Występuje komunikat o błędzie „STOP: c000021a (Błąd krytyczny systemu)”

Problem opisany w sekcji „Symptomy” może występować w innych wersjach systemu Windows. Aby odnaleźć odpowiedni artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, zobacz sekcję „Podobne problemy i rozwiązania”.

Symptomy

Podczas próby zalogowania się do domeny na komputerze z systemem Windows 2000 wyświetlane jest przez chwilę okno dialogowe błędu usługi Winlogon (Winlogon error). Potem jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie Stop:
STOP: c000021a (Krytyczny błąd systemu)
Proces systemowy Windows Logon Process został nieoczekiwanie zakończony z kodem stanu 0xc0000005 (0x0000000 0x00000000). System został zamknięty.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeżeli długość w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) komputera wynosi dokładnie 200 bajtów. Podczas logowania jest zapisywany pojedynczy znak przekraczający przydział 200 bajtów i następuje uszkodzenie sterty.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje dotyczące poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku
---------------------------------------------------------
24-Paź-2002 01:33 5.0.2195.6102 46 864 Secur32.dll

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zmienić nazwę komputera tak, aby była krótsza o jeden znak. W takim wypadku długość nazwy FQDN jest mniejsza niż 200 znaków i nie następuje uszkodzenie sterty. W celu zmiany nazwy komputera należy zalogować się jako administrator lokalny komputera, ponieważ nie można logować się do domeny.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server

Podobne problemy i rozwiązania

Jeżeli wciąż występuje problem opisany w tym artykule, może on mieć inną przyczynę.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnych problemów w systemach Windows 2000 lub Windows XP oraz rozwiązań tych problemów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
156669 Jak rozwiązać problem z błędem „STOP 0xC000021A”
823736 Komputer jest nieoczekiwanie ponownie uruchamiany po naciśnięciu klawiszy CTRL+ALT+DELETE w celu odblokowania komputera
811412 Zainstalowanie Internetowych usług informacyjnych może być przyczyną problemów z systemem Windows XP
318666 Zasady konserwacji programu Internet Explorer mogą powodować naruszenie zasad dostępu w usłudze Winlogon
316503 Program GoBack powoduje błąd „Stop C000021a”
311804 Komputer zawiesza się podczas logowania do sesji usług terminalowych
308299 Pojawia się komunikat o błędzie „Stop 0x21a”, gdy pobierany jest obraz RIPrep
Jeżeli te artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330303 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia