly Index Some Excel FilesPodstawowy system operacyjny
327020 Podczas uruchamiania narzędzia Zarządzanie dyskami po rozbudowie macierzy sprzętowej pojawia się komunikat o błędziePodstawowy system operacyjny
327163 DFS Alternate Is Modified UnexpectedlyPodstawowy system operacyjny
327392 MSMQ: A Version Mismatch Between Mqmig.exe and Mqmigrat.dll Causes Primary Enterprise Controller Migration to FailPodstawowy system operacyjny
327498 Files May Appear to Be Empty with an Older RedirectorPodstawowy system operacyjny
327559 Removable Storage Recognizes the Tape Drive but It Does Not Recognize Any Media in the DrivePodstawowy system operacyjny
328020 Drukowanie przekierowane za pośrednictwem sesji usług terminalowych może nie działać w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3Podstawowy system operacyjny
328036 Removing USB Hub Causes STOP 0x0000001EPodstawowy system operacyjny
328097 Adding a Print Separator Page May Cause an Error MessagePodstawowy system operacyjny
328141 The Microsoft Message Queue Server Migration Tool Deletes the MsmqServices ObjectPodstawowy system operacyjny
328165 An Access Violation Occurs When BizTalk Server Is Under a Heavy LoadPodstawowy system operacyjny
328773 Task Scheduler Jobs Do Not Work and Generate Error Code 0x8004130f IntermittentlyPodstawowy system operacyjny
328786 List Is Cleared If You Accidentally Enter a Blank Line in the "Run Only Allowed Windows Applications" PolicyPodstawowy system operacyjny
329068 CreateMultiProfileTransform() Stops Working After 1,000 Calls and Then Leaks MemoryPodstawowy system operacyjny
329170 MS02-070: Luka związana z podpisywaniem protokołu SMB może pozwalać na modyfikowanie zasad grupyPodstawowy system operacyjny
329178 Security Group Policy Is Applied During Every Startup ProcessPodstawowy system operacyjny
329179 Integrated Technology Express Devices May Not Work with Windows 2000Podstawowy system operacyjny
329259 An Access Violation Occurs in Rsvpsp.dllPodstawowy system operacyjny
329346 W programie Mstask.exe występują przecieki dojśćPodstawowy system operacyjny
329546 MSMQ: The Bind Syntax Is Not Correctly InterpretedPodstawowy system operacyjny
329688 FIX: RPC_S_CALL_FAILED When You Use COM Server to Call Multithreaded Client ApplicationPodstawowy system operacyjny
329771 Naruszenie zasad dostępu w programie Unregmp2.exe przy pierwszym logowaniu się do systemu Windows 2000Podstawowy system operacyjny
329801 You May Receive a "Stop 0x1E" Error Message Intermittently in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
329806 Error Reported When ADSI MoveHere Function Runs Against Third-Party LDAP ServerPodstawowy system operacyjny
329834 MS02-063: Nieograniczony bufor w implementacji protokołu PPTP może umożliwić ataki typu odmowa usługiPodstawowy system operacyjny
329895 Transfery FTP przy użyciu translacji adresów sieciowych (NAT) mogą nie działaćPodstawowy system operacyjny
330259 Intermittent Program Unresponsiveness Occurs When You Use Performance MonitoringPodstawowy system operacyjny
330363 A "Stop 0x0000001E" Error Occurs in the NetWare RedirectorPodstawowy system operacyjny
330574 Intermittent Name Resolution Issues and Event IDs 5501 and 6524 Are Logged to the DNS Server Event LogPodstawowy system operacyjny
331009 Przeciek obiektów transakcji innych niż główne w modelu COM+Podstawowy system operacyjny
331018 Files Larger Than 4 GB Are Truncated During a Restore If an EMC Device Is UsedPodstawowy system operacyjny
331053 Komunikat o błędzie „DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL” podczas dezinstalowania woluminuPodstawowy system operacyjny
331330 Active Directory Passes Incorrect Security Descriptors to ProgramsPodstawowy system operacyjny
331371 Mqbkup.exe Does Not Support a Virtual Cluster ServicePodstawowy system operacyjny
331910 DHCP Vendor-Specific Options Longer Than 124 Bytes Are Not SentPodstawowy system operacyjny
332001 DF Bit Is Incorrectly Set to Zero on All Packets Sent From a Windows 2000-Based ComputerPodstawowy system operacyjny
332023 Powolne działanie dysku, gdy jest włączone buforowanie zapisuPodstawowy system operacyjny
810008 Active RPC Connections Are ClosedPodstawowy system operacyjny
810038 Przy próbie zwolnienia blokady przez wątek readresatora występuje błąd Stop 0x0E3Podstawowy system operacyjny
810058 The Computer Appears to Stop Responding When a Program Sends Large Blocks of Data Through TCP/IP Sockets in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
810090 Urządzenia uniwersalnej magistrali szeregowej mogą nie zawsze być wykrywane podczas uruchamiania komputera lub wznawiania jego pracy w systemie Windows 2000 lub Windows XPPodstawowy system operacyjny
810161 Po przywróceniu danych o stanie systemu przez uruchomienie narzędzia NTBackup w Menedżerze urządzeń brakuje kart sieciowych lub są wyświetlane niepoprawne karty sieciowePodstawowy system operacyjny
810340 File Server Stops Responding (Hangs) When You Rename a FilePodstawowy system operacyjny
810418 Disabling Site Awareness for Windows 2000 DFS in a Windows NT 4.0 DomainPodstawowy system operacyjny
810425 Server Intermittently Stops Responding During High Disk ActivityPodstawowy system operacyjny
810558 Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR Error Message When You Log OnPodstawowy system operacyjny
811005 User Authentication to Services Such as Microsoft Exchange Server May Time Out on a Member ServerPodstawowy system operacyjny
811146 Percent Signs (%) Appear on Menus for Media ClipsPodstawowy system operacyjny
811011 USB Storage Device Is Not Recognized After the Computer Resumes from HibernationPodstawowy system operacyjny
811217 Udoskonalenia w programie Ntfrs.exe udostępnionym po wydaniu dodatku Service Pack 3Podstawowy system operacyjny
811281 Cannot Play Video CDs on Windows 2000Podstawowy system operacyjny
811363 A "Stop 0x0000001E" Error Occurs in Win32k.sys in Windows 2000Podstawowy system operacyjny
811370 Problemy usunięte w programie Ntfrs.exe opublikowanym po wydaniu dodatku Service Pack 4Podstawowy system operacyjny
811421 Stratus ftServer-Based Computer Stops Responding (Hangs) After a Surprise Removal of OpenHCI USB Host ControllerPodstawowy system operacyjny
811475 Debugging a Process Might Cause Handles to LeakPodstawowy system operacyjny
811621 Cannot Restore Backup Media That Is Created by a Backup OperatorPodstawowy system operacyjny
811732 Paged Pool Memory Decreases as You Add RAMPodstawowy system operacyjny
811772 Przeciek pamięci w programie Winmgmt.exe podczas korzystania z narzędzi do monitorowaniaPodstawowy system operacyjny
811777 Multimedia Device Does Not Work After You Update Its DriverPodstawowy system operacyjny
811964 Terminal Services Program May Run More Slowly on Windows 2000 Than on Windows NT 4.0Podstawowy system operacyjny
812415 Problemy podczas przechodzenia komputera z wieloma dyskami ATA do stanu zasilania S1Podstawowy system operacyjny
812599 Opportunistic Locking May Not Be Granted If Windows Is Installed by Using SysprepPodstawowy system operacyjny
812680 DFS Manager Does Not Show DFS RootsPodstawowy system operacyjny
812802 BackupRead() Cannot Read a File with a 0-Byte Alternate Data StreamPodstawowy system operacyjny
813707 Only One Function Is Enumerated and a Code 10 Error Occurs in Device Manager When You Insert a Multifunction PC Card into a PCMCIA SlotPodstawowy system operacyjny
813908 SCSI Pass-Through Mode Sense Command May Crash the ComputerPodstawowy system operacyjny
814017 Windows Does Not Detect a SCSI Device After a Surprise RemovalPodstawowy system operacyjny
814033 Nie można zainstalować aktualizacji sterowników z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci WebPodstawowy system operacyjny
814266 Windows Terminal Server Client Cannot Connect to the Terminal ServerPodstawowy system operacyjny
814484 POPRAWKA: Cannot Resume from Hibernation When Devices That Are Behind a USB 2.0 Hub Are RemovedPodstawowy system operacyjny
815028 Lista podstawowych poprawek systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Podstawowy system operacyjny
815140 Unknown Error Error Message When You Create a Backup Over Your NetworkPodstawowy system operacyjny
815324 Group Policies Are Not Applied to Objects in an Organizational Unit Whose Name Contains an AsteriskPodstawowy system operacyjny
815470 Your Windows 2000-Based Computers Stops Responding While You Work with Multiple ProgramsPodstawowy system operacyjny
815484 Windows 2000 Stops Responding When You Press a Key to Bring Your Computer out of the Hibernate StatePodstawowy system operacyjny
815616 Nieoczekiwana zmiana litery dysku w klastrzePodstawowy system operacyjny
815834 Code 28 Error Message and a Yellow Exclamation Mark Next to a USB Device in Device Manager After Your Computer Resumes from HibernationPodstawowy system operacyjny
815837 Computer May Experience a Stop 0x50 (Pool Corruption) Error in NT!ObGetObjectSecurityPodstawowy system operacyjny
816036 System Windows 2000 ulega awarii z komunikatem o błędzie „Stop 0x000000d1”Podstawowy system operacyjny
816488 Rate of Page-Zeroing Process Is Unexpectedly SlowPodstawowy system operacyjny
816765 The Scsiport Driver May Not Read Registry Parameters That Are Specified for Miniport DriversPodstawowy system operacyjny
816990 FTDisk May Cause a "STOP Error 0x000000D1" Error Message When You Shut Down Your ComputerPodstawowy system operacyjny
817006 Windows 2000-Based Computer with NTFS Boot Disk Does Not Start and Appears Stuck in LoopPodstawowy system operacyjny
817566 When Starting with Both the /PAE and /3GB Switches, the System May Not StartPodstawowy system operacyjny
818194 You Receive a "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" Error MessagePodstawowy system operacyjny
281485 Name Collision in Active Directory Causes Replication ErrorsUsługi katalogowe
300930 License Logging Service Decrements Licenses for Machine AccountsUsługi katalogowe
304653 The Serial Number Is Decremented in DNS When You Reboot the ComputerUsługi katalogowe
312571 The Event Log Stops Logging Events Before Reaching the Maximum Log SizeUsługi katalogowe
314446 HasMasterNCs Attributes for Server Objects in the Configuration Container May Become DamagedUsługi katalogowe
316042 Powolna łączność z zasobami NetWareUsługi katalogowe
316430 Performance of Microsoft Commerce Server-based Programs May Degrade Over TimeUsługi katalogowe
318332 You Receive a "System Error 1230" Error Message When You Browse the NetworkUsługi katalogowe
318443 Increase in DNS Zone Serial Numbers Causes Unnecessary Zone Transfers in Windows 2000Usługi katalogowe
319325 The "IPCONFIG /SETCLASSID" Command Does Not Send the Class ID in the Options Field of the DHCP Information PacketUsługi katalogowe
319460 A Netsh DHCP Import Does Not Import Configuration InformationUsługi katalogowe
319672 Directory Service Access Audits for a SAM Object Server Have Incomplete Object NamesUsługi katalogowe
319709 An Access Violation Occurs in Lsass Because of a Stack OverflowUsługi katalogowe
319915 The Back Button Is Available in the Domain Screen During Automated SetupUsługi katalogowe
320015 An Error Occurs in the ADSI Windows NT Provider When You Enumerate the Members of a Group by Using a BindingUsługi katalogowe
320063 Dcdiag.exe Issues Incorrect "Topology Disconnected" Error MessagesUsługi katalogowe
320387 AT Command Stops Responding When You Try to List Scheduled JobsUsługi katalogowe
320677 You Cannot Collect DHCP Data by Using SNMPUsługi katalogowe
320711 Accessing Active Directory with LDAP by Using Sun JNDI Calls May Not WorkUsługi katalogowe
320769 DNS Caching Behavior When You Use the "All" Query Type in Windows 2000Usługi katalogowe
321064 Computer Hangs for 15 Seconds When You Use Your Zip DriveUsługi katalogowe
321160 FTP Logging: Transferred Bytes Not Accurate When Transaction AbortedUsługi katalogowe
321343 The Computer Hangs If You Call LockWorkstation() While a Screen Saver Is RunningUsługi katalogowe
321854 Only Members of the Administrators Group Can Retrieve the ntSecurityDescriptor Attribute from an IDirectorySearch Result SetUsługi katalogowe
321867 Windows NT 4.0 Usrmgr.exe Does Not Display an Error Message When You Change a Password to a Weak PasswordUsługi katalogowe
322599 DFS Client Computers Stop Responding when Disconnecting from a DFS ShareUsługi katalogowe
323256 Komunikat o błędzie „Stop 0x50” po zmianie nazw dużej liczby plików w systemie Windows 2000Usługi katalogowe
323589 The Repadmin Tool Returns LDAP Error 32Usługi katalogowe
324102 DCOM Proxy Is Decoupled with Server Stub When It Looks for Binding HandleUsługi katalogowe
324183 Naruszenie zasad dostępu w programie Spoolsv.exe, instrukcja GDI32!IcmInitIcmInfo, w systemie Windows 2000Usługi katalogowe
324415 A Digital Audio Interface PC Card May Not Function ProperlyUsługi katalogowe
324615 The TCP Connections Established Performance Counter Reports Incorrect Values on Multiprocessor ComputersUsługi katalogowe
325183 Administrator domeny otrzymuje komunikat „Nie można wyświetlić informacji o zabezpieczeniach”Usługi katalogowe
325189 INFORMACJE: Truncated Results When Calling IDirectorySearch::GetNextRowUsługi katalogowe
325571 Buffer Overrun in IIS When No Script Maps ExistUsługi katalogowe
325919 Przyczyną wpisu „Zły_adres” na serwerze DHCP w systemie Windows 2000 mogą być klienci DHCP z wieloma adresami IPUsługi katalogowe
326333 Dump File Not Created Correctly with More Than Four GB of Memory and PAE Turned OnUsługi katalogowe
326564 Po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu komputera nieoczekiwanie w dzienniku zdarzeń systemu zostaje zarejestrowany identyfikator zdarzenia 6008Usługi katalogowe
326770 Password Change Does Not Work Over Remote Access\Radius AuthenticationUsługi katalogowe
327542 Wyciek rejestracji zdarzeń usługi WMIUsługi katalogowe
327633 The SetUserProperty() Function Leaks MemoryUsługi katalogowe
328195 AutoShareServer Setting Cannot Prevent Administrative Shares on Cluster NodesUsługi katalogowe
328310 MS02-071: Luka związana z obsługą komunikatu WM_TIMER w systemie Windows może zezwolić na zwiększenie uprawnieńUsługi katalogowe
328417 Cannot Log On from a Macintosh Client After You Change Your PasswordUsługi katalogowe
328566 The MaxPreloadEntries Registry Value Does Not Work and Defaults to 1,000 EntriesUsługi katalogowe
328567 Podczas próby aktualizacji usługi Active Directory przez program następuje naruszenie praw dostępuUsługi katalogowe
328570 Serwery oparte na systemie Windows 2000 mogą nie ustawiać nazwy domeny DNS po uaktualnieniu domenyUsługi katalogowe
328693 IIS Out-of-Process Applications Stop RespondingUsługi katalogowe
328981 Error Message "An Attempt Was Made to Remember a Device That Had Previously Been Remembered" When You Log OnUsługi katalogowe
329394 Long Delays Occur When You Run Chkdsk.exeUsługi katalogowe
329604 Zadania drukowania PostScript zawierające czcionki Type-1 Multiple Master Metrics nie są drukowaneUsługi katalogowe
329726 A Deadlock Occurs in the Ndistapi DeviceUsługi katalogowe
329772 Błąd zatrzymania przy uruchamianiu komputera po raz pierwszyUsługi katalogowe
330306 Magazyn wymienny może nie odświeżać zawartości taśmyUsługi katalogowe
330421 POPRAWKA: Isoch Callback Not Called or Error on Blue Screen Occurs When Starting Isoch StreamUsługi katalogowe
331102 Sterownik Disk.sys powoduje błąd „0x0000001E”Usługi katalogowe
331190 An OpenGL Screen Saver May Cause an Access ViolationUsługi katalogowe
331627 Klient usług terminalowych w trakcie logowania nie może uzyskać konfiguracji użytkownika usług terminalowych z kontrolera domenyUsługi katalogowe
331651 UPN Box in Active Directory Users and Computers Contains Corrupted DataUsługi katalogowe
331907 DNS Serial Number Is Incremented During Zone TransferUsługi katalogowe
332199 Obniżenie kontrolerów domeny wymuszane za pomocą Kreatora instalacji usługi Active Directory w systemach Windows Server 2003 i Windows 2000 Server nie jest łagodneUsługi katalogowe
810089 Cannot Promote New Global Catalog When Conflict Naming Contexts ExistUsługi katalogowe
810262 Access Denied for Non-Administrative User with the Client Services for NetWare or Gateway Services for NetWare Tool in Control PanelUsługi katalogowe
810714 DNS Server Settings Are Lost When You Rapidly Delete and Re-Create a Directory Service Zone from a FileUsługi katalogowe
811143 Komunikat o błędzie: The Event Log File Is CorruptUsługi katalogowe
811195 Nwrdr.sys Does Not Set ChangeTime When It Handles FILE_BASIC_INFORMATIONUsługi katalogowe
811288 QUERYCLIENTCERT() Does Not Make a Callback on Windows 2000 Wldap32.dllUsługi katalogowe
812175 Host Name Resolution Does Not Work After One Year When You Use a Hosts FileUsługi katalogowe
812499 You Cannot Change Your Password After an Administrator Resets ItUsługi katalogowe
812785 Slow Response Times Occur If a Delegated Name Server Is DownUsługi katalogowe
813425 Usługa DNS zostaje nieoczekiwanie zakończona i jest wyświetlany komunikat o błędzie zdarzenia 7031Usługi katalogowe
814202 The Ntdsutil.exe Semantic Checker Cannot Rename Conflict-Mangled Phantom NamesUsługi katalogowe
814822 Delay in Receiving Notifications from WMI Event Log ProviderUsługi katalogowe
814925 Visual Basic Procedure to Count the Members of a Group Returns a Value of 1,000 for All Groups with Over 1,000 MembersUsługi katalogowe
815493 Paged Pool Memory Leak with Increase in Handle Count for Services.exeUsługi katalogowe
816230 Computer Account Password Causes Error Message "0xc000006c (Password Restriction)"Usługi katalogowe
816475 Lingering Objects May Remain After Using the Ldp.exe ToolUsługi katalogowe
305557 COM+ Loosely Coupled Events May Lose Events for Queued SubscribersInternetowe usługi informacyjne/COM+
319989 High CPU Usage by RPCSS When You Start the Computer and Run a Service That Uses DCOMInternetowe usługi informacyjne/COM+
320530 Cannot Enumerate Shared Property GroupsInternetowe usługi informacyjne/COM+
321557 Improvements in the Post-SP2 Release of Ntfrs.exe That Is Packaged with an Updated Ntfs.sys DriverInternetowe usługi informacyjne/COM+
321592 An Increase in the Maximum DHCP Message Size Is AvailableInternetowe usługi informacyjne/COM+
322930 Your Computer Stops Responding During Shutdown if the CD-ROM Tray Is Open in Windows 2000Internetowe usługi informacyjne/COM+
323293 POPRAWKA: "Access Is Denied" Error Message When You Try to Access Indexing Service from ASP.NET with Impersonation EnabledInternetowe usługi informacyjne/COM+
323319 Eventing Mechanism Cannot Determine Method Calls From Late-Bound ClientsInternetowe usługi informacyjne/COM+
323735 Performance Alerts Do Not Start After a Remote Alert Fails in Windows 2000Internetowe usługi informacyjne/COM+
323819 Client Disconnects from Server If NetBT Headers Are Split Across FramesInternetowe usługi informacyjne/COM+
324034 INFORMACJE: Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 20,2Internetowe usługi informacyjne/COM+
324038 Rpcss May Generate an Access Violation Under Stress When Processing a DCOM RequestInternetowe usługi informacyjne/COM+
324039 INFO: Dostępność pakietu akumulowanego poprawek COM+ 21 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3Internetowe usługi informacyjne/COM+
324096 MS02-053: Żądanie interpretera SmartHTML może zająć wszystkie zasoby procesora CPU serwera sieci WebInternetowe usługi informacyjne/COM+
324443 A Deadlock Condition May Occur in the Network RedirectorInternetowe usługi informacyjne/COM+
325208 GUID Records Are Not Registered If MX Record with Wildcard Character Is PresentInternetowe usługi informacyjne/COM+
325409 RPCSS OXIDResolver Pings Must Fall Back to Endpoint MapperInternetowe usługi informacyjne/COM+
325455 Ftp.exe Does Not Handle Japanese Path Names CorrectlyInternetowe usługi informacyjne/COM+
325641 Cannot Connect in the Active Directory Users and Computers ToolInternetowe usługi informacyjne/COM+
325785 POPRAWKA: Zdarzenie wywołujące komunikat „Odmowa dostępu” po zalogowaniu się z konta innego niż AdministratorInternetowe usługi informacyjne/COM+
325797 The SMTP Service May Leak Domain List Memory When You Use the Pickup FolderInternetowe usługi informacyjne/COM+
325988 Błąd „Stop 50” w przeglądarce (Mrxsmb.sys)Internetowe usługi informacyjne/COM+
326433 You Receive an Access Violation in the Dllhost.exe Process When the Network Cable Is UnpluggedInternetowe usługi informacyjne/COM+
326639 POPRAWKA: Asynchronous Notification Goes to Wrong 1394 NodeInternetowe usługi informacyjne/COM+
326852 ISAPI DLL Is Loaded In-Process When WebDAV Publishing Is EnabledInternetowe usługi informacyjne/COM+
327009 Chkdsk Finds Incorrect Security IDs After You Restore or Copy a Lot of DataInternetowe usługi informacyjne/COM+
327643 W trakcie zamykania systemu pojawia się komunikat o błędzie „Stop 0x000000CE”Internetowe usługi informacyjne/COM+
328506 Komunikat o błędzie „Stop 0x0000001E” jest spowodowany przez plik Sfmsrv.sysInternetowe usługi informacyjne/COM+
328636 The Windows 2000 SP3 DHCP Tool May Show an Empty Reservations ListInternetowe usługi informacyjne/COM+
328800 File Replication Service Causes a "QKey != QUADZERO" Error MessageInternetowe usługi informacyjne/COM+
328897 W dzienniku zdarzeń aplikacji pojawiają się zdarzenia 2019 i 2020 Agenta rozszerzenia SNMPInternetowe usługi informacyjne/COM+
328925 The COM+ (Dllhost.exe) Process Loads the Latest Version of .NET Runtime During Remote Client ActivationsInternetowe usługi informacyjne/COM+
329420 The LookupAccountSid Function Returns the Wrong Name After You Rename AccountsInternetowe usługi informacyjne/COM+
329449 One or More Users Are Not Valid Error Message When You Add the Everyone Group to a COM+ Application RoleInternetowe usługi informacyjne/COM+
329492 MSMQ: A Cluster Node with Two Network Cards Does Not Receive MessagesInternetowe usługi informacyjne/COM+
329938 Cannot Use Outlook Web Access to Access an Exchange Server Installed on a Windows 2000 Cluster NodeInternetowe usługi informacyjne/COM+
329945 POPRAWKA: SCSI Miniport Driver Does Not Reload if the PNPInterface Key is Read IncorrectlyInternetowe usługi informacyjne/COM+
330081 INFORMACJE: Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 23Internetowe usługi informacyjne/COM+
330833 Polecenie „Odłącz PC” może sporadycznie nie działaćInternetowe usługi informacyjne/COM+
810578 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 24Internetowe usługi informacyjne/COM+
811373 COM+ 1.0 Cannot Install DLL Modules with COM Activities in DllMainInternetowe usługi informacyjne/COM+
811694 Custom Errors for Server-Side Includes Do Not Work After You Apply Windows 2000 Service Pack 3Internetowe usługi informacyjne/COM+
814886 INFO: Dostępność zbiorczego pakietu poprawek nr 25 dla usług COM+ w systemie Windows 2000, wydanego po opublikowaniu dodatku Service Pack 3Internetowe usługi informacyjne/COM+
284246 When You Try to Upgrade from Windows NT 4.0 to Windows 2000 with Slipstreamed SP1, SP2, or SP3, Cmdlines.txt Does Not Run During the UpgradeInstalacja
323372 POPRAWKA: Message Queuing Remote Read May Not Always RecoverInstalacja
328716 Multiple Separator Pages Printed from Windows 2000 Terminal Services Redirected PrinterInstalacja
329115 MS02-050: Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamościInstalacja
810989 Duplicate Computer Names May Be Created When You Set Up Multiple Clients with RISInstalacja
812812 Not Prompted to Obtain a Digital Rights Management License for Installations Created by Using SysprepInstalacja
814788 RIS Installation Stops if the Network Cable Uses Port B of a Dual-Port Network AdapterInstalacja
815438 Successive Attempts to Complete a Group Policy Installation of a Service Pack May Log an Event ID 102 ErrorInstalacja
816085 Removing IIS Resets DCOM to the Default PermissionsInstalacja
281553 Win32_BIOS WMI Class Returns Incorrect ReleaseDate ValueZarządzanie/Administracja
303280 Local Users and Groups Is Empty or Does Not Display All Member User AccountsZarządzanie/Administracja
309144 Folder Redirection Does Not Work After You Delete a ProfileZarządzanie/Administracja
319021 The Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder Method Does Not WorkZarządzanie/Administracja
319402 Icon for a New Taskpad View in the MMC Does Not AppearZarządzanie/Administracja
319819 There May Be a Delay in Mapping SIDs to Account Names If the Computer Name Contains More Than 15 CharactersZarządzanie/Administracja
319953 The SMTP Service May Stop If You Use the TURN or ATRN Command in a Telnet SessionZarządzanie/Administracja
320199 Windows 2000 WMI Query Only Returns 32 Disk Drives Although More ExistZarządzanie/Administracja
320363 The Win32_NetworkAdapterConfiguration Class Does Not Return the WINSPrimaryServer Property for UsersZarządzanie/Administracja
320373 Windows Management Instrumentation Cannot Rebuild a Damaged RepositoryZarządzanie/Administracja
320437 The Computer Management Tool Tries to Use Only the DNS Host Name to Connect to a Remote ComputerZarządzanie/Administracja
320489 Win32_Group Does Not Include the "Domain Local" GroupsZarządzanie/Administracja
321126 The "Look In" and "Save As" Boxes in Common Dialog Boxes Are SlowZarządzanie/Administracja
321418 TTL Value of -1 (0xFFFFFFFF) in Dynamic Update Packet Means Use Default Zone TTLZarządzanie/Administracja
321800 Windows 2000 Hyperterm.exe Has a Slow Transfer Rate If Local Echo Is OnZarządzanie/Administracja
321933 Services Are Not Listed in the Security Configuration and Analysis Snap-inZarządzanie/Administracja
322804 Cannot Use Windows Media Player to Read XA Data on 1394 CD-ROM DevicesZarządzanie/Administracja
323172 MSO2-048: Luka w formancie rejestrowania certyfikatów może być przyczyną usunięcia certyfikatów cyfrowychZarządzanie/Administracja
323274 The Requested Media Is Not Blank Error Message When You Use Ntbackup.exeZarządzanie/Administracja
323704 SLIP Client in Windows 2000 Cannot Connect to CSLIP ServerZarządzanie/Administracja
324041 POPRAWKA: COM+ 18.1 Rollup May Cause Problems When You Export COM+ ApplicationsZarządzanie/Administracja
324712 Liczniki monitorowania wydajności wykazują, że bufor danych dla usługi AppleTalk nie jest wyrównanyZarządzanie/Administracja
325792 An ICA Asynchronous Connection May Not Reinitialize If a Problem Occurs During AuthenticationZarządzanie/Administracja
325827 POPRAWKA: Kreator odnawiania certyfikatów łączy jednostki organizacyjne certyfikatuZarządzanie/Administracja
327129 A Computer Stops Responding During the Shutdown Process If a Service Does Not StartZarządzanie/Administracja
327536 Stop 0x0000006b or Setup Stops Responding at "Setup is Starting Windows" When You Install a Windows XP SP1 Client Image from a RIS ServerZarządzanie/Administracja
327550 The ISA Server Web Proxy Service Causes an Access Violation During DNS LookupsZarządzanie/Administracja
328510 BUG: Notes in PowerPoint Files May Not Be Full-Text IndexedZarządzanie/Administracja
328764 Cannot Connect to Cisco Dial-up Server with Some Client IP Address Ranges in Windows 2000Zarządzanie/Administracja
328776 A "Stop 0x000000C2" Error Occurs When You Try to Close a File on a Network ShareZarządzanie/Administracja
328991 Script Policy Is Not Run When a Slow Link Is DetectedZarządzanie/Administracja
329175 Plik Rdbss.sys może powodować błąd STOP 0xAZarządzanie/Administracja
329184 Komunikat o błędzie „Tego urządzenia nie można uruchomić (kod 10)” podczas usuwania koncentratora USBZarządzanie/Administracja
329328 Support for Some Seagate Tape and Changer Drives Is Missing in Windows 2000Zarządzanie/Administracja
330194 Unnecessary Kerberos Packages Sent from the ClientZarządzanie/Administracja
332002 Distributed File System Excludes Unsited Clients from Referrals when You Use the /INSITE SwitchZarządzanie/Administracja
810211 Some Newsgroup Items Are Not Posted to Public Folders in Exchange 2000 Even Though the Post Operations Appear to Be SuccessfulZarządzanie/Administracja
810823 Outgoing Messages From Your SMTP Server Are Not DeliveredZarządzanie/Administracja
810992 Generic Failure Error Message Occurs When You Enumerate the Win32_PrintJob Class in WMIZarządzanie/Administracja
811066 Wbrew oczekiwaniom ustawienie Rejestru EventLogLevel nie blokuje wszystkich komunikatów o zdarzeniach dla rozszerzonych licznikówZarządzanie/Administracja
811160 Active Directory Users And Computers Stops Working If a User Belongs to Groups Whose Name Contains a Leading Slash MarkZarządzanie/Administracja
811196 Failure Audit Event 577 Is Logged When You Save the Winmsd ReportZarządzanie/Administracja
811222 An Access Violation Occurs in the Sysmon Control When You Add or Delete CountersZarządzanie/Administracja
811364 POPRAWKA: Error 1308 When You Install a Program from an Internet Source LocationZarządzanie/Administracja
811965 Domain Local Groups of a Domain Do Not Appear in the "Select Users, Computers, or Groups" Dialog Box When You Edit a Group Policy ObjectZarządzanie/Administracja
812203 The Performance Provider Unexpectedly Stops Collecting Data in Windows Management InstrumentationZarządzanie/Administracja
812652 NNTP Timestamp Reflects Client Computer Time and Date SettingsZarządzanie/Administracja
812714 Users Cannot Remotely Monitor Disk Counters If They Are Not Logged On As AdministratorsZarządzanie/Administracja
813050 Problems When the Data Frame Ends with CRLF.CRLF QUIT CRLFZarządzanie/Administracja
813197 Users Without Administrative Credentials Cannot Access SMBIOS Data in Windows Management InstrumentationZarządzanie/Administracja
813824 Non-Administrator Users Cannot Retrieve Win32_WMISetting Data in Windows Management InstrumentationZarządzanie/Administracja
813950 Performance Monitor Displays Only the First of Multiple Instances from a Binary LogZarządzanie/Administracja
814280 XADM: Problems When You Try to Add Many Global Address Lists to an Offline Address ListZarządzanie/Administracja
815181 Provider Failure Error on Computers with a Large Number of SCSI ControllersZarządzanie/Administracja
815198 WMI Classes Information for Multipath Drivers Is Not Displayed in WBEMTestZarządzanie/Administracja
815231 Some User's Programs Do Not Work Correctly After You Delete That User's ProfileZarządzanie/Administracja
815425 Access Violation When Inetinfo Receives Mail That Contains a Header of More Than 64 KBZarządzanie/Administracja
816045 A Fast Link May Be Detected as a Slow Link Because of Network ICMP PoliciesZarządzanie/Administracja
816485 Server Stops Responding When Win32_NetworkLoginProfile Performs EnumerationZarządzanie/Administracja
816740 User Profile Folder Name Appears with Squares or Other Unusual Characters When You Manage Remote ComputersZarządzanie/Administracja
816866 Komunikat o błędzie „Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie” jest wyświetlany podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu protokołu SMTPZarządzanie/Administracja
816998 Multiple Memory Leaks in Remote Registry ServiceZarządzanie/Administracja
817361 Force Local Profile Option in Windows 2000Zarządzanie/Administracja
328422 Security Descriptor Has an Empty Owner ValueMDAC
328885 Wykorzystanie procesora w programie Services.exe wzrasta do 100 procentMDAC
329414 MS02-065: Przepełnienie buforu w programie Microsoft Data Access Components może prowadzić do wykonania kodu (MDAC 2.6)MDAC
267316 MSMQ: Performance Monitor Counters Are Lost on the Cluster During FailoverUsługi kolejkowania wiadomości
322141 Ntfrs.exe Does Not Clean Up the Staging Folders on Members with No Outbound Partners in Windows 2000Usługi kolejkowania wiadomości
323371 You May Receive a "Stop 0xBE" Error Message on Fault-Tolerant ComputersUsługi kolejkowania wiadomości
326147 Windows XP Does Not Always Call DrvAssertMode(FALSE) Before it Enters a Power-Down StateUsługi kolejkowania wiadomości
326404 An Access Violation Occurs in Lsass.exe While the Network Connections Are Being PreparedUsługi kolejkowania wiadomości
327360 Cannot View Windows 2000 Services for Macintosh in Chooser of Macintosh ClientUsługi kolejkowania wiadomości
327784 Windows 2000 Server May Hang After a Local Backup CompletesUsługi kolejkowania wiadomości
328120 IEEE 1394 Device May Disappear When You Add New Daisy-Chain DevicesUsługi kolejkowania wiadomości
328293 Close Open Files Message Appears During Initial Folder Synchronization When You Do Not Have Files OpenUsługi kolejkowania wiadomości
329459 POPRAWKA: IIS Does Not Refresh the File Cache for Non-Virtual Root DirectoriesUsługi kolejkowania wiadomości
329542 POPRAWKA: Page Allocator Returns a Block of Memory That Is Not WritableUsługi kolejkowania wiadomości
329954 POPRAWKA: Performance Issues on Multi-processor Computers with MSDTCPRX.dllUsługi kolejkowania wiadomości
329994 MSMQ: Inherited Permissions on Queue Object May Be IgnoredUsługi kolejkowania wiadomości
331334 Memory Leak Occurs When the ChangeTimerQueueTimer API Is Called from a ThreadUsługi kolejkowania wiadomości
811308 MSMQ: How to Increase the Kernel Memory ThresholdUsługi kolejkowania wiadomości
814116 MSMQ: Messages Are Not Sent or Received If You Change the System Time During Transaction ProcessingUsługi kolejkowania wiadomości
814776 MSMQ: You May Lose Recoverable Messages If You Restart or Shut Down the ReceiverUsługi kolejkowania wiadomości
815643 MSMQ: Prevent Microsoft Message Queue Server 2.0 from Moving to Active Directory When You Join a Microsoft Windows 2000 DomainUsługi kolejkowania wiadomości
816957 You Receive a "Stop 0x00000050" Error When You Restart Microsoft Message QueuingUsługi kolejkowania wiadomości
817076 MSMQ: How to Avoid Routing Queries with No Routing Servers in the SiteUsługi kolejkowania wiadomości
817586 MSMQ: An Access Violation Occurs When You Validate a MessageUsługi kolejkowania wiadomości
278522 Deadlock Condition Causes Socket Programs to Become UnresponsiveObsługa sieci
287032 TCP/IP Routes May Be Incorrect If AddIPAddress() Is Used on Multihomed ComputersObsługa sieci
294961 Cannot Compile the Authserv.mib and Accserv.mib FilesObsługa sieci
300561 Incorrect Routing Table When You Connect to Some VPN ServersObsługa sieci
305217 Po upływie limitu czasu sesji serwera protokołu SSL 3.0 pojawia się błąd „Nie można wyświetlić strony”Obsługa sieci
309696 Clients That Are Using an ATM Adapter Do Not Receive Group PoliciesObsługa sieci
313664 Korzystanie z uwierzytelniania metodą 802.1x na komputerach z systemem Windows 2000Obsługa sieci
316803 Zmiana haseł lub dołączenie do domeny systemu Windows 2000 na starszych wersjach klientów może zakończyć się niepowodzeniemObsługa sieci
318419 Connections Are Dropped If You Add VPN Connections to ISA ServerObsługa sieci
318437 A "STOP 0xA" Error Message Occurs When You Use Routing and Remote Access with NAT and VPNObsługa sieci
319270 A Laptop Computer Has No IP Address After HibernatingObsługa sieci
319627 Fragmentation Occurs When You Send Multicast Data Over EthernetObsługa sieci
321150 The SMTP Service Does Not Deliver a Message to Multiple Recipients If Error Code 552 Is ReceivedObsługa sieci
321232 MS02-023: 15 maja 2002, zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerObsługa sieci
321983 The Number in the "Reset Fail Count After" Box ChangesObsługa sieci
322359 Intelide.sys Is Not Used on Computers with ICH4 or ICH5Obsługa sieci
322823 Windows Explorer Does Not Detect That the CD-ROM That Was Previously in the CD Drive Has Been Replaced with a Blank CD-RObsługa sieci
322934 The StgCreateDocFile() Function Causes an "STG_E_FILEALREADYEXISTS" Error in Windows 2000Obsługa sieci
322953 Cannot Browse Printers When You Are Trying to Print or Browse Printer QueuesObsługa sieci
323538 IAS Authentication Is Unsuccessful After You Install the 292053 HotfixObsługa sieci
323663 Windows Critical Update Notification 3.0 May Cause a "Dirty" ShutdownObsługa sieci
323668 An SNMP Query Returns Zero When You Query for Virtual Memory UsageObsługa sieci
323756 Redirection Response Contains Garbage Characters with Long URLObsługa sieci
323759 MS02-047: 22 sierpnia 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerObsługa sieci
324673 The LoadLibrary() Function Cannot Find the DLL NameObsługa sieci
324886 You Cannot Add an .msi Package to a Group Policy ObjectObsługa sieci
325764 Installing an AGP Video Adapter Driver May Hang the Computer When You Restart ItObsługa sieci
325873 An NBT Connection Does Not Appear in the Performance Objects ListObsługa sieci
325916 VPN Connections with Names Longer Than 64 Characters May Stop Working After You Install the Q318138 (MS02-029) PatchObsługa sieci
326645 ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants Method Causes a Memory Leak in COM+ ApplicationsObsługa sieci
326886 MS02-042: Usterka w Menedżerze połączeń sieciowych może spowodować podwyższenie prawObsługa sieci
326926 Dynamic Host Routes Are Not Removed if EnablePMTUDiscovery Is Set to ZeroObsługa sieci
326964 Random Access Violations Occur in RpcssObsługa sieci
327016 The Netsh Utility Cannot Create a Workgroup <00> Group RecordObsługa sieci
327081 Data Added to Removable Media During Hibernation May Be Lost When You Resume Windows 2000Obsługa sieci
327148 Usługa RPC zatrzymuje się z identyfikatorem zdarzenia 7031Obsługa sieci
327477 Computer May Hang After a Surprise Removal of a Host Bus ControllerObsługa sieci
327709 Windows 2000 Account Operators Can Manage Their Own AccountsObsługa sieci
328089 Dial-up Connection Uses Multiple Modems to Dial a Connection After You Select the "Dial Only First Available Device" OptionObsługa sieci
328389 OLEXP: Zbiorcza poprawka dla programu Outlook Express 5.5Obsługa sieci
328410 NetBT Does Not Respond to Adapter Status Query If Server and Messenger Services Are StoppedObsługa sieci
328477 Program Services.exe może się zawiesić po ponownym uruchomieniu usługiObsługa sieci
328556 Zdarzenie o identyfikatorze 3006 w dzienniku aplikacji po uaktualnieniu kontrolera domeny za pomocą dodatku Service Pack 3Obsługa sieci
329227 Task Scheduler Stops Scheduling Repeating JobsObsługa sieci
329258 DNS Query of Type ALL Does Not Query an Authoritative Server for the DomainObsługa sieci
329494 Your Custom Authorization Extension for IAS Stops Working After You Install Windows 2000 Service Pack 3Obsługa sieci
329634 Dial-Up Connections Do Not Appear with Cluster Services InstalledObsługa sieci
329847 Computer Displays a Blank Screen When You Resume from an S1 or S3 Power State After You Remove an IEEE 1394 Storage DeviceObsługa sieci
330012 ACL Editor GUI Changes to Special When You Use Security Template ManagerObsługa sieci
330753 Sound May Be Lost on the Server Side of a TAPI Application SessionObsługa sieci
331993 Intermittent Access Violation Error Messages in Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient+0xb Occur on a Windows 2000-Based Print ServerObsługa sieci
810042 Windows 2000 Does Not Handle Selective ACKs CorrectlyObsługa sieci
810382 Default TCP Window Size Is Still Used After You Specify a Different TCPWindowSize ValueObsługa sieci
810839 Klient VPN nie może ustanowić połączenia po zainstalowaniu dodatku Service PackObsługa sieci
810926 Fax Program Does Not Send a Fax If the Program Calls FaxInitializeEventQueue() Multiple Times Per Fax SessionObsługa sieci
811044 Windows 2000 Stops Accepting Incoming TCP ConnectionsObsługa sieci
811368 RPC Error 0x80080005 Is Returned from a COM ProgramObsługa sieci
811436 SNMP May Report an Incorrect Amount of MemoryObsługa sieci
811513 You Cannot Use the Secondary WINS Server to Resolve Names When the Primary WINS Server Is UnavailableObsługa sieci
811657 WSAIoctl (SIO_SET_QOS) Returns SUCCESS When It Should Return FAILObsługa sieci
811914 A DNS Server May Not Respond to Some DNS QueriesObsługa sieci
812707 STOP 0x0000001E Error Message in Tcipip.sys When Server Is Under a Heavy Network LoadObsługa sieci
814119 FIX: Błąd usługi RPC powoduje blokadę odpowiadania przez wątki w aplikacjach ASP/COM+Obsługa sieci
814250 Operation Failed for Unspecified Reasons Error Message When You Start the Telephony Snap-In or Refresh the DisplayObsługa sieci
814622 Remote Procedure Call Datagram Runtime Component Leaks Firewall Ports on the Client SideObsługa sieci
815182 The Remote Access Service Security DLL Is Incorrectly Used to Authenticate Non-Modem Remote Access ConnectionsObsługa sieci
816924 There Was an Error Found When Printing the Document Error Message When You Print a Document Over an Infrared PortObsługa sieci
817069 Nie można połączyć się z udziałem sieciowym przy użyciu połączenia sieci VPNObsługa sieci
817367 Stop Error 0x000000D1 When You Use Host Integration Server to Connect to a Mainframe Computer That Is Using the DLC ProtocolObsługa sieci
817864 Network Monitor Protocol Causes Stop Code 0xD1 When Closing AdapterObsługa sieci
818177 Random Problems in the RPC Runtime in the Cluster ServiceObsługa sieci
315315 EnableAutoDial Registry Key Is Set IncorrectlyInne
316982 Default French (Canada) Locale Settings for Long Date and Currency Do Not Match the Quebec StandardInne
319102 Wldap32 Truncates the ";binary" Option in the Search FilterInne
319725 SLIP Connections Broadcast NetBIOS Names When the Client Is Turned OffInne
319973 Obsługa uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) w wersji 2.0 w systemie Windows 2000Inne
320368 The RichEdit Text Control May Replace CR-LF in the OutputInne
320549 Funkcja skanowania może nie działać w wielofunkcyjnych drukarkach USBInne
322210 POPRAWKA: Message Queuing Performance Monitor Counters Do Not Work over Terminal ServicesInne
323289 Memory Leak in WDM Provider's ExecMethodAsync Method in Windows XP and Windows 2000Inne
323582 Net3101 Error on OS/2 Server Because of SessionSetup SMBInne
328725 Windows 2000 Is Unexpectedly Installed On a Newly Created Account During Remote InstallationInne
331116 Cannot Bind Directly to a Group Object with the Winnt ProviderInne
810070 Nie można dodać użytkownika lub grupy do domeny zaufanejInne
810268 Access Violation Occurs If You Call IADsTools from Visual Studio 6Inne
812110 Outlook Express May Hang When You Send Mail with a Long LineInne
812401 Error 735 Error Message and Dial-Up Networking Connection Appears Connected Although You Are DisconnectedInne
814691 POPRAWKA: Access Violation During Application Center ReplicationInne
814958 USB Keyboard and Mouse Devices Do Not Work Correctly If You Reconnect Them While Windows Is RunningInne
298692 You Cannot Add a Printer by Using the CNAMEDrukowanie
318365 Cannot Print a Large Paper Size at High ResolutionDrukowanie
318954 A Default Printer That Is Not Available May Cause a Delay in ProgramsDrukowanie
319370 You Cannot Print to a Local Printer After Windows 2000 Service Pack 2 Is InstalledDrukowanie
320914 Problems Upgrading a User-Mode Print Driver By Using Point and PrintDrukowanie
321364 Clients Open Hundreds of Pipes to \Pipe\Spoolss on Print ServersDrukowanie
321613 Błąd Stop 0x0a w funkcji nt!ExpBoostOwnerThread() w systemie Windows 2000 ServerDrukowanie
321614 Usługa buforowania może ulec awarii w razie dużego obciążeniaDrukowanie
321771 You Receive a "Stop 0x51 (REGISTRY_ERROR)" Error MessageDrukowanie
324173 Parts of Your Print Job Are Missing If You Print One or More Very Large DocumentsDrukowanie
324397 Failfast Occurs If the Authentication Level of a COM+ Server Package Is Set to NoneDrukowanie
324433 Client Active Directory Queries Fail with 0x8005000Drukowanie
326095 COMREPL Utility Does Not Respond When You Install Microsoft .NET FrameworkDrukowanie
327052 Print Queues Are Republished with an Incorrect Name If the 286254 Update Is InstalledDrukowanie
327930 Explorer May Change the Active Distributed File System ShareDrukowanie
327984 Your Profile Is Not Unloaded If You Change Printer Settings and Then Log OffDrukowanie
328055 Server May Stop Responding If You Use a Program That Uses Sharable PagesDrukowanie
328894 First Character of Each Line Is Missing When You Print with the Generic Printer DriverDrukowanie
329051 Sporadycznie pojawia się komunikat o błędzie „Stop 0x1E” w pliku Win32k.sys w systemie Windows 2000Drukowanie
330030 Computer with Disjoined Namespace Is Not Authenticated by Using 802.1x with a Radius Server in its DomainDrukowanie
810647 The System Event Log Contains Many Event 61 EntriesDrukowanie
810908 Spooler CPU Usage Remains Above 50 Percent If an LPR Port Has a DNS Name That Is Not Valid for the LPD ServerDrukowanie
811915 POPRAWKA: Winprint Produces Incorrect Output for Booklet Printing of Mixed Orientation DocumentDrukowanie
811916 POPRAWKA: The DrvDestroyFont Function is Never Called on Windows 2000Drukowanie
812121 Unexpected Blank Space Is Inserted After Accented CharactersDrukowanie
812419 An Event Handle Leak Occurs with the System.EventLog ClassDrukowanie
814408 Printer Operators Group Is Not Listed in the Terminal Server Redirected Print QueueDrukowanie
814770 Nieoczekiwana zwłoka podczas wylogowywaniaDrukowanie
198941 Users Cannot Change Password When Logging OnZabezpieczenia
274450 Memory Leak in Services.exe When Checking ArcnameZabezpieczenia
296441 MS01-022: Dostawca usług WebDAV umożliwia skryptom przesyłanie ich żądań jako pochodzących od użytkownikaZabezpieczenia
297528 CRL Distribution Point Extension Is Not Suppressed by the Capolicy.inf FileZabezpieczenia
304140 File Security (Inherited) Permissions May Be Removed When You Remotely Edit the PermissionsZabezpieczenia
311444 Creator/Owner Rights Are Removed by Policy EditorZabezpieczenia
312827 An Incorrect Authentication Package Name May Appear in Audit Event 529Zabezpieczenia
313494 Microsoft Cryptography API May Not Work If the Default CSP Has Been Set IncorrectlyZabezpieczenia
313664 Korzystanie z uwierzytelniania metodą 802.1x na komputerach z systemem Windows 2000Podstawowy system operacyjny
315092 An Attack on Port 1720 May Cause NetMeeting to Refuse Incoming ConnectionsZabezpieczenia
316201 RID Pool Allocation and Sizing Changes in Windows 2000 SP4Zabezpieczenia
318815 Nie można połączyć się z witrynami sieci Web wymagającymi protokołu SSL 3.0Zabezpieczenia
318873 The PKI Dialog Box Appears Multiple Times If You Click CancelZabezpieczenia
318988 Stop 0x000000B8 Error Occurs in a Windows 2000 ClusterZabezpieczenia
319418 IP Security Policy Management MMC Leaks MemoryZabezpieczenia
320099 A Security Policy Does Not Process Restricted Groups CorrectlyZabezpieczenia
320206 MS02-024: Luka uwierzytelniania w programie Windows Debugger może spowodować podniesienie przywilejówZabezpieczenia
320211 You Cannot Programmatically Perform a Security Authorization Check on a UserZabezpieczenia
320670 Event ID 528 May Not Be Logged If LsaLogonUser() Is CalledZabezpieczenia
320828 Data That Is Protected by User's Private Key Can Be Accessed by a Domain Administrator Who Resets the User's PasswordZabezpieczenia
320903 Clients Cannot Log On by Using Kerberos over TCPZabezpieczenia
320920 MS02-032: Aktualizacja programu Windows Media Player jest dostępnaZabezpieczenia
321166 "Your Password Is Expired" Error Message When You Access Resources From Macintosh on Windows 2000 Server Running AppleTalk Network IntegrationZabezpieczenia
321217 You Receive an "Action Could Not Be Completed" Error Message When You Select Many Recipients in the Global Address ListZabezpieczenia
321323 Usługa Bufor wydruku przestaje działać przy dużych obciążeniach pamięciZabezpieczenia
321928 ADSI with the OLE DB Provider May Leak Memory If You Use SQL SyntaxZabezpieczenia
322175 You Must Restart the Computer After Joining a Domain with Service Pack 2Zabezpieczenia
322302 Cannot Obtain an Interrupt Resource for a PCI-PCI Bridge DeviceZabezpieczenia
322760 GetEffectiveRightsFromAcl Function Causes an Access ViolationZabezpieczenia
322989 DHCP Service Uses a Default TTL Value of 900 SecondsZabezpieczenia
323153 Computer May Hang During Resume from S3 Standby with Two IDE DrivesZabezpieczenia
323758 SFM Macintosh Logon Audit Event Is Not Logged When You Use Microsoft UAMZabezpieczenia
324120 Nie można zalogować się do domeny po dodaniu komputera do domenyZabezpieczenia
324224 Komunikat o błędzie „Stop 0xc5” w systemie Windows 2000Zabezpieczenia
324377 Cannot Use Domain Local Groups for Active Directory Certificate MappingZabezpieczenia
324380 MS02-051: Luka kryptograficzna w protokole RDP może spowodować ujawnienie informacjiZabezpieczenia
324553 CAPS LOCK Key State in MS-DOS Programs May Be IncorrectZabezpieczenia
325083 Problems When You Use a ComboBox with a Large Number of ItemsZabezpieczenia
325463 The Logical Disk Counters Read Zero on a Cluster After a Disk Failover and FailbackZabezpieczenia
326180 100% Utilization of the Available CPU on Many Single Processor ComputersZabezpieczenia
326363 Windows 2000 DNS Does Not Resolve NS to CNAME to an A Resource Record MappingZabezpieczenia
326460 Service-Specific Error Code -2147944102 Error Message If You Try to Start the Background Intelligent Transfer Service (BITS) ServiceZabezpieczenia
326826 Some Programs May Be Slow When Accessing Files on a Network ShareZabezpieczenia
326864 STOP: 0x000000D6 Error in Win32k.sys Occurs in Windows 2000Zabezpieczenia
327076 A Memory Leak Occurs in Lsass.exe When You Use IMAP4 Over SSL on Exchange Server 5.5Zabezpieczenia
327462 Systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają istniejące foldery profilów użytkowników mobilnych podczas tworzenia profilu tego typuZabezpieczenia
327524 An Access Violation Occurs in Spoolsv.exe in Windows 2000Zabezpieczenia
327634 The "Lock on Smartcard Removal" Policy Setting Does Not Work If There Is Unsaved Work on the Computer When You Log OffZabezpieczenia
327696 MS02-062: Poprawka zbiorcza Internetowych usług informacyjnych z października 2002Zabezpieczenia
327752 Some Winsock Functions May Cause a High CPU LoadZabezpieczenia
327825 New Resolution for Problems That Occur When Users Belong to Many GroupsZabezpieczenia
328370 Windows 2000 CSNW Always Calls the Nearest Server for Logging On to an NDS TreeZabezpieczenia
328523 Usuwanie z Kreatora połączeń internetowych opcji domyślnego uruchamiania programu Internet ExplorerZabezpieczenia
328863 HTTP Authentication: IIS Waits for Request Entity Body Before It Sends a "401 Authentication Required" ResponseZabezpieczenia
328924 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 22Zabezpieczenia
328948 Komunikat o błędzie dotyczący zdarzenia z identyfikatorem 5000 w module LsaSrv: „Pakiet zabezpieczeń Negotiate wygenerował wyjątek”Zabezpieczenia
328970 MS02-066: Listopad 2002, Zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerZabezpieczenia
329112 POPRAWKA: Nie można odczytać danych poza pierwszą granicą wielogranicznego dysku DVD zawierającego ponad 4 GB danychZabezpieczenia
329145 Nie można skopiować katalogu z atrybutami rozszerzonymi na partycję FAT32Zabezpieczenia
329316 Plik Msgina.dll nie jest ładowany w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3Zabezpieczenia
329405 Rozpoznawanie nazw DNS nie działa w przypadku użytkowników niebędących administratoramiZabezpieczenia
329414 MS02-065: Przepełnienie buforu w programie Microsoft Data Access Components może prowadzić do wykonania kodu (MDAC 2.6)Zabezpieczenia
329826 Extending NTFS Volume Fails but Appears to Be SuccessfulZabezpieczenia
330002 The Microsoft Message Queue Server Migration Tool Does Not Permit a Primary Enterprise Controller Upgrade in the Child DomainZabezpieczenia
330029 Access Violation Error Message in Print Services for MacintoshZabezpieczenia
330164 Printer ACLs Are Missing After You Apply Windows 2000 SP3Zabezpieczenia
330303 Występuje komunikat o błędzie „STOP: c000021a (Błąd krytyczny systemu)”Zabezpieczenia
330994 MS03-014: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Outlook ExpressZabezpieczenia
331490 Program Userinit.exe może przestać działać w systemie Windows 2000Zabezpieczenia
331953 MS03-010: Luka w programie mapowania punktów końcowych wywołań RPC umożliwia ataki polegające na odmowie usługiZabezpieczenia
810022 Bugcheck with Stop Message "STOP 0x000000CE" and Svr.sys in Crashdump When Computer Shuts DownZabezpieczenia
810037 Setpwd.exe Enhancement to Specify a DSRM Password as an ArgumentZabezpieczenia
810076 Aktualizacje zachowania się grup z ograniczeniami („Członek grupy”) grup lokalnych definiowanych przez użytkownikaZabezpieczenia
810088 CPU Usage May Be High After You Turn On Auditing for HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemZabezpieczenia
810202 Luka w zabezpieczeniach w formancie ActiveX DirectX Files ViewerZabezpieczenia
810578 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 24Zabezpieczenia
810585 Lsass.exe Memory Usage Increasing Regardless of Server LoadZabezpieczenia
810649 Hiperłącza otwierają się w programie Internet Explorer, a nie w przeglądarce domyślnejZabezpieczenia
810833 MS03-001: Niesprawdzany bufor w usłudze lokalizatora może pozwolić na uruchomienie koduZabezpieczenia
811114 MS03-018: Maj 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internetowe usługi informacyjne (IIS)Zabezpieczenia
811493 MS03-013: Przepełnienie bufora w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia uprawnieńZabezpieczenia
811627 "Smooth Edges of Screen Fonts" Check Box Is Unexpectedly Cleared After Group Policy Is RefreshedZabezpieczenia
811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( ) Zabezpieczenia
812428 A Memory Leak Occurs in the Lsass ProcessZabezpieczenia
812872 IPSec Does Not Support the PKI Trust Path Capabilities If You Use Certificate Authentication in IKEZabezpieczenia
813423 "Failed to Save <Template>.inf" Error Message Occurs When You Try to Save a Global Security Profile TemplateZabezpieczenia
813485 Your Computer Stops Responding When You Create a File on a Local File ShareZabezpieczenia
813489 MS03-015: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerZabezpieczenia
813877 Cannot Remove Orphaned Exchange Domain Servers Security Group from Exchange Enterprise Servers Security GroupZabezpieczenia
814055 Access Mask 0xCCCCCC When Using the GetEffectiveRightsFromAcl FunctionZabezpieczenia
814078 MS03-008: Luka w aparacie obsługi skryptów systemu Windows może pozwalać na uruchomienie koduZabezpieczenia
814122 Lsass.exe Uses More Memory Than ExpectedZabezpieczenia
814569 Unsuccessful Authentication Causes a Memory Leak in the Kerberos Component of Lsass.exeZabezpieczenia
814886 INFO: Dostępność zbiorczego pakietu poprawek nr 25 dla usług COM+ w systemie Windows 2000, wydanego po opublikowaniu dodatku Service Pack 3Zabezpieczenia
815021 MS03-007: Niesprawdzany bufor w składniku systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń serwera sieci WebZabezpieczenia
815225 User Can Restart Windows 2000 Terminal Server Without Having Restart RightsZabezpieczenia
815414 Services Do Not Start Correctly After You Configure Group Policy Settings That Are in the Default Domain Controller PolicyZabezpieczenia
817606 MS03-024: Przepełnienie buforu w systemie Windows może być przyczyną uszkodzenia danych Zabezpieczenia
817772 MS03-019: Wada w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować odmowę usługiZabezpieczenia
819696 MS03-030: Niesprawdzany bufor w programie DirectX może być przyczyną luki w zabezpieczeniach systemuZabezpieczenia
821665 Lista poprawek zabezpieczeń zawartych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Zabezpieczenia
822679 MS03-025: Luka w obsłudze komunikatów systemu Windows za pośrednictwem Menedżera narzędzi może umożliwić zwiększenie przywilejów Zabezpieczenia
265396 Slow Network Performance Occurs When You Select a File on a Share That Uses NTFSPowłoka
280687 Disable Change Wallpaper Policy Does Not Prevent All Wallpaper ChangesPowłoka
302510 Stop 0x0000001e Error Message in Win32k.sys When Users Log Off from a Server Running Terminal ServicesPowłoka
315819 Podczas ładowania cyfrowego pulpitu nawigacyjnego pojawia się błąd STOP 0x50 w pliku Mrxsmb.sysPowłoka
320261 Terminal Services Performance Problems Occur Because Explorer.exe Maintains Instrumentation Data and Counters in the RegistryPowłoka
321091 Setting WINS-R Information in a Reverse Lookup Zone Causes an ErrorPowłoka
321781 STOP A in nt!KiAttachProcess+0x12 from win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile in Windows 2000Powłoka
321787 Access Violation When You Run Windows Installer in a Terminal Services SessionPowłoka
321788 STDIN/STDOUT Redirection May Not Work If Started from a File AssociationPowłoka
322019 Data Loss Occurs When You Copy Files Over the NetworkPowłoka
322841 Document and User Names Do Not Appear in Print Queue When You Print from MAC OS/X ClientsPowłoka
323015 Many Secure Socket Layer Connections May Slow Down PerformancePowłoka
323653 STOP 0xD1 in NDIS on Fault-Tolerant Platforms with Windows 2000Powłoka
324141 Changing the Password on a Locked-Out Account Generates a „Domain Not Available” MessagePowłoka
324166 UMPD Version of EngCreateBitmap Limits the Bitmap Size to 40 MegabytesPowłoka
325038 Calendar Type May Change to Japanese Emperor Era When Outlook RunsPowłoka
325333 Indexing Service Query Returns Incomplete Results with Turkish Regional SettingsPowłoka
326109 EMF Print Jobs That Contain Type 1 Fonts May Not PrintPowłoka
326569 An Access Violation Occurs When You Read an Object SID PropertyPowłoka
326572 Po zalogowaniu użytkownika program Explorer.exe wielokrotnie generuje komunikaty o błędzie naruszenia zasad dostępuPowłoka
326836 Pulpit systemu Windows 2000 migocze, jeśli program Explorer.exe wielokrotnie przestaje odpowiadaćPowłoka
327350 Windows 2000 Terminal Services Server Hangs with the Novell ClientPowłoka
327815 You Receive a 0xC00E004C Error If You Use the MSMQMessage.Send() Method and the MSMQQueue.Receive() Method After You Apply Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 on a ClusterPowłoka
328284 Some Files and Folders That Are Not Configured to Be Made Available Offline Are CachedPowłoka
328285 Incorrect DNS Query During System State Backup on a Domain ControllerPowłoka
328423 Active Directory Backup Is Canceled If a File Is BusyPowłoka
328523 Usuwanie z Kreatora połączeń internetowych opcji domyślnego uruchamiania programu Internet ExplorerPowłoka
329023 The Windows 2000 DNS Server Service Stops Working with a Stack OverflowPowłoka
329135 Incorrect Knowledge Base Article Number in SP_KB_NUMBER Entry in the Windows 2000 SP3 Update.inf FilePowłoka
329553 Nie można pobrać aktualizacji sterowników urządzeń z witryny Windows Update w sieci WebPowłoka
329727 Active Directory Keeps Only One Outstanding Paged/VLV Search at a Time for an LDAP ConnectionPowłoka
810159 Próba przełączenia zadań przez naciśnięcie klawiszy ALT+TAB kończy się wyświetleniem komunikatu o błędzie „PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”Powłoka
810649 Hiperłącza otwierają się w programie Internet Explorer, a nie w przeglądarce domyślnejPowłoka
810891 Access Violation Occurs in Windows Explorer When the My Computer Window Is RefreshedPowłoka
811416 Stream Drag-and-Drop Operations Do Not Open a Confirmation Dialog BoxPowłoka
811769 STOP 0x00000050 in Error Message in Atmfd.dll When You Use Type 1 FontsPowłoka
812943 The RichEdit Control Undo Information May Be Lost When the Control Retrieves TextPowłoka
813859 Text in the Add/Remove Programs Tool Is Garbled or Reverts to EnglishPowłoka
813870 The Rich Edit Control May Display Documents with Right or Center Tabs IncorrectlyPowłoka
814201 Administratively Assigned Offline Files Remain Available Offline After Being Moved to Another FolderPowłoka
814789 System Windows przestaje odpowiadać i generuje komunikat o błędzie zatrzymania 0x7FPowłoka
815019 Lista poprawek powłoki systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000Powłoka
815490 Dr. Watson Reports an Access Violation When Creating Connection in HyperTerminalPowłoka
816047 STOP 0x1E in Win32k.sys Error May Occur in Windows 2000Powłoka
816094 LDAP Provider 80070030 Reconnection Failed Error Message When You Try to Reconnect to MailboxPowłoka
816131 Windows Cannot End This Program Error Message When You Try to Close a Parent Program in Windows 2000Powłoka
816372 You Receive an Access Violation Error Message When You Click the Look In Drop Down Menu of an Open Dialog BoxPowłoka
817061 The "Back" Button Is Unavailable After You Click a Hyperlink in a Word Document That You Open in Internet ExplorerPowłoka
817700 You Receive a "STOP 0x0000001E" Error Message When You Quit a ProgramPowłoka
817768 Windows Explorer Stops Responding When It Tries to Sort More Than 1 Million Objects on a RAID ControllerPowłoka
253922 Users' Automatically Created Printers Visible to Other UsersUsługi terminalowe
257966 Doskbd Is Not Available in Windows 2000Usługi terminalowe
304229 16-bitowe serwery OLE uruchamiane przez programy 16-bitowe tworzą dodatkowe procesy VDM w sesjach serwera terminaliUsługi terminalowe
325775 Po replikacji może dojść do uszkodzenia bazy danych WINSUsługi terminalowe
326429 Usługi terminalowe The Windows Explorer Progress Bar May Be Misleading When You Move or Copy Large FilesUsługi terminalowe
327612 Nie można zwolnić profilu użytkownika po uruchomieniu lub zamknięciu programu Microsoft NetMeeting albo wylogowaniu się z niegoUsługi terminalowe
328478 Security Event Does Not Contain an IP Address or Computer Name When an Unsuccessful Logon Attempt OccursUsługi terminalowe
328715 0x8000500d Error Message When ADSI Tries to Retrieve an Attribute with a Semicolon in Its NameUsługi terminalowe
331489 Ntbackup May Stop Working If a Backup Operator Does Not Have Write Permission on the TapeUsługi terminalowe
331596 Data Is Truncated When You Download a Gzip-Encoded Excel File in Internet ExplorerUsługi terminalowe
811634 High "Total Errors" Values in System Monitor During a Terminal Services SessionUsługi terminalowe
813508 Nie można połączyć się z serwerem terminali z terminalu z systemem WindowsUsługi terminalowe
814066 Cannot Send Recognized Input from Tablet PC to Windows 2000 with Remote DesktopUsługi terminalowe
815017 Lista poprawek powłoki systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000Usługi terminalowe
816062 KANA Key Functions As CTRL Key When You Log On to Windows Terminal Services ClientUsługi terminalowe
816669 STOP 0x000000C2 Error Message When Running Terminal ServicesUsługi terminalowe
816870 Multiple Windows Installer (.msi) Packages Cannot Write to the Same Registry Key on a Server That Is Running Terminal ServicesUsługi terminalowe
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuniętych usterek, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

320853 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000

282522 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 2 (1 of 3)

282524 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 2 (2 of 3)

282525 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 2 (3 of 3)

259524 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 1 (1 of 3)
269425 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 1 (2 of 3)
269428 List of Bugs Fixed in Windows 2000 Service Pack 1 (3 of 3)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszych dodatków Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

260910 How to obtain the latest Windows 2000 service pack

Właściwości

Identyfikator artykułu: 327194 — ostatni przegląd: 29.10.2007 — zmiana: 1

Opinia