Zwalnianie miejsca w celu zainstalowania najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Każda aktualizacja systemu Windows 10 wymaga odpowiedniej przestrzeni dyskowej na dysku twardym, aby instalacja przebiegła płynnie. Aktualizacje pomagają zagwarantować, że urządzenie ma najnowsze funkcje i ulepszenia zabezpieczeń, co pozwoli mu działać wydajniej i bezpieczniej.

Przed pobraniem aktualizacji funkcji system Windows sprawdza, czy na urządzeniu istnieje wystarczająca ilość miejsca dla instalacji. W razie braku miejsca zobaczysz komunikat z monitem o usunięcie części plików. Oto przykład jednego z takich komunikatów:

Komunikat „System Windows potrzebuje więcej miejsca do wykonania aktualizacji”

Instrukcje wymienione poniżej koncentrują się na zwolnieniu miejsca na potrzeby zainstalowania aktualizacji funkcji systemu Windows. W temacie Zwalnianie przestrzeni dyskowej systemie Windows 10 możesz się również dowiedzieć o innych sposobach zwalniania przestrzeni dyskowej i unikania w przyszłości problemów z małą ilością miejsca.

Pamięć masowa wewnętrzna czy zewnętrzna?


Jeśli urządzenie nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zainstalować najnowszą aktualizację, masz dwie możliwości uzyskania dodatkowej przestrzeni dyskowej

  • Część A: Zwolnienie miejsca na urządzeniu poprzez usunięcie niepotrzebnych plików. 
  • Część B: Użycie zewnętrznego urządzenia, takiego jak dysk USB, karta SD lub dysk zewnętrzny w celu tymczasowego powiększenia zasobów dysku twardego podczas instalowania aktualizacji. 

Po wyświetleniu monitu należy wykonać część A, co może spowodować zwolnienie wystarczającej ilości miejsca na aktualizację. Ewentualnie może być konieczne przejście do części B, w zależności od rozmiaru aktualizacji i ilości miejsca dostępnego na dysku urządzenia. 

Jeśli zaczyna brakować wolnej przestrzeni dyskowej, aktualizację najlepiej zainstalować przy użyciu zewnętrznego urządzenia magazynującego, takiego jak USB, karta SD lub zewnętrzny dysk twardy.

 

Część A: Zwolnij miejsce na dysku

Jeśli zobaczysz komunikat Potrzeba więcej miejsca na aktualizację, to jak zwolnić miejsce na urządzeniu. W zależności od ilości miejsca potrzebnego na urządzeniu może być również konieczne przejście do części B i zaktualizowanie przy użyciu zewnętrznego urządzenia magazynującego.

  1. W oknie Potrzeba więcej miejsca na aktualizację wybierz opcję Zwolnij miejsce.

  2. Spowoduje to otwarcie obszaru Pamięć w oknie Ustawienia, gdzie będzie widać ilość miejsca dostępnego na urządzeniu. Zaznacz dysk C:, aby zobaczyć, który folder zajmuje najwięcej miejsca, i usuń z niego niepotrzebne pliki. (Jeśli potrzebujesz wskazówek, zajrzyj do tematu Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10).
  3. Wróć do okna Potrzeba więcej miejsca na aktualizację i kliknij ikonę odświeżania  obok przycisku Zwolnij miejsce. Jeśli masz wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby w tej chwili zainstalować aktualizację, zielony znacznik wyboru  pojawi się obok ikony dysku twardego , a napis Potrzeba więcej miejsca na aktualizację będzie zastąpiony napisem Nie trzeba więcej miejsca.
 

Część B: Podłącz zewnętrzne urządzenie magazynujące

Jeśli zaczyna brakować wolnej przestrzeni dyskowej, aktualizację najlepiej zainstalować przy użyciu zewnętrznego urządzenia magazynującego, takiego jak USB, karta SD lub zewnętrzny dysk twardy. Gdy zwolnisz miejsce, postępując zgodnie z instrukcjami powyżej,, możesz włożyć zewnętrzne urządzenie magazynujące i zainstalować aktualizację.

 

  1. Podłącz zewnętrzne urządzenie magazynujące i zaczekaj, aż pojawi się na liście rozwijanej w części B (konieczne może być wybranie ikony odświeżania ). Jeśli zewnętrzne urządzenie magazynujące ma wystarczającą ilość wolnego miejsca, pojawi się zielony znacznik wyboru obok ikony dysku .
  2. Wybierz opcję Kontynuuj w celu ukończenia instalowania aktualizacji.

Aktualizowanie z użyciem dysku twardego


Jeśli nie masz dostępnego magazynu zewnętrznego i wybrano opcję Nie chcę używać magazynu zewnętrznego, należy zwolnić dodatkowe miejsce na lokalnym dysku twardym. Postępuj zgodnie z instrukcjami w części A powyżej.