Rozwiązywanie problemów z komputerem za pośrednictwem połączenia zdalnego

Dotyczy: Windows 10

Szybka pomoc

Szybka pomoc to nowa aplikacja dostępna w systemie Windows 10, która umożliwia uzyskiwanie lub udzielanie pomocy zdalnie. Zachęcamy do wypróbowania Szybkiej pomocy, która działa sprawnie i jest łatwa w obsłudze.

 • Aby otworzyć Szybką pomoc, wybierz pozycję Start > Akcesoria systemu Windows > Szybka pomoc
 • Udziel pomocy
  • Wybierz pozycję Start  > Akcesoria systemu > Szybka pomoc (lub wybierz przycisk Start  i wpisz Szybka pomoc w polu wyszukiwania, a następnie wskaż tę pozycję w wynikach). 
  • Wybierz pozycję Pomóż kolejnej osobie, a następnie wyślij 6-cyfrowy kod do osoby, której pomagasz.
  • Po wprowadzeniu go wybierz pozycję Przejmij pełną kontrolę lub Wyświetl ekran.
  • Wybierz pozycję Kontynuuj i poczekaj, aż osoba, której pomagasz, zezwoli na połączenie. 
 • Uzyskaj pomoc
  • Wybierz pozycję Start  > Akcesoria systemu > Szybka pomoc (lub wybierz przycisk Start  i wpisz Szybka pomoc w polu wyszukiwania, a następnie wskaż tę pozycję w wynikach). 
  • W polu Kod od asystenta wprowadź otrzymany 6-cyfrowy kod i wybierz pozycję Udostępnij ekran.
  • Poczekaj na osobę pomagającą, a następnie wybierz pozycję Zezwól w wyświetlonym oknie.

Pomoc zdalna

Pomoc zdalna systemu Windows umożliwia osobie, której ufasz, przejęcie kontroli nad komputerem i rozwiązanie problemu bez względu na miejsce, w którym ta osoba się znajduje.

 • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz pomoc zdalna, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Zezwalaj na wysyłanie zaproszeń Pomocy zdalnej z tego komputera.
 • Na karcie Zdalne zaznacz pole Zezwalaj na połączenia Pomocy zdalnej z tym komputerem, a następnie wybierz przycisk OK.
  Zostało zaznaczone pole wyboru Zezwalaj na połączenia Pomocy zdalnej z tym komputerem.
 • W polu wyszukiwania na pasku zadań ponownie wpisz pomoc zdalna i wybierz pozycję Zaproś kogoś, aby połączył się z Twoim komputerem i Ci pomógł, lub zaproponuj komuś pomoc.
 • Wybierz pozycję Poproś o pomoc kogoś, komu ufasz.
  • Jeśli funkcja Łatwe połączenie nie była jeszcze używana, wybierz pozycję Użyj funkcji Łatwe połączenie.

  • Jeśli funkcja Łatwe połączenie była już używana, wybierz nazwę użytkownika, który ma Ci pomóc. Aby poprosić kogoś spoza listy kontaktów, wybierz pozycję Poproś kogoś o pomoc.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Łatwe połączenie

W ramach funkcji Łatwe połączenie otrzymasz tymczasowe hasło od osoby, której pomagasz. Pozwoli Ci ono nawiązać połączenie bezpośrednio z komputerem osoby potrzebującej pomocy.

 • W polu wyszukiwania wpisz pomoc zdalna i wybierz pozycję Zaproś kogoś, aby połączył się z Twoim komputerem i Ci pomógł, lub zaproponuj komuś pomoc.
 • Wybierz pozycję Pomóż komuś, kto wysłał zaproszenie.
 • Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli używasz funkcji Łatwe połączenie po raz pierwszy, wybierz pozycję Użyj funkcji Łatwe połączenie.

  • Jeśli funkcja Łatwe połączenie była już używana, wybierz nazwę użytkownika, któremu chcesz pomóc. Aby pomóc osobie, której nie ma na liście, naciśnij lub kliknij pozycję Pomóż nowej osobie.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami.