Udostępnianie plików w Eksploratorze plików

Dotyczy: Windows 10

Udostępnianie za pomocą aplikacji

 • Wybierz plik, przejdź do karty Udostępnianie i wybierz Udostępnij. Wybierz sposób wysłania pliku, a następnie wykonaj procedurę przewidzianą dla wybranej opcji.
  Eksplorator plików z przyciskiem udostępniania

Korzystanie z usługi OneDrive

Jeśli Twoje pliki z usługi OneDrive są zapisane na komputerze, można je udostępnić z poziomu Eksploratora plików na kilka sposobów:

 • Pobierz link, który możesz udostępnić innym osobom. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) plik lub folder w usłudze OneDrive i wybierz pozycję Udostępnij link usługi OneDrive. (Jeśli używasz usługi OneDrive dla Firm, wybierz kolejno opcje Udostępnij > Kopiuj łącze > Kopiuj). Teraz możesz opublikować link wszędzie tam, gdzie chcesz. 
  Udostępnianie łącza OneDrive z Eksploratora plików
 • Wyślij link pocztą e-mail do kilku osób. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) plik, wybierz opcję Więcej opcji udostępniania w usłudze OneDrive > Zaproś osoby, a następnie wprowadź ich adresy e-mail. (Jeśli używasz usługi OneDrive dla Firm, wybierz pozycję Udostępnij, wybierz opcję z listy rozwijanej, a następnie wybierz opcję Zastosuj. Następnie wprowadź adresy e-mail nad niebieską linią i wybierz opcję Wyślij).

Wysyłanie wiadomości

 • Jeśli masz zainstalowaną klasyczną aplikację poczty e-mail, zaznacz plik, a następnie wybierz kolejno opcje Udostępnij > E-mail, a zostanie otwarta nowa wiadomość z załączonym plikiem.
  Udostępnianie plików w wiadomości e-mail z Eksploratora plików

Udostępnianie przez sieć domową

Aby dowiedzieć się, jak udostępniać pliki w sieci domowej w systemie Windows 10, przeczytaj artykuł:

Udział w grupie roboczej lub domenie

Aby udostępnić pliki osobom w grupie roboczej lub domenie:

 • Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 • Przejdź do karty Udostępnianie, a następnie w sekcji Udostępnianie zaznacz opcję Określone osoby.
 • Wprowadź adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić plik, kliknij obok każdej z nich opcję Dodaj, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

Udostępnianie urządzeniu w pobliżu