Nie można automatycznie zarejestrować się w programach Windows Messenger i MSN Messenger, używając różnych profilów usługi .NET Passport

Symptomy

Po skonfigurowaniu programów Windows Messenger i MSN Messenger do automatycznego rejestrowania użytkownika w usłudze Microsoft .NET Messenger Service przy użyciu różnych kont usługi Microsoft .NET Passport użytkownik jest rejestrowany w obu klientach usługi Microsoft Messenger Service przy użyciu tego samego konta usługi .NET Passport.

Jeśli na przykład użytkownik zostanie automatycznie zarejestrowany w programie Windows Messenger przy użyciu jednego konta usługi .NET Passport i wybierze opcję zarejestrowania w programie MSN Messenger przy użyciu innego konta usługi .NET Passport, a następnie kliknie opcję Zarejestruj mnie automatycznie w oknie usługi .NET Messenger, to zostanie zarejestrowany w programie Windows Messenger przy użyciu tego samego konta usługi .NET Passport, które zostało użyte w programie MSN Messenger.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ nie można automatycznie zarejestrować się w programach Windows Messenger i MSN Messenger przy użyciu różnych kont usługi .NET Passport. Po kliknięciu opcji Zarejestruj mnie automatycznie w celu zarejestrowania się przy użyciu jednego konta usługi .NET Passport w jednym z klientów usługi Messenger Service to samo konto usługi .NET Passport zostanie użyte przez drugiego klienta usługi Messenger Service.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować program MSN Messenger w wersji 7.5 lub nowszej. Problem ten został rozwiązany w programie MSN Messenger 7.5 za pomocą tworzonej w programie MSN Messenger listy kont nieskojarzonych z programem Windows Messenger.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem bez uaktualniania do najnowszej wersji programu MSN Messenger, należy ręcznie zarejestrować się w każdym z klientów usługi Messenger Service przy użyciu różnych kont .NET Passport. Aby zarejestrować się ręcznie w programie Windows Messenger lub MSN Messenger, wykonaj następujące kroki:
  1. W obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań kliknij ikonę Windows Messenger lub MSN Messenger, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj.

    Uwaga: Jeśli użytkownik jest już zarejestrowany, najpierw powinien kliknąć przycisk Wyrejestruj, a dopiero potem przycisk Zarejestruj.
  2. W oknie usługi .NET Messenger wpisz adres e-mail i hasło usługi .NET Passport, a następnie kliknij przycisk OK.

    Ważne: Nie należy zaznaczać pola wyboru Zarejestruj mnie automatycznie.

Więcej informacji

Program Windows Messenger jest dołączony do systemu Windows XP i jest instalowany podczas instalacji systemu operacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z programu Windows Messenger, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307887 JAK: Korzystanie z funkcji wiadomości błyskawicznych programu Windows Messenger w programie Windows Messenger

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania najnowszej wersji programu Windows Messenger, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Program MSN Messenger 7.0 jest dołączony do programu MSN Explorer 9 i jest również dostępny jako oddzielny plik do pobrania. Jest on instalowany podczas instalacji programu MSN Explorer 9 lub po uruchomieniu Instalatora programu MSN Messenger 7. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak pobrać najnowszą wersję programu MSN Messenger, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330114 — ostatni przegląd: 25.07.2008 — zmiana: 1

Opinia