Klient VPN w systemie Windows XP rozłącza się po jednej minucie

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP komputer może rozłączać połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network) używające protokołu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) po około 55 sekundach.

Przyczyna

Takie działanie może występować w przypadku włączenia udostępniania połączenia sieciowego dla co najmniej jednego z połączeń sieciowych.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
------------------------------------------------------------
14-lis-2002 14:16 5.1.2600.1142 154 112 Netman.dll
14-lis-2002 14:16 5.1.2600.1142 435 200 Ipnathlp.dll


Obejście problemu

Obejście tego problemu polega na wyłączeniu udostępniania połączenia sieciowego. Zapobiegnie to rozłączaniu połączeń VPN. W tym celu:
  1. Otwórz aplet Połączenia sieciowe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie telefoniczne, sieci lokalnej, PPPoE lub VPN, które nie ma już być udostępniane, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  4. Wyczyść pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera i kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 331816 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia