Sprawdzanie wersji Microsoft Edge na komputerze

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

  • Otwórz program Microsoft Edge .

  • Wybierz Ustawienia i nie tylko  w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .
  • Poszukaj wersji w obszarze Informacje o tej aplikacji.