Zmiana imienia i nazwiska oraz adresu skojarzonych z kontem Microsoft

Dotyczy: Konto MicrosoftMicrosoft Store

Windows 10

 • Aby zaktualizować swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy:
  • Zaloguj się na swoim koncie Microsoft. Uwaga: Jeśli podczas logowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, którego konta chcesz używać, to znaczy, że masz dwa konta Microsoft skojarzone z tym samym adresem e-mail. Więcej informacji, zobacz temat Zmiana adresu e-mail lub numeru telefonu na koncie Microsoft.
  • Wybierz pozycję Twoje informacje.
  • Wybierz opcję Edytuj nazwę, wprowadź preferowane zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.
 • Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do swojego konta lub zmianą albo dodaniem innych danych osobowych, zobacz Pomoc dotycząca konta Microsoft.
  Zmiana konta — Twoje informacje
 • Aby zaktualizować preferowane imię i nazwisko lub adres rozliczeniowy, wysyłki lub podatkowy:
  • Zaloguj się na swoim koncie Microsoft. Uwaga: Jeśli podczas logowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, którego konta chcesz używać, to znaczy, że masz dwa konta Microsoft skojarzone z tym samym adresem e-mail. Więcej informacji, zobacz temat Zmiana adresu e-mail lub numeru telefonu na koncie Microsoft.
  • Wybierz opcję Płatności i rozliczenia > Książka adresowa.
  • Jeśli aktualizujesz istniejący adres, wybierz opcję Edytuj. Jeśli dodajesz nowy adres, wybierz opcję Dodaj nowy adres.
  • Wybierz kolejno opcje Ustaw jako preferowany adres do rozliczeń i wysyłki > Zapisz.
 • Uwaga: Powyższe kroki zależą od kraju lub regionu.
  Informacje o koncie — Płatności i rozliczenia

Konsola Xbox One

 • Wybierz pozycję Ustawienia  > Wszystkie ustawienia .

 • W obszarze Konto wybierz opcję Płatności i rozliczenia > Zmień adres rozliczeniowy.

 • Edytuj informacje o koncie rozliczeniowym. 

  • Aby pominąć informacje rozliczeniowe, które należy zaktualizować, naciśnij B na kontrolerze, a następnie wybierz Dalej.

 • Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz informacje.

  • Jeśli chcesz zmienić inne ustawienie, wybierz Wprowadź więcej zmian.