Problemy z oprogramowaniem InterVideo DVD po uaktualnieniu do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

Symptomy

Po uaktualnieniu do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) mogą wystąpić problemy z oprogramowaniem InterVideo DVD. Przy próbie odtworzenia dysku DVD za pomocą oprogramowania InterVideo DVD mogą pojawić się następujące symptomy:
  • Podczas odtwarzania dysku DVD słychać dźwięk, ale nie widać wideo.
  • Podczas odtwarzania dysku DVD widać wideo, ale nie słychać dźwięku.
  • Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się) podczas uruchamiania oprogramowania do edytowania lub tworzenia dysków DVD
  • Podczas odtwarzania wideo jest zniekształcone.
Należy zauważyć, że ten problem może mieć również inne symptomy.

Rozwiązanie

Firma Microsoft udostępnia już obsługiwaną poprawkę, lecz przeznaczoną tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows XP zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę, klikając odpowiednie łącze dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: W wyjątkowych przypadkach użytkownik telefonujący do pomocy technicznej może być zwolniony z opłaty, jeżeli wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft uznają, że zgłaszany problem daje się rozwiązać przez zainstalowanie istniejącej aktualizacji. Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):


Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Wszystkie języki: Pobierz Pobierz pakiet 329623
Data wydania: 18.11.02

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa apletu Data/Godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
27-lis-2002 03:20:00 5.1.2600.1136 1 821 184 Acgenral.dll
04-lis-2002 19:45:00 1 085 382 Sysmain.sdb

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 329623 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia