Zmienianie lokalizacji folderu pobierania w Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

  • Otwórz program Microsoft Edge .
  • Wybierz kolejno pozycje Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia .
  • W obszarze Pobrane naciśnij przycisk Zmień.
  • W oknie dialogowym wybierz nową lokalizację dla pobieranych plików.