Funkcje ułatwień dostępu w przeglądarce Microsoft Edge

Dotyczy: Edge for WindowsEdge for MacWindows 10

Microsoft Edge dla Windows


 

new Microsoft Edge 

zawiera wbudowane opcje ułatwień dostępu ułatwiające przeglądanie sieci Web w taki sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Zwiększanie tekstu

W programie Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko , a następnie wybierz pozycję Powiększ , Pomniejsz albo Pełny ekran . Możesz też użyć następujących skrótów klawiaturowych:

 Skrót klawiaturowy  Polecenie
 Ctrl+znak plus (+)  Powiększenie (25%)
 Ctrl+znak minus (-)  Pomniejszenie (25%)
 Ctrl+zero (0)  Zresetowanie wartości skalowania do 100%
 Ctrl+kółko przewijania w górę  Powiększenie
 Ctrl+kółko przewijania w dół  Pomniejszenie
 F11

Przełączenie między widokiem pełnoekranowym a zwykłymi widokami

 

Czytanie na głos zawartości strony internetowej

Microsoft Edge umożliwia czytanie na głos wiadomości, artykułów sportowych i innych stron internetowych. Po otwarciu strony sieci web kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na stronie, a następnie wybierz Czytaj na głos  . Możesz też wybrać Ustawienia i nie tylko , a następnie Czytaj na głos.

Wygodniejsze czytanie

Czytnik immersyjny w programie Microsoft Edge zapewnia bardziej przejrzysty i prostszy układ, który mniej rozprasza uwagę. Możesz zmienić rozmiar tekstu i motyw, aby było Ci wygodniej.

 1. W programie Microsoft Edge przejdź do strony, którą chcesz przeczytać.
 2. Wybierz pozycję Przejdź do czytnika immersyjnego na pasku adresu (jest on dostępny tylko na niektórych stronach internetowych).
 3. W obszarze Preferencja dotycząca tekstu wybierz rozmiar tekstu, a następnie zmień motyw strony na Jasny, Sepia, Szary lub Ciemny.

Przeglądanie sieci Web przy użyciu klawiatury

Naciśnij klawisz F6 , aby przechodzić między elementami, takimi jak:

 • Pasek kart
 • Pasek wyszukiwania i adresu
 • Pasek ulubionych (jeśli jest dostępny)
 • Zawartość strony sieci web
 • Pasek pobranych (jeśli jest dostępny)

Naciśnij klawisz F7, aby przeglądać przy użyciu kursora. Pozwala to zaznaczać tekst i poruszać się po stronie internetowej za pomocą klawiszy Home, End, Page Up, Page Down oraz klawiszy strzałek na klawiaturze.

Naciśnij Shift + F10 , aby otworzyć menu kontekstowe elementu, który aktualnie jest w fokusie.

Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić dalej, lub naciskaj klawisze Shift + Tab, aby przechodzić wstecz między elementami ekranu, takimi jak te:

 • linki w postaci tekstu lub obrazów,
 • Pola tekstowe w formularzach witryn internetowych
 • Punkty aktywne na mapach obrazów
 • Pasek adresu
 • Ramki HTML
 • Karty (po przejściu do karty używaj klawiszy strzałek do przechodzenia między kartami)
   

Zobacz więcej skrótów klawiaturowych dla programu Microsoft Edge

Używanie dużego kontrastu w celu zwiększenia czytelności

Aby włączyć tryb dużego kontrastu, naciśnij klawisze lewy Alt + lewy Shift + Print Screen na klawiaturze. Ewentualnie przejdź do pozycji Start  > Ustawienia > Ułatwienia dostępu  > Duży kontrast. Aby wyłączyć tryb dużego kontrastu, w obszarze Użyj dużego kontrastu ustaw przełącznik Włącz duży kontrast na opcję Wł.. Wybierz kompozycję, wskaż z kompozycję z dużym kontrastem, a następnie wybierz przycisk Zastosuj.

Microsoft Edge dla komputerów Mac


Powiększanie strony internetowej

W programie Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko , a następnie wybierz pozycję Powiększ , Pomniejsz albo Pełny ekran . Możesz też użyć następujących skrótów klawiaturowych:

 Skrót klawiaturowy  Polecenie
Command + plus (+)  Powiększenie (25%)
Comman + minus (–)  Zmniejszenie (25%)
Command + 0  Zresetowanie wartości powiększenia do 100%
Ctrl + Command + F Przełączenie między widokiem pełnoekranowym a zwykłymi widokami

 

Czytanie na głos zawartości strony internetowej

Microsoft Edge umożliwia czytanie na głos wiadomości, artykułów sportowych i innych stron internetowych. Po otwarciu strony sieci web kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na stronie, a następnie wybierz Czytaj na głos  . Możesz też wybrać Ustawienia i nie tylko , a następnie Czytaj na głos.

Wygodniejsze czytanie

Czytnik immersyjny w programie Microsoft Edge zapewnia bardziej przejrzysty i prostszy układ, który mniej rozprasza uwagę. Możesz zmienić rozmiar tekstu i motyw, aby było Ci wygodniej.

 1. W programie Microsoft Edge przejdź do strony, którą chcesz przeczytać.
 2. Wybierz pozycję Przejdź do czytnika immersyjnego na pasku adresu (jest on dostępny tylko na niektórych stronach internetowych).
 3. W obszarze Preferencja dotycząca tekstu wybierz rozmiar tekstu, a następnie zmień motyw strony na Jasny, Sepia, Szary lub Ciemny.

Przeglądanie sieci Web przy użyciu klawiatury

Aby korzystać z klawiatury do przeglądania sieci web, musisz ustawić preferencje systemowe na komputerze Mac.

Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić dalej, lub naciskaj klawisze Shift + Tab, aby przechodzić wstecz między elementami ekranu, takimi jak te:

 • linki w postaci tekstu lub obrazów,
 • Pola tekstowe w formularzach witryn internetowych
 • Punkty aktywne na mapach obrazów
 • Pasek adresu
 • Karty (po przejściu do karty używaj klawiszy strzałek do przechodzenia między kartami)
 • Ramki HTML

Naciśnij klawisz F7, aby przeglądać przy użyciu kursora. Umożliwia to wybranie tekstu na stronie internetowej. Możesz użyć funkcji + klawiszy strzałek, uzyskując: Home (w lewo), End (w prawo), Page-Up (w górę) i Page Down (w dół).

Zobacz więcej skrótów klawiaturowych dla programu Microsoft Edge