Historia aktualizacji systemu Windows 10

Dotyczy: Windows 10, version 1703

Aktualizacje systemu Windows 10 w wersji 1703


System Windows 10 jest usługą, co znaczy, że jest ulepszany za pomocą okresowych aktualizacji oprogramowania.

Najlepsze jest to, że zwykle nie trzeba nic robić! Po włączeniu funkcji Aktualizacje automatyczne, nowe aktualizacje będą automatycznie pobierane i instalowane zawsze, gdy są dostępne, a Ty nie musisz o nich pamiętać. 
 
W lewej części tej strony znajduje się lista wszystkich aktualizacji udostępnionych dla tej wersji systemu Windows. Są także dodatkowe informacje o wersjach i znanych problemach. Zainstalowanie najnowszej aktualizacji powoduje uzyskanie wszelkich wcześniejszych aktualizacji, które mogły zostać pominięte (w tym także wszelkich ważnych poprawek zabezpieczeń).
 

Bieżący stan systemu Windows 10 w wersji 1703


Osiągnięto koniec obsługi systemu Windows 10, wersja 1703 (dotyczy wszystkich wydań). Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

Urządzenia Surface Hub pozostają objęte wsparciem technicznym. Począwszy od 12 listopada 2019 r. aktualizacje Windows 10, wersja 1703 będą dostępne tylko dla urządzeń Surface Hub.

Informacje o harmonogramach obsługi, patrz Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows.