Używanie programu Windows Defender Offline


  • Program Windows Defender Offline to zaawansowane narzędzie do skanowania w trybie offline, z którego można korzystać w zaufanym środowisku i które nie wymaga uruchomienia systemu operacyjnego.

  • Może się zdarzyć, że program antywirusowy Windows Defender znajdzie złośliwe oprogramowanie, którego nie można usunąć — na przykład bardzo trwałe złośliwe oprogramowanie, takie jak programy typu rootkit. W takim przypadku zostanie wyświetlony monit o uruchomienie programu Windows Defender Offline, który jest już zainstalowany w systemie Windows 10.