Otwieranie portów sieciowych dla konsoli Xbox One


Otwieranie portów

Jeśli korzystasz z zapory lub urządzenia sieciowego takiego jak router, konieczne może być wprowadzenie zmian w konfiguracji, aby konsola Xbox One mogła komunikować się z usługą Xbox Live. Taka zmiana konfiguracji jest czasami nazywana „otwieraniem portów” lub „przekierowywaniem portów”. Usługa Xbox Live wymaga, aby na routerze były otwarte następujące porty:

  • Port 88 (UDP)

  • Port 3074 (UDP i TCP)

  • Port 53 (UDP i TCP)

  • Port 80 (TCP)

  • Port 500 (UDP)

  • Port 3544 (UDP)

  • Port 4500 (UDP)