Autouzupełnianie formularzy internetowych przy użyciu Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

Funkcja Autouzupełnianie zapamiętuje informacje wprowadzane do formularzy sieci Web, takie jak imię i nazwisko, adres itp. Umożliwia to szybsze i łatwiejsze wprowadzanie tych danych w podobnych formularzach w przyszłości. Aby włączyć funkcję Autouzupełnianie:

  • Wybierz kolejno opcje Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Hasła i autouzupełnianie
  • Włącz opcję Zapisz dane formularzy
  • Wybierz opcję Zarządzaj formularzami, aby zmienić którekolwiek informacje funkcji Autouzupełnianie.