Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6

Streszczenie

Aktualizacje programu Internet Explorer są rozprowadzane w dodatkach service pack. Dodatki te pomagają aktualizować program Internet Explorer oraz rozszerzać i aktualizować funkcjonalność komputera. Dodatki service pack są kumulatywne; każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach service pack oraz nowe poprawki. Przed zainstalowaniem najnowszego dodatku service pack nie trzeba instalować żadnego starszego dodatku service pack.

Więcej informacji

Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Data wydania: 9 września 2002

Jak uzyskać

Aby uzyskać dodatek Service Pack 1 (SP1), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dokonanych w dodatku SP1, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326489 Lista problemów rozwiązanych w dodatkach Service Pack dla programu Internet Explorer 6

Właściwości

Identyfikator artykułu: 328548 — ostatni przegląd: 19.07.2008 — zmiana: 1

Opinia