Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows XP nie można używać programów DirectPlay w Internecie

Symptomy

Jeśli komputer z systemem Windows XP korzystający z usługi Udostępnianie połączenia internetowego zostanie uaktualniony przy użyciu dodatku Service Pack 1 (SP1), programy korzystające z funkcji DirectPlay (na przykład Age of Empires lub Midtown Madness 2) mogą nie działać prawidłowo na hoście usługi Udostępnianie połączenia internetowego lub na komputerze klienckim. Jeśli w Internecie używany jest zewnętrzny komputer, mogą także występować problemy z używaniem tych programów w celu współpracy z hostem usługi Udostępnianie połączenia internetowego lub komputerem klienckim, na których zainstalowany jest system Windows XP.

Na przykład może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Nie można uruchomić gry internetowej korzystającej z funkcji DirectPlay (na przykład Age of Empires lub Midtown Madness 2) z komputera klienckiego usługi Udostępnianie połączenia internetowego.
 • Nie można dołączyć do gry internetowej korzystającej z funkcji DirectPlay z komputera hosta z uruchomioną usługą Udostępnianie połączenia internetowego lub z komputera klienckiego tej usługi, na których zainstalowany jest system Windows XP.
 • Nie można dołączyć do gry internetowej korzystającej z funkcji DirectPlay z komputera zewnętrznego w Internecie.

Przyczyna

Ten problem może występować, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • We właściwościach udostępnionej karty sieciowej na komputerze hosta usługi Udostępnianie połączenia internetowego z systemem Windows XP nie została włączona funkcja zapory połączenia internetowego (ICF).
 • Na komputerze usługi Udostępnianie połączenia internetowego z systemem Windows XP nie zostało włączone ustawienie Zezwalaj innym użytkownikom sieci na kontrolowanie lub wyłączanie udostępnionego połączenia internetowego.
 • Na komputerze klienckim nie jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem SP1 lub program Microsoft DirectX 9.0.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze z uruchomioną usługą Udostępnianie połączenia internetowego włącz zaporę połączenia internetowego dla udostępnionej karty sieciowej.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o włączaniu zapory połączenia internetowego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  283673 JAK: Włączanie lub wyłączanie funkcji Zapora połączenia internetowego w systemie Windows XP
  Jeśli próbujesz uruchomić grę na komputerze klienckim usługi Udostępnianie połączenia internetowego z systemem Windows XP, możesz także obejść ten problem, uruchamiając grę na komputerze hosta tej usługi lub na zewnętrznym komputerze gracza.
 2. Na komputerze hosta usługi Udostępnianie połączenia internetowego wybierz ustawienie Zezwalaj innym użytkownikom sieci na kontrolowanie lub wyłączanie udostępnionego połączenia internetowego. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Połączenia sieciowe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy udostępnianą kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Na karcie Zaawansowane, w obszarze Udostępnianie połączenia internetowego kliknij pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom na kontrolowanie lub wyłączanie udostępnionego połączenia internetowego, aby je zaznaczyć.
 3. Uaktualnij wszystkie komputery klienckie przy użyciu programu DirectX 9.0 lub dodatku SP1 dla systemu Windows XP. Aby pobrać uruchomieniową wersję programu DirectX 9.0 dla użytkownika końcowego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 327299 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia