Przypinanie i odpinanie aplikacji w menu Start

Dotyczy: Windows 10

Przypinanie aplikacji do ekranu startowego

Najczęściej używane aplikacje możesz przypiąć do menu Start. Oto odpowiednia procedura:

  • Otwórz menu Start , a następnie znajdź nazwę aplikacji, którą chcesz przypiąć na liście lub wyszukaj, wpisując nazwę aplikacji w polu wyszukiwania. 
  • Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) aplikację, a następnie wybierz Przypnij do obszaru startowego .
  • Aby odpiąć aplikację, wybierz pozycję Odepnij od menu Start .