Omówienie aktualizacji zbiorczej programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1

Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami e-mail programu Microsoft Outlook i programu Microsoft Outlook Express, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób pobierania i instalowania skumulowanej aktualizacji programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Skumulowana aktualizacja programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zawiera poprawki i udoskonalenia tego programu. Aktualizacja zbiorcza programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 zastępuje wszystkie wcześniej udokumentowane poprawki luk w zabezpieczeniach programu Outlook Express 6.0.

Wiele poprawek i udoskonaleń zawartych w skumulowanej aktualizacji programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 to rezultat informacji uzyskanych od najbardziej cenionych specjalistów (MVP, Most Valuable Professional).

Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację zbiorczą programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1

Ważne Przed zainstalowaniem aktualizacji zbiorczej programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 należy zainstalować dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Internet Explorer 6.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6

Aby pobrać i zainstalować skumulowaną aktualizację programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1:
 1. W przeglądarce sieci Web zlokalizuj następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Z listy w górnej części strony wybierz odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk Go.
 3. Kliknij łącze w sekcji Download, aby rozpocząć instalację.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik q331923.exe w wybranym folderze.
 5. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik q331923.exe.
 6. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 7. Po pojawieniu się komunikatu informującego o pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga Zainstalowanej aktualizacji zbiorczej programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 nie można usunąć.

Skumulowana aktualizacja programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 jest dostępna w następujących językach:
 • Angielski
 • Chiński (uproszczony)
 • Chiński (tradycyjny)
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Koreański
 • Hiszpański
 • Japoński

Jak określić, czy aktualizacja zbiorcza programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 jest zainstalowana

Aby określić, czy aktualizacja zbiorcza programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 jest zainstalowana, uruchom program Microsoft Outlook Express, kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Microsoft Outlook — informacje.

Jeśli skumulowana aktualizacja programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 jest zainstalowana, zostanie wyświetlone okno dialogowe z numerem wersji 6.00.2800.1123.

Dodatki i zmiany w programie Outlook Express po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1

Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 w programie Outlook Express pojawiają się następujące dodatki i zmiany.

Możliwość rozróżniania między wysyłaniem wiadomości a ogłaszaniem w grupie dyskusyjnej

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji zostanie ogłoszona odpowiedź w grupie dyskusyjnej, pojawi się okno dialogowe informujące, że jest wykonywane ogłaszanie w grupie dyskusyjnej. Okno dialogowe zawiera przycisk Tak, przycisk Nie oraz opcję Nie pokazuj tego więcej.

Przełączanie widoku odpowiedzi

Podczas przeglądania folderów programu Newsreader po zainstalowaniu tej aktualizacji można przełączać między widokami Widok bieżący i Pokaż odpowiedzi na moje wiadomości, naciskając klawisze CTRL+H.

Problemy, które usuwa aktualizacja zbiorcza programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1

Ponadto ta aktualizacja rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
329084 Nie można przełączać tożsamości w programie Outlook Express po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem SP1


321530 Outlook Express quits unexpectedly when you receive a message that has a special MIME header

317011 Japanese character is not displayed correctly when you use MAPIReadMail

312590 An access violation occurs in Outlook Express if you click Cancel when you are choosing a message store

Skumulowana aktualizacja programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 zawiera poprawki zabezpieczeń wysokiego poziomu, które powodują naprawę lub usunięcie wszystkich związanych i niezwiązanych funkcji ciągów.
Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy, których nie opisano wcześniej w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Nie można odpowiedzieć przy użyciu zaszyfrowanych wiadomości, jeśli w programie Lotus Notes występują dwa certyfikaty

Jeśli program Outlook Express odbierze podpisaną cyfrowo wiadomość od klienta Lotus Notes R5 używającego dwóch certyfikatów (jednego tylko do podpisywania i drugiego do szyfrowania), nie można zaszyfrować odpowiedzi wysyłanej nadawcy. Nie można także dodać nadawcy ani jego certyfikatu (identyfikatora cyfrowego) do kontaktów.

Nie można usunąć poszczególnych wiadomości grup dyskusyjnych z lokalnego pliku DBX (magazynu plików)

Nie można usunąć wiadomości grupy dyskusyjnej z lokalnego magazynu plików na dysku twardym.

Uwaga Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 należy zaznaczyć wiadomość, a następnie kliknąć przycisk Usuń, aby usunąć wiadomość grupy dyskusyjnej z lokalnego magazynu plików.

Podczas wysyłania wiadomości podpisanych za pomocą certyfikatów Esign wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczący nieprawidłowego identyfikatora cyfrowego

W przypadku wysyłania przy użyciu programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 wiadomości podpisanej certyfikatem Esign służącym tylko do podpisywania może zostać wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący nieprawidłowego identyfikatora cyfrowego. Jeśli użytkownik zignoruje ten komunikat o błędzie i wyśle wiadomość, zostanie ona wysłana w oczekiwany sposób. Ten problem nie występuje, jeśli zostanie zaimportowany bliźniaczy certyfikat szyfrowania Esign (lub para dwóch certyfikatów).

Program Outlook Express nie zapisuje domyślnej ścieżki do załącznika

Podczas korzystania z programu Outlook Express nie jest zapisywana domyślna ścieżka do załącznika.

Długie adresy URL (Uniform Resource Locator) zawijające się w treści wiadomości mogą zostać przerwane

Długie adresy URL występujące w treści wiadomości mogą zostać przerwane, jeśli zostaną zawinięte. Ten problem występuje także wtedy, gdy adres URL zawiera dwie kreski i spację („-- ”).

Gdy zostanie wstawiony podpis do wiadomości, program Outlook Express może przestać odpowiadać

Program Outlook Express może przestać odpowiadać (zawiesić się), gdy zostanie kliknięte polecenie Podpis w menu Wstaw w celu wstawienia podpisu do wiadomości.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 331923 — ostatni przegląd: 24.05.2006 — zmiana: 1

Opinia