Dodawanie notatek do witryn w programie Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge to jedyna przeglądarka umożliwiająca tworzenie notatek, pisanie, rysowanie i wyróżnianie tekstu bezpośrednio na stronach internetowych.

  • Wybierz program Microsoft Edge na pasku zadań i przejdź do strony, na której chcesz pisać.

  • Wybierz opcję Dodaj notatki, a następnie wybierz opcję Pióro kulkowe (1), Wyróżnienie (2), Dodaj notatkę (4) lub Pisanie dotykowe (6), aby dodać zaznaczenia na stronie. Wybierz opcję Gumka (3), aby usunąć zaznaczenia lub notatki, lub opcję Wycinek (5), aby skopiować zaznaczony fragment strony do Schowka.
    Obraz przedstawiający pasek narzędzi notatki internetowej z przyciskami pióra kulkowego, wyróżnienia, wymazywania, dodawania notatki (wpisanej), przycinania, zapisywania i udostępniania
  • Następnie Zapisz notatkę internetową  (7) lub Udostępnij notatkę internetową  (8).