Tworzenie dysku odzyskiwania


Dysk odzyskiwania może ułatwić rozwiązanie problemów z komputerem nawet wtedy, gdy komputer się nie uruchamia. Do utworzenia dysku odzyskiwania wystarczy dysk USB.

  • Na pasku zadań wyszukaj pozycję Tworzenie dysku odzyskiwania i wybierz ją. Może pojawić się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

  • Gdy narzędzie uruchomi się, upewnij się, że została zaznaczona opcja Utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania, i wybierz Dalej.

  • Podłącz dysk USB do komputera, wybierz go, a następnie wybierz pozycję Dalej > Utwórz. Na dysk odzyskiwania zostanie skopiowanych wiele plików, więc może to trochę potrwać.

  • Po zakończeniu, może zostać wyświetlone łącze Usuń partycję odzyskiwania z komputera . Jeśli chcesz zwolnić miejsce na dysku na komputerze, kliknij ten link, a następnie wybierz opcję Usuń. Jeśli nie, wybierz pozycję Zakończ.