Age of Mythology: Znane problemy dotyczące gry, w której uczestniczy wielu graczy

Streszczenie

W tym artykule opisano znane problemy występujące w sytuacji, gdy w grę Age of Mythology firmy Microsoft gra wielu graczy.

Więcej informacji

Uwaga Aby sprawdzić stan serwera, należy odwiedzić witrynę firmy Ensemble Studios w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Jak się połączyć z serwerem ESO (Ensemble Studios Online)

Podczas próby utworzenia na serwerze ESO nowego konta na potrzeby uczestnictwa w grze Age of Mythology może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie.
ESO is not accepting account creation requests (ESO nie akceptuje żądań utworzenia konta)
Ten problem może wystąpić, jeśli są uszkodzone pliki internetowe. Aby go rozwiązać, należy usunąć pliki tymczasowe z systemu Microsoft Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %temp%, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.
 4. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia plików tymczasowych.
Aby usunąć tymczasowe pliki internetowe, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Usuń pliki w obszarze Tymczasowe pliki internetowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów z grą, w której uczestniczy wielu graczy, i optymalizowanie takiej gry

Microsoft Internet Explorer

Aby w grze Age of Mythology online mogło uczestniczyć wielu graczy, trzeba najpierw zainstalować program Microsoft Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. Najnowsza wersja programu jest dostępna w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Program Internet Explorer nie zamienia podstawowej przeglądarki sieci Web.

Wydajność

W przypadku gier, w których uczestniczy wielu graczy, są zalecane następujące parametry systemu:

Liczba graczySzybkość procesoraIlość pamięci RAMSzybkość połączenia
2Pentium 2 450 megaherców (MHz) lub nowszy128 megabajtów (MB) pamięci RAMModem 56 kilobitów/sekundę (Kb/s)
4Pentium 3 733 MHz lub nowszy128 do 256 MB pamięci RAMModem 56 Kb/s
6Pentium 3 1,0 gigaherca (GHz) lub nowszy256 do 512 MB pamięci RAMKablowe lub cyfrowa linia abonencka (DSL)
8Pentium 4 1,7 GHz lub nowszy512 MB pamięci RAMKablowe lub DSL
12Pentium 4 2,4 GHz lub nowszy512 MB pamięci RAMKablowe lub DSL

Inne zalecenia dotyczące sprzętu

 • Karta graficzna 3W wyposażona w 32 MB pamięci z funkcją Hardware Transform & Lighting (T&L)
 • Plik stronicowania (wymiany) 512 MB

Sieci domowe i połączenia telefoniczne

Próba dołączenia do gry, w której uczestniczy wielu graczy, przy połączeniu za pośrednictwem modemu nie zawsze kończy się pomyślnie. Aby obejść ten problem, należ wyłączyć urządzenie, które nie jest związane z bieżącym połączeniem internetowym, a następnie ponowić próbę połączenia.

Gracze wirtualni w grach dla wielu graczy

Korzystanie z graczy tego typu może powodować spowolnienie gry. Jeżeli konieczne jest korzystanie z graczy generowanych przez komputer w grze, w której uczestniczy wielu graczy, należy upewnić się, że gracz dysponujący najszybszym komputerem i najszybszym połączeniem pełni rolę hosta.

Uwaga Jeden gracz wirtualny (generowany przez komputer) wykorzystuje zasoby zbliżone do zasobów wykorzystywanych przez dwóch rzeczywistych graczy.

Łączenie się z serwerem ESO (Ensemble Studios Online)

Jeżeli na komputerze nie został skonfigurowany język domyślny, może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nieznany błąd podczas próby połączenia się z serwerem ESO: 20
Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że wybrany został język domyślny w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij przycisk Języki.
 4. Wybierz język domyślny, jeżeli nie został jeszcze wybrany, a następnie kliknij przycisk OK.

DirectIP

Do korzystania z gry w trybie połączeń DirectIP niezbędne jest bezpośrednie połączenie z Internetem i rzeczywisty adres IP przypisany do komputera. Do komputera może być przypisany przez translator adresów sieciowych (NAT) fałszywy adres, który utrudnia lub uniemożliwia łączność podczas korzystania z gry w trybie połączenia DirectIP. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Wiele adresów IP

Jeżeli do komputera jest przypisanych wiele adresów IP, inni gracze nie zawsze mogą połączyć się z grą rozpoczętą na tym komputerze. Aby rozwiązać ten problem, należy przy użyciu narzędzia Ipconfig ustalić, czy do komputera przypisano wiele adresów IP. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Rozłączenie z usługodawcą internetowym

Rozłączenie z usługodawcą internetowym uniemożliwia ponowne połączenie się gracza i hosta z bieżącą grą. Ten problem może wystąpić wówczas, gdy przypisany zostanie nowy adres IP. Aby obejść ten problem, należy ponownie uruchomić grę.

Miejsce na dysku twardym

Jeżeli podczas dołączania do gry, w której uczestniczy wielu graczy, nie można pobrać scenariusza ze względu na niedostateczną ilość wolnego miejsca na dysku twardym, może się pojawić komunikat informujący o konieczności zakończenia gry, zwolnienia dodatkowego miejsca na dysku twardym i ponownego dołączenia do gry.

Programy zewnętrzne

Niektóre programy, takie jak skanery wirusów, program Zone Alarm firmy Zone Systems i niektóre zapory, mogą powodować konflikt z grą Age of Mythology lub generowanie ostrzeżeń podczas korzystania z gry. Ostrzeżenia i okna dialogowe tego typu często są przesłonięte przez okno gry Age of Mythology, dlatego gra pozornie przestaje odpowiadać. Należy nacisnąć klawisze ALT+TAB, aby zminimalizować okno gry Age of Mythology, zamknąć okno ostrzeżenia i kontynuować grę. Jeżeli kombinacja klawiszy ALT+TAB nie funkcjonuje prawidłowo, należy kliknąć polecenie Play in Window w menu Options. Można również zamknąć wspomniane programy przed uruchomieniem gry Age of Mythology.

Dwa urządzenia TCP/IP

Jeżeli występują problemy z połączeniami sieciowymi lub nie można się połączyć z innymi grami, wykonaj następujące kroki:
 1. Zakończ grę, a następnie zweryfikuj, że dostępne jest połączenie sieciowe lub połączenie z Internetem.
 2. Wyłącz urządzenie, które nie jest związane z połączeniem internetowym, a następnie spróbuj ponownie połączyć się z siecią lub Internetem.

Udostępnianie połączenia internetowego i translacja adresów sieciowych (NAT) nie są obsługiwane

Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania udostępniania połączenia internetowego lub wyłączania drugiego urządzenia TCP/IP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Udostępnianie połączenia internetowego, klienci NAT, zapory i serwery proxy

Wprawdzie gra Age of Mythology oficjalnie nie obsługuje połączenia przy użyciu udostępniania połączenia internetowego lub translacji NAT, jednak serwer ESO usiłuje automatycznie wykryć konfigurację sieci i zastosować własną konfigurację umożliwiającą prowadzenie gry w sieci.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących portów sieciowych gry Age of Mythology, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

331410 Age of Mythology: Porty sieciowe wymagane w przypadku gier, w których uczestniczy wielu graczy

Jeżeli dostępnych jest kilka komputerów, można również mapować komputery, zwiększając numer portu pierwszego komputera o jeden. Aby to zrobić, w polu wiersza polecenia gry Age of Mythology wpisz hostPort=wyższy numer portu.


Uwaga Jeżeli połączenie DirectIP jest używane zamiast połączenia z serwerem ESO, gra Age of Mythology nie może automatycznie konfigurować ustawień sieciowych, dlatego będą działać tylko bezpośrednie połączenia sieciowe lub połączenia sieci obrzeżnej (zwanej również strefą DMZ, strefą zdemilitaryzowaną lub podsiecią osłoniętą). Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Serwer proxy

Niektórzy usługodawcy internetowi automatycznie wymuszają korzystanie z serwera proxy. Gra Age of Mythology może więc przestać odpowiadać („zawiesić się”) podczas próby ustanowienia połączenia z serwerem ESO. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować ustawienia internetowe do korzystania z dedykowanego serwera proxy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wprowadzania zmian tego typu, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Router

W przypadku korzystania z routera należy zadbać, by były zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania układowego. Dzięki nim użytkownicy będą mogli pełnić rolę hostów bez konieczności włączania połączeń sieci obrzeżnej. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Jak skonfigurować i wyłączyć Udostępnianie połączenia internetowego

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Udostępnianie połączenia internetowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306126 JAK: Konfigurowanie funkcji Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP

307311 JAK: Konfigurowanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w systemie Windows 2000

230112 Jak wyłączyć Udostępnianie połączenia internetowego

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z siecią, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

819836 Gry: Jak rozwiązywać problemy związane z uczestnictwem w grze wielu graczy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących portów wymaganych przez grę Age of Mythology, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

331410 Age of Mythology: Porty sieciowe wymagane w przypadku gier, w których uczestniczy wielu graczy

Właściwości

Identyfikator artykułu: 331406 — ostatni przegląd: 17.11.2005 — zmiana: 1

Opinia