Podczas odtwarzania plików kopii zapasowej systemu Windows XP z dodatkiem SP1 występuje błąd ZATRZYMANIA

Symptomy

Po odtworzeniu pełnej kopii instalacji systemu Windows XP może się pojawić następujący błąd zatrzymania:
STOP: 0xc0000139
Nieznaleziony punkt wejścia

Znalezienie w bibliotece dołączanej dynamicznie Ntdll.dll punktu wejścia procedury LdrEnumerateLoadedModules było niemożliwe.
Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie komputer może się automatycznie ponownie uruchomić. Po wystąpieniu tego komunikatu o błędzie uruchomienie komputera w trybie awaryjnym może być niemożliwe.

Przyczyna

Ten problem może występować w następującym przypadku:

 1. Na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
 2. Do sporządzania kopii zapasowych plików i ustawień jest używany program narzędziowy Microsoft Backup.
 3. System Windows XP z dodatkiem SP1 zostaje usunięty z komputera.
 4. Do odtwarzania plików i ustawień z pliku kopii zapasowej jest używany program narzędziowy Microsoft Backup.

Rozwiązanie

Aby zapobiec występowaniu tego problemu, należy upewnić się, że system Windows XP z dodatkiem SP1 jest zainstalowany przed użyciem programu narzędziowego Microsoft Backup do odtworzenia plików i ustawień z pliku kopii zapasowej (jeśli plik kopii zapasowej został utworzony, gdy był zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP1).

Jeśli plik kopii zapasowej został już odtworzony i pojawi się ten problem, zastosuj następującą procedurę w celu naprawy instalacji systemu Windows XP:

 1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Gdy pojawi się monit o uruchomienie komputera z dysku CD, uruchom go ponownie.

  UWAGA: Aby uruchomić Instalatora systemu Windows, musisz mieć możliwość uruchomienia komputera z dysku CD z systemem Windows XP. Stacja CD-ROM lub DVD-ROM musi być odpowiednio skonfigurowana. Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania komputera, aby uruchamiał się ze stacji CD-ROM lub DVD-ROM, zajrzyj do dokumentacji dostarczonej wraz z komputerem lub skontaktuj się z producentem komputera.

 3. Po uruchomieniu Instalatora naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować proces instalacji.
 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby zaznaczyć opcję Aby rozpocząć instalację systemu Windows, naciśnij klawisz ENTER. Nie zaznaczaj opcji Konsola odzyskiwania.
 5. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną.


  Instalator wyszukuje i znajduje instalację systemu Windows XP i pojawia się następujący komunikat:
  Jeśli jedna z następujących instalacji systemu Windows XP jest zniszczona, Instalator może spróbować ją naprawić. Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać instalację. Aby naprawić wybraną instalację, naciśnij klawisz R. Aby kontynuować bez naprawiania, naciśnij klawisz ESC.
 6. Wybierz odpowiednią instalację systemu operacyjnego Windows XP, a następnie naciśnij klawisz R, aby ją naprawić.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby naprawić instalację.
 8. Po zakończeniu procesu naprawiania zainstaluj system Windows XP z dodatkiem SP1.
 9. Odtwórz plik kopii zapasowej.UWAGI:
  • Przed uruchomieniem komputera z dysku CD z systemem Windows XP, może być konieczna zmiana w systemie BIOS kolejności, w której są uruchamiane dyski. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem komputera lub zajrzyj do dokumentacji dostarczonej przez producenta.
  • Po naprawieniu instalacji systemu Windows XP może być konieczna jego reaktywacja.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Windows XP.

Więcej informacji

Ten problem nie występuje, jeśli do tworzenia kopii zapasowych i ich odtwarzania jest używany Kreator automatycznego odtwarzania systemu (ASR).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328035 — ostatni przegląd: 14.07.2003 — zmiana: 1

Opinia