Łączenie urządzenia Surface z siecią bezprzewodową

Dotyczy: Surface DevicesSurface

Za pomocą wbudowanego modemu sieci Wi-Fi można połączyć urządzenie Surface z siecią bezprzewodową, a następnie przeglądać Internet, pobierać aplikacje z Microsoft Store, wysyłać wiadomości e-mail oraz uzyskiwać dostęp do innych komputerów i urządzeń w sieci.

Łączenie się z siecią bezprzewodową

Aby uzyskać informacje o łączeniu urządzenia Surface z siecią bezprzewodową za pomocą wbudowanego modemu sieci Wi-Fi, zobacz Łączenie się z Internetem.

Łączenie się za pomocą komórkowego połączenia szerokopasmowego

Jeśli masz model urządzenia Surface z komórkowym połączeniem szerokopasmowym, możesz również podłączyć się do szerokopasmowej sieci komórkowej. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu łączenia się z szerokopasmową siecią komórkową, zobacz Ustawienia sieci komórkowej w systemie Windows 10.

Odłączanie się od sieci bezprzewodowej

 1. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej  w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Wybierz sieć, która ma status Połączono.
 3. Wybierz Rozłącz.

Usuwanie sieci bezprzewodowej z pamięci

Możesz usunąć sieć bezprzewodową z pamięci urządzenia, by nie pojawiała się na liście dostępnych sieci. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do menu , a następnie wybierz pozycję Ustawienia.
 2. Wybierz Sieci i Internet > Wi-Fi > Zarządzaj ustawieniami Wi-Fi.
 3. Na liście sieci, które pojawia się w obszarze Zarządzaj znanymi sieciami, wybierz sieć, którą chcesz usunąć z pamięci, i wybierz Zapomnij.

Jeśli w trakcie podróży znajdziesz się na pokładzie samolotu lub nie potrzebujesz korzystać z urządzeń Wi-Fi lub Bluetooth® przez jakiś czas, włącz przez jakiś czas, możesz włączyć tryb samolotowy. Za pomocą tego ustawienia można wydłużyć poziom naładowania baterii. Aby dowiedzieć, się jak włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy, zobacz Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego.

 1. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej  w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Wybierz opcję Tryb samolotowy 
  ikona trybu samolotowego
  .
  Jeśli ikona jest wyszarzona, tryb samolotowy jest wyłączony.