Planowanie skanowania w Programie antywirusowym Windows Defender


Program antywirusowy Windows Defender regularnie skanuje urządzenie, aby zapewnić jego bezpieczeństwo. Staramy się to robić, gdy nie korzystasz z urządzenia, tak aby skanowanie nie przeszkadzało Ci w pracy. W programie antywirusowym Windows Defender możesz także samodzielnie zaplanować czas i częstotliwość skanowania.

  • Wyszukaj, a następnie otwórz pozycję Zaplanuj zadania.

  • W lewym okienku rozwiń pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Windows, a następnie przewiń w dół i wybierz folder Windows Defender.
  • W środkowym okienku u góry kliknij dwukrotnie pozycję Windows Defender Scheduled Scan.
    Pozycja Windows Defender Scheduled Scan w oknie Zaplanuj zadania
  • W oknie Właściwości: Windows Defender Scheduled Scan (Komputer lokalny) wybierz kartę Wyzwalacze, przejdź do dolnej części okna, a następnie naciśnij przycisk Nowy.
  • Określ częstotliwość i porę uruchamiania skanowania.