Historia aktualizacji systemu Windows Server 2012

Dotyczy: Windows Server 2012Windows Embedded 8 Standard

Dowiedz się wszystkiego o aktualizacjach zabezpieczeń i aktualizacjach niezwiązanych z zabezpieczeniami, które zostały udostępnione dla systemu Windows Server 2012 za pośrednictwem usługi Windows Update. Te aktualizacje służą do rozwiązywania problemów i poprawy ogólnej niezawodności systemu operacyjnego.

W lewej części tej strony znajduje się odwołanie do wszystkich aktualizacji udostępnionych dla tej wersji systemu Windows. Zalecamy zainstalowanie wszystkich aktualizacji dla systemu Windows, które są dostępne dla danego urządzenia. Zainstalowanie najnowszej aktualizacji powoduje uzyskanie także wszelkich wcześniejszych aktualizacji, w tym wszelkich ważnych poprawek zabezpieczeń. 

Bieżący stan systemu Windows Server 2012


Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat znanych problemów dotyczących systemu Windows i systemu Windows Server, przejdź do pulpitu nawigacyjnego kondycji systemu Windows Release.

Notatki i wiadomości


Ogólne