Komunikat o błędzie „W stacji nie ma dysku. Włóż dysk do stacji \Device\harddisk\Dr1” po uruchomieniu komputera

Symptomy

Po uruchomieniu komputera może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
W stacji nie ma dysku. Włóż dysk do stacji \Device\harddisk\Dr1
Przy próbie wydruku dokumentu programu Microsoft Word może się również pojawić następujący komunikat o błędzie:
CiceroUIWndFrame,WINWORD.EXE\NoDisk\Device\Harddisk1\DR1

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki:
 • literę dysku C przypisano stacji dysków wymiennych, takiej jak stacja dysków Iomega Zip;
 • w stacji dysków wymiennych nie ma dysku wymiennego.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod:
 • Przed uruchomieniem komputera włóż dysk wymienny do stacji dysków wymiennych.
 • Zmień literę dysku przypisaną do stacji dysków wymiennych na literę inną niż C.

  Aby zmienić litery przypisane dyskom w systemie Windows XP, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się na komputerze jako administrator.
  2. Włóż dysk do stacji dysków wymiennych.
  3. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
  4. Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, dysk logiczny lub wolumin, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.
  6. Kliknij stację dysków wymiennych, kliknij przycisk Zmień, kliknij literę dysku, której chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330137 — ostatni przegląd: 19.11.2003 — zmiana: 1

Opinia