Tworzenie i edytowanie awatara w systemie Windows 10


  • Otwórz Start, a następnie w polu wyszukiwania, aby otworzyć aplikację wprowadź „Awatary na konsolę Xbox”. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego, Microsoft Store się otworzy i będzie można zainstalować.
  • Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft używanego w komputerze lub na konsoli Xbox.

  • Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z awatarów, wybierz jeden z nich na ekranie lub wybieraj opcję Losowo, aż znajdziesz odpowiedni.
  • Wybierz Dostosuj, aby zmienić ciało i cechy awatara, i wybierz Styl, aby zmienić ubiór i akcesoria. Następnie wybierz pozycję Zapisz.

    Edytowanie awatara
  • Aby zacząć od początku, wybierz pozycję ustawienia > Utwórz nowego awatara. Zapis nowego awatara powoduje utratę starego.