Dodawanie witryny do ulubionych w programie Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

Jak to zrobić:

  • Naciśnij przycisk Dodaj do ulubionych lub do przeczytania .

  • Zmień nazwę ulubionego elementu, jeśli chcesz, a następnie wybierz pozycję Dodaj.