Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia strony Outlook na dziś

Symptomy

W przypadku uruchomienia programu Outlook po skonfigurowaniu strony Outlook na dziś jako domyślnej strony początkowej lub kliknięcia przycisku Outlook na dziś w celu wyświetlenia strony Outlook na dziś może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:

Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.

Wiersz: 298.
Znak: 1.
Błąd: Klasa nie jest zarejestrowana.
Kod: 0
Adres URL: Outlook na dziś

Czy chcesz kontynuować uruchamianie skryptów na tej stronie?

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy plik Outlwvw.dll nie istnieje lub jest uszkodzony albo są uszkodzone odpowiednie ustawienia rejestru.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:


Outlook 2003
 1. Uruchom program Outlook 2003.
 2. Na pasku narzędzi Zaawansowane kliknij przycisk Outlook na dziś. Jeśli pasek narzędzi Zaawansowane nie jest wyświetlany, kliknij menu Widok, przejdź do polecenia Paski narzędzi i wybierz polecenie Zaawansowane.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony folder i wybierz polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Strona główna.
 5. Kliknij przycisk Przywróć domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij, a następnie ponownie uruchom program Outlook.

Program Outlook 2002 i 2000
 1. Uruchom program Outlook.
 2. Jeśli Pasek Outlook nie jest jeszcze wyświetlony, kliknij polecenie Pasek Outlook w menu Widok.
 3. Na Pasku Outlook kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Outlook na dziś, następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Strona główna.
 5. Kliknij przycisk Przywróć domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij, a następnie ponownie uruchom program Outlook.

  Jeśli problem został rozwiązany i strona Outlook na dziś pojawia się po uruchomieniu programu Outlook (o ile została skonfigurowana jako domyślna strona początkowa) lub po kliknięciu przycisku Outlook na dziś, nie wykonuj pozostałych kroków opisanych w tym artykule.

  Jeśli problem nie został rozwiązany, zamknij program Outlook i przejdź do kroku 7.
 7. Zmień nazwę pliku Outlwvw.dll na Outlwvw.old:
  1. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie zlokalizuj plik Outlwvw.dll. Plik Outlwvw.dll znajduje się w następującym folderze, zależnie od używanej wersji programu Outlook:
   • Outlook 2003
   • C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\1045
   • Outlook 2002:


    C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033
   • Outlook 2000:


    C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1033
   UWAGA: To jest domyślna lokalizacja pliku Outlwvw.dll. Lokalizacja tego pliku może być inna na danym komputerze.


  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlwvw.dll, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
  3. Wpisz nazwę outlwvw.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Zamknij Eksploratora Windows.
 8. Ponownie uruchom komputer.
 9. Napraw instalację programu Outlook:
  1. Włóż dysk CD z pakietem Microsoft Office do stacji CD-ROM lub DVD-ROM. Podczas wkładania dysku CD naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.
  2. Uruchom program Outlook.
  3. W menu Pomoc kliknij polecenie Wykryj i napraw, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.

   UWAGA: Po uruchomieniu programu Outlook funkcja Wykryj i napraw może uruchomić się automatycznie i ponownie zainstalować plik. Być może wykonanie tego kroku w celu naprawy instalacji programu Outlook nie będzie konieczne.
  4. Jeśli zostanie wyświetlony stosowny monit, uruchom ponownie komputer.
 10. Uruchom program Outlook. Upewnij się, że strona Outlook na dziś jest wyświetlana po uruchomieniu programu Outlook (jeśli skonfigurowano ją jako domyślną stronę początkową) lub po kliknięciu przycisku Outlook na dziś.

  UWAGA: Konieczne może być przywrócenie domyślnych ustawień strony głównej Outlook na dziś. Aby to zrobić, wykonaj kroki od 1 do 5 opisane wcześniej w tym artykule.

Więcej informacji

Strona Outlook na dziś zawiera przegląd bieżącego dnia. Można wyświetlać zestawienie spotkań, listę zadań oraz liczbę nowych wiadomości e-mail. Można tak skonfigurować stronę Outlook na dziś, aby była to pierwsza strona otwierana po uruchomieniu programu Outlook. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Pasek Outlook w menu Widok, aby wyświetlić Pasek Outlook, jeśli nie jest jeszcze wyświetlany.
 2. Na Pasku Outlook kliknij przycisk Outlook na dziś.
 3. Na stronie Outlook na dziś kliknij łącze Outlook na dziś - Dostosowywanie.
 4. Kliknij pole wyboru Przy uruchamianiu przejdź bezpośrednio do opcji Outlook na dziś, aby je zaznaczyć.
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329930 — ostatni przegląd: 14.02.2006 — zmiana: 1

Opinia