Synchronizowanie ulubionych i elementów listy do przeczytania w Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

Aby wyświetlić ulubione i pozycje z listy do przeczytania na wszystkich komputerach i telefonach z systemem Windows, musisz zalogować się do wszystkich tych urządzeń za pomocą tego samego konta Microsoft. Po wykonaniu tej czynności poczekaj chwilę, aż zawartość zostanie zsynchronizowana po raz pierwszy. Jeśli nadal nie można jej synchronizować, sprawdź, czy opcja synchronizacji została włączona ustawieniach systemu Windows, jak również w przeglądarce Microsoft Edge na komputerze.

  • Aby włączyć synchronizowanie w ustawieniach systemu Windows:
    • Wybierz przycisk Start i wybierz Ustawienia .

    • Wybierz kolejno opcje Konta > Sychronizowanie ustawień  i włącz opcję Synchronizuj ustawienia.

  • Aby włączyć synchronizowanie w aplikacji Microsoft Edge  na komputerze:
    • Wybierz kolejno pozycje Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia .

    • W obszarze Konto włącz opcję synchronizacji .