WD2000: Omówienie aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację dodatku Microsoft Word 2000 Service Release 1 (SR-1). Ta aktualizacja uniemożliwia użytkownikom przypadkowe aktualizowanie łączy do danych zewnętrznych w dokumentach programu Microsoft Word, na przykład w wiadomościach e-mail, które używają programu Word jako edytora poczty e-mail w programie Microsoft Outlook. Ta aktualizacja rozwiązuje również inne problemy z programem Microsoft Word 2000.

W tym artykule opisano, jak pobrać i zainstalować aktualizację dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000

Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 wymaga, aby na komputerze był zainstalowany dodatek Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1).
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000

Aktualizacja kliencka

Jeśli program Word zainstalowano z dysku CD, istnieją następujące dwie opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack oraz publicznych aktualizacji.
  -lub-
 • Zainstalowanie samej aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 przez wykonanie kroków opisanych dalej w tym artykule.
UWAGA: Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykrywa określoną instalację pakietu Microsoft Office i monituje o zainstalowanie dokładnie tego, co jest potrzebne do pełnego zaktualizowania instalacji pakietu Office.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web samodzielnie wykryła aktualizacje, które muszą być zainstalowane na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania zostaje wyświetlona lista zalecanych aktualizacji do akceptacji. Kliknij łącze Rozpocznij instalację, aby dokończyć ten proces.

Instalacja samej aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Wrd0902.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Wrd0902.exe.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 nie można jej usunąć. Aktualizacja dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 zmienia domyślne zachowanie pewnych pól w programie Word. Jeśli chcesz, aby te pola działały tak, jak przed zainstalowaniem aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002, ustaw dla klucza rejestru FieldCalcSecurityLevel wartość 0.
For additional information informacje o kluczu rejestru FieldCalcSecurityLevel, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak zmieni się zachowanie pól programu Word po zainstalowaniu aktualizacji programu Word
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji klienckiej, kliknij następujące łącze do artykułu w witrynie Narzędzia pakietu Office w sieci Web:

Aktualizacja administracyjna

Jeśli program Word 2000 zainstalowano z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Zlokalizuj następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Wrd0902a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz
  C:\wrd0902a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizacji instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a Ścieżka administracyjna\Plik MSI /p C:\wrd0902a\Plik MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie Ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej (na przykład C:\Word2000),

  gdzie Plik MSI jest plikiem pakietu bazy danych .msi (na przykład Data1.msi)

  i gdzie Plik MSP jest nazwą publicznej aktualizacji instalacji administracyjnej (na przykład WINWORD_Admin.msp).
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i Ścieżka administracyjna\Plik MSI REINSTALL=Lista funkcji REINSTALLMODE=vomus
  gdzie Ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej (na przykład C:\Word2000)

  i gdzie Plik MSI jest plikiem pakietu bazy danych MSI (na przykład Data1.msi)

  UWAGA: Aby ponownie zainstalować na komputerach klienckich wszystkie składniki pakietu Office, użyj opcji REINSTALL=ALL.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak zainstalować publiczną aktualizację instalacji administracyjnej
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można się zapoznać również z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana

Aktualizacja dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 wpływa na plik Word.exe. Aktualizuje ona zainstalowaną na komputerze wersję programu Word 2000 do wersji 9.0.0.6926. Aby sprawdzić, która wersja programu Microsoft Word jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, następujące kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. Jeśli tak będzie, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby dokończyć wykonywanie kroków.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę winword.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik winword.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję programu Word, która jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić, która wersja programu Word 2000 jest zainstalowana na komputerze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: How to Determine the Version of Your Office Program
UWAGA: Jeśli aktualizacja dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie ponownej instalacji pojawia się następujący komunikat:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Zmiany działania pewnych pól w programie Word po zainstalowaniu aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002

For additional information informacje dotyczące działania pewnych pól w programie Word po zainstalowaniu aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002, klucza rejestru FieldCalcSecurityLevel, który wpływa na działanie pól w programie Word, oraz wpływu aktualizacji dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 na automatyzację, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak zmieni się zachowanie pól programu Word po zainstalowaniu aktualizacji programu Word

Problemy rozwiązane przez tę aktualizację

Aktualizacja dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320536 WD2000: Omówienie aktualizacji programu Word 2000: 25 kwietnia 2002
319052 FIX: Unable to Change a Link to an Embedded Excel Workbook in a Word 2000 Document
242072 WD2000: Field Text Truncated When Merging or Inserting Database
204542 WD2000: Incorrect Results When You Perform Mail Merge with Excel Data Source
316270 WD2000: "Unknown Character" Error Message or Result of Zero When Field Contains E or N Character
319584 WD2000: An Extra Paragraph Mark Is Added When You Update Database Fields
Aktualizacja dodatku Word 2000 SR-1 z 16 października 2002 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Zabezpieczenia: Użytkownicy mogą przypadkowo aktualizować łącza do danych zewnętrznych w dokumentach programu Word

Użytkownicy mogą przypadkowo aktualizować łącza do danych zewnętrznych w dokumentach programu Word, na przykład w wiadomościach e-mail, które używają programu Word jako edytora poczty e-mail w programie Outlook.

For additional information informacje o tym problemie, udokumentowanym w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS02-059, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
330008 MS02-059: Luka w polach programu Word i aktualizacje zewnętrzne programu Excel mogą prowadzić do ujawnienia informacji

Program Word zostaje zamknięty w przypadku długiego połączenia DDE

Program Word zostaje nieoczekiwanie zamknięty w przypadku próby ustanowienia połączenia dynamicznej wymiany danych (DDE) przy użyciu ciągu połączenia o długości przekraczającej 255 znaków.

Program Word przestaje odpowiadać, jeśli dane arkusza stylów są uszkodzone lub zniszczone

Jeśli informacje arkusza stylów programu Word są uszkodzone lub zniszczone, program Word może przestać odpowiadać.

Aktualizacja zabezpieczeń: Opcja „Tak” w oknie dialogowym Zabezpieczenia jest zawsze zaznaczona

Domyślnie opcja Tak w oknie dialogowym Zabezpieczenia jest zaznaczona po dwukrotnym kliknięciu obiektu osadzonego.

Aktualizacja zabezpieczeń: Niepoprawna długość pliku

Plik programu Word może mieć odczytaną niepoprawną długość.

Błąd odwołujący się do pliku Winword.exe na komputerze z zainstalowanym programem Microsoft Works

Jeśli program Word jest używany na komputerze z zainstalowanym programem Microsoft Works, program Word może zgłaszać błąd, który odwołuje się do pliku Winword.exe.

WD2000: JPN: Program Word przestaje odpowiadać przy otwieraniu dokumentu programu Microsoft Word 97 lub Microsoft Word 98 w programie Microsoft Internet Explorer

Program Word może przestać odpowiadać przy otwieraniu dokumentu programu Word 97 lub Word 98 w programie Internet Explorer na komputerze z zainstalowaną japońską wersją programu Word 2000.

WD2000: Komunikat o błędzie w przypadku wybrania po raz pierwszy menu niestandardowego w szablonie użytkownika

W przypadku wybrania po raz pierwszy w programie Word menu niestandardowego, które jest przechowywane w szablonie użytkownika, może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Nie można odnaleźć makra lub zostało ono wyłączone z powodu ustawień zabezpieczeń makr.

PPT2000: Program Word przestaje odpowiadać w przypadku ustawienia właściwości osadzonej tabeli programu Word i wywołania metody Close tego obiektu

Jeśli użyjesz programu Microsoft PowerPoint do ustawienia właściwości osadzonej tabeli programu Word, a następnie wywołasz metodę Close tego obiektu, program Word może przestać odpowiadać.

WD2000: Komunikat o błędzie „Ta funkcja jest wyłączona...” po ustawieniu podwójnego obramowania w tabeli

Jeśli w programie Word 2000 zastosujesz podwójne obramowanie do tabeli w dokumencie, który został utworzony w programie Microsoft Word 6.0 lub Microsoft Word 95, a opcje zapisywania w programie Word są ustawione na wersję Word 6.0 lub Word 95, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Ta funkcja jest wyłączona, ponieważ jest niezgodna z programem Microsoft Word 6.0/95.

WD2000: Program Word może przestać odpowiadać lub wygenerować komunikat o błędzie po kliknięciu hiperłącza w dokumencie programu Word otwartym w programie Microsoft Internet Explorer

Jeśli w dokumencie programu Word otwartym w programie Internet Explorer klikniesz hiperłącze do innego dokumentu programu Word, program Word może przestać odpowiadać lub wygenerować komunikat o błędzie.

WD2000: JPN: Przeglądarka może przestać odpowiadać po wyświetleniu dokumentu programu Word w ramce Iframe

Jeśli używasz japońskiej wersji programu Word 2000 na komputerze z systemem Microsoft Windows XP i wyświetlisz dokument programu Microsoft Word w ramce HTML iframe lub w ramce w programie Internet Explorer, przeglądarka może przestać odpowiadać i dokument może się nie pojawić. Ponadto proces pliku Winword.exe może spowodować, że użycie procesora sięgnie 100%.

WD2000: Numeracja stron ulega zmianie po użyciu opcji ochrony dokumentu z możliwością wstawiania komentarzy

Po kliknięciu polecenia Chroń dokument w menu Narzędzia i zaznaczeniu opcji Komentarze w obszarze Ochrona dokumentu w programie Word 2000 numeracja stron dokumentu może ulec zmianie.

WD2000: Program Word może przestać odpowiadać podczas przewijania dokumentu programu Word 2000 w podglądzie wydruku

Podczas przewijania dokumentu programu Word 2000 w podglądzie wydruku program Word może przestać odpowiadać.

UWAGA: Ten problem występuje, jeśli dokument programu Word 2000 został przekonwertowany z dokumentu programu Word 97 i zastosowano do niego nowy szablon programu Word 2000.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji dodatku Office 2002 SP-1 z 16 października 2002, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
329748 WD2002: Omówienie aktualizacji dodatku Word 2002 SP-1 z 16 października 2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329749 — ostatni przegląd: 18.07.2007 — zmiana: 1

Opinia