Problemy z uszkodzonym lub niezgodnym sprzętem w systemie Windows XP

Symptomy

Po uaktualnieniu komputera do systemu Windows XP można zaobserwować jeden lub kilka spośród następujących symptomów:
 • Komputer nieoczekiwanie uruchamia się ponownie w przypadkowych momentach.
 • Po uruchomieniu komputera pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony:
  System32\DRIVERS\pci.sys
 • Po uruchomieniu komputera przy użyciu Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP lub z dysku CD-ROM systemu Windows XP pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można załadować Setupdd.sys. Kod błędu 4.

Przyczyna

To zachowanie występuje wtedy, gdy komputer zawiera składnik sprzętowy, który jest uszkodzony lub niezgodny z systemem Windows XP.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:

Ostrzeżenie Nie wykonuj poniższej procedury, jeśli nie znasz się bardzo dobrze na demontażu i instalacji wewnętrznego sprzętu komputera. Składniki sprzętowe komputera są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące właściwego postępowania ze składnikami komputera, skontaktuj się z jego producentem.
Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z producentem sprzętu komputerowego, kliknij odpowiedni numer artykułu z poniższej listy w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
 1. Wyłącz komputer, a następnie wyjmij wszystkie urządzenia PCI (Peripheral Component Interconnect).
 2. Uruchom ponownie komputer:
  • Jeśli system Windows uruchomi się bez błędu, wyłącz komputer, a następnie instaluj ponownie po jednym urządzeniu PCI, uruchamiając system Windows po instalacji każdego urządzenia. Po zainstalowaniu urządzenia wywołującego problem opisany w sekcji „Symptomy” w tym artykule, wyjmij to urządzenie, a następnie kontynuuj instalowanie pozostałych urządzeń PCI.
  • Jeśli system Windows nie uruchamia się bezbłędnie, wyjmij co najmniej jeden układ pamięci zainstalowany w komputerze. Pozostaw tyle pamięci RAM, ile potrzeba do uruchomienia systemu Windows XP.

   Do działania systemu Windows XP wymaga się 128 megabajtów (MB) pamięci RAM. Minimalna ilość pamięci to 64 MB, a maksymalna — 4 gigabajty (GB).

   Jeśli na przykład w komputerze są zainstalowane dwa moduły pamięci po 256 MB, wyjmij jeden z modułów. Jeśli system Windows uruchomi się bezbłędnie, wyłącz komputer, a następnie ponownie instaluj po jednym module pamięci RAM, uruchamiając system Windows po zainstalowaniu każdego z nich. Po zainstalowaniu modułu wywołującego problem opisany w sekcji „Symptomy” w tym artykule, wyjmij ten moduł, a następnie kontynuuj instalowanie pozostałych modułów pamięci RAM.
 3. Określ, czy urządzenia PCI w komputerze są zgodne z systemem Windows XP. W tym celu odwiedź witrynę Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) w sieci Web:

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tematach pokrewnych, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311542 Devices May Not Power Up Properly When Resuming From Standby
315335 Komunikat o błędzie "STOP 0x0000008e" podczas instalacji systemu Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 330181 — ostatni przegląd: 10.06.2003 — zmiana: 1

Opinia