Identyfikowanie występującego problemu z siecią Wi-Fi

Dotyczy: Windows 10

Podczas próby rozwiązania problemów z siecią Wi-Fi warto odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, które mogą pomóc w zawężeniu pola działania.

Te procedury są przeznaczone dla osób, które są dość biegłe w obsłudze komputerów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z omówieniem tego artykułu.

PytanieOdpowiedź i kolejne kroki
Czy ikona sieci Wi-Fi sygnalizuje istnienie połączenia?Przejdź do sekcji Stany połączenia z siecią Wi-Fi, aby uzyskać informacje o różnych stanach połączenia i dostępnych możliwościach.
Czy po nawiązaniu połączenia łączność zostaje zachowana?

Jeśli łączność nie zostaje zachowana:

Czy możesz się połączyć z siecią Wi-Fi w dowolnym miejscu w domu?Jeśli nie, sprawdź, czy nie występują problemy w domu, które mogą być przyczyną trudności.
Czy połączenie z Internetem działa wolno? Czy odtwarzane strumieniowo materiały wideo zacinają się?

Jeśli tak:


Dalej: Ikony połączenia Wi-Fi i ich znaczenie

Powrót do omówienia