Program otwiera plik tylko do odczytu albo zwraca komunikat o naruszeniu zasad współużytkowania lub o odmowie dostępu w przypadku otwierania z folderu sieciowego lub zapisywany w nim

Symptomy

Jeśli po otwarciu folderu sieciowego w Eksploratorze Windows zostanie podjęta próba otwarcia pliku z tego folderu lub zapisania w nim pliku, skojarzony program może zgłosić naruszenie zasad współużytkowania, zwrócić komunikat „Odmowa dostępu” lub otworzyć dokument w trybie tylko do odczytu. Ten problem występuje zazwyczaj wtedy, gdy użytkownik otwiera folder sieciowy i klika dwukrotnie plik programu Microsoft Word lub Microsoft Excel, aby go otworzyć. Dokument jest wówczas otwierany w trybie tylko do odczytu.

Przyczyna

Ten problem może występować w sytuacji, gdy procedura obsługi kolumn powłoki systemu Microsoft Windows XP odczytuje zawartość pliku w folderze sieciowym w celu uzyskania dodatkowych informacji, takich jak nazwa autora lub temat, a jednocześnie skojarzony program próbuje otworzyć lub zapisać plik.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
-------------------------------------------------------------------------
15-sty-2003 13:00 6.0.2800.1157 8 240 128 Shell32.dll

Uwaga To jest poprawka po stronie klienta, którą należy zainstalować na komputerze z dostępem do udziału zdalnego.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze Windows otwórz folder sieciowy zawierający plik, który próbujesz otworzyć lub zapisać.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
  3. Kliknij pozycję Użyj klasycznych folderów systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.
Na potrzeby testowania można zmienić nazwę poniższego klucza rejestru. Zapobiegnie to otwieraniu pliku przez powłokę i wyodrębnianiu informacji z kolumn opcjonalnych. Zmień następujący klucz:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}
Zamiast niego użyj następującego klucza:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}-disable

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Domyślnie po zainstalowaniu poprawki powłoka systemu Windows XP nie podejmuje już prób odczytywania całych plików w celu wyodrębnienia atrybutów plików, jeśli dany plik znajduje się w udziale UNC. Jednak cały plik może być nadal odczytywany, jeśli dane znajdują się na dysku zamapowanym. Podręczne opisy elementów folderu i pulpitu będą zawierać tylko typ, rozmiar i datę zmodyfikowania plików znajdujących się w sieci.

Aby wyświetlić informacje z dodatkowych kolumn, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Szczegóły.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij dodatkowe atrybuty, które mają być wyświetlane, aby umieścić obok nich znaczniki wyboru.
Jeśli są wyświetlane dodatkowe kolumny, problem opisany w tym artykule może wystąpić, gdy program podejmie próbę otwarcia pliku w trybie wyłączności w tym samym momencie, w którym Eksplorator Windows będzie wyodrębniać dane z kolumn. Aby zapobiec występowaniu tego problemu, nie należy wyświetlać informacji z dodatkowych kolumn.

Ta poprawka rozwiązuje również problemy z wolnym działaniem sieci rozległych (WAN) i sieci nasyconych. Ponieważ pliki nie będą już otwierane zdalnie w Eksploratorze, ruch w sieci zostanie znacznie zmniejszony.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu z dyskami zamapowanymi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816627 W systemie Windows 2000 drukowanie przy użyciu portu TCP/IP może zająć dużo czasu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328170 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia