Synchronizacja ustawień na urządzeniach z systemem Windows 10 — informacje


  • Gdy funkcja Synchronizuj ustawienia jest włączona, system Windows synchronizuje wybrane ustawienia na wszystkich Twoich urządzeniach systemu Windows 10, na których jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta Microsoft.
  • Uwaga
    • Jeśli jest dozwolone przez organizację, można również synchronizować ustawienia kont służbowych lub szkolnych. Aby uzyskać więcej informacji, jak Azure Active Directory i Enterprise State Roaming współpracują w celu synchronizowania ustawień użytkownika i aplikacji w chmurze, zobacz Enterprise State Roaming — omówienie
  • Aby znaleźć funkcję Synchronizuj ustawienia, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Konta  > Synchronizowanie ustawień .
    Funkcja Synchronizuj ustawienia w menu Konta
  • Aby zatrzymać synchronizowanie ustawień i usunąć je z chmury, wyłącz zsynchronizowane ustawienia na wszystkich urządzeniach podłączonych do swojego konta Microsoft, a następnie przejdź na stronę urządzeń, wybierz opcję więcej akcji dla urządzenia, którym chcesz zarządzać, a następnie wybierz pozycję Usuń kopię zapasową ustawień osobistych z chmury.
  • Możesz wybierać np. wśród ustawień języka, haseł i kompozycji kolorów. Po włączeniu pozycji Inne ustawienia systemu Windows system Windows synchronizuje niektóre ustawienia urządzenia (np. dla drukarek, opcji myszy), ustawienia Eksploratora plików i preferencje powiadomień. Aby uzyskać pełną listę ustawień, które system Windows może synchronizować, zobacz Wykaz ustawień mobilnego dostępu w systemie Windows 10.