Historia aktualizacji systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Dotyczy: Windows 8.1Windows Server 2012 R2Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise

Dowiedz się wszystkiego o aktualizacjach zabezpieczeń i niezwiązanych z zabezpieczeniami, które zostały udostępnione dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 za pośrednictwem usługi Windows Update. Te aktualizacje zawierają rozwiązania problemów oraz poprawiają ogólną niezawodność systemu operacyjnego.

Pakiety zbiorcze aktualizacji systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (miesięczne pakiety zbiorcze aktualizacji i aktualizacje ograniczające się do zabezpieczeń) są stosowane domyślnie do następujących produktów Windows Embedded opartych na systemie Windows 8.1 Industry:

  • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise.
  • Windows Embedded 8.1 Industry Pro.

Jeśli pakiet zbiorczy aktualizacji nie będzie mieć zastosowania do produktu Windows Embedded, będzie to podane wprost.

W lewej części tej strony znajduje się odwołanie do wszystkich aktualizacji udostępnionych dla tej wersji systemu Windows. Zalecamy instalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows, które są dostępne dla danego urządzenia. Zainstalowanie najnowszej aktualizacji powoduje uzyskanie także wszelkich wcześniejszych aktualizacji, w tym wszelkich ważnych poprawek zabezpieczeń. 

Bieżący stan systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2


Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące znanych problemów w systemach Windows i Windows Server, przejdź na Pulpit nawigacyjny kondycji wersji systemu Windows.