Sprawdzanie, ile przestrzeni dyskowej jest na komputerze


  • Wybierz przycisk Start i wybierz Ustawienia .
  • Wybierz System > Pamięć.
    Ustawienia pamięci systemowej