Dodawanie lub usuwanie dodatków, rozszerzeń i pasków narzędzi

Dotyczy: Windows 10Microsoft Edge

Microsoft Edge

 • Aby znaleźć rozszerzenie i dodać je do przeglądarki Microsoft Edge
  • Otwórz program Microsoft Edge  i wybierz opcję Ustawienia i nie tylko  > Rozszerzenia. Zostanie wyświetlona lista sugerowanych rozszerzeń. 
  • Przewiń w dół i wybierz opcję Odkryj więcej rozszerzeń, aby otworzyć sklep Microsoft Store zawierający więcej rozszerzeń.
  • Wyszukaj w sklepie Microsoft Store żądane rozszerzenie. Po znalezieniu go wybierz opcję Pobierz, aby je zainstalować na urządzeniu.
  • Po zakończeniu instalowania przełącz z powrotem do aplikacji Microsoft Edge .
  • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi uprawnień rozszerzenia i wybierz pozycję Włącz.
 • Aby usunąć rozszerzenie z programu Microsoft Edge
  • Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge  i wybierz opcję Ustawienia i nie tylko  > Rozszerzenia.
  • Najedź kursorem na rozszerzenie, które chcesz usunąć, i wybierz je, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.

Google Chrome

 • Aby dodać rozszerzenie i użyć go w przeglądarce Google Chrome
  • Otwórz sklep Chrome Web Store i wybierz z menu opcję Aplikacje lub Rozszerzenia.
  • Przeglądaj lub wyszukaj elementy, które chcesz dodać.
  • Gdy znajdziesz aplikację lub rozszerzenie, które chcesz dodać, wybierz pozycję Dodaj do Chrome.
  • Jeśli dodajesz rozszerzenie, przejrzyj typy danych, do których rozszerzenie będzie miało dostęp, a następnie wybierz pozycję Dodaj rozszerzenie.
  • Twoje aplikacje będą widoczne na ekranie uruchamiania, a rozszerzenia w postaci przycisków na pasku narzędzi w przeglądarce Chrome.
 • Aby usunąć rozszerzenie z programu Google Chrome
  • Otwórz aplikację Chrome, a następnie wybierz trzy pionowe kropki obok ikony profilu.
  • Wybierz pozycję Więcej narzędzi > Rozszerzenia.
  • Obok rozszerzenia, które chcesz usunąć, wybierz opcję Usuń .
  • Aby potwierdzić, wybierz opcję Usuń.
  • Aby usunąć rozszerzenie, które jest przyciskiem na pasku narzędzi przeglądarki, kliknij ten przycisk prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń z Chrome.

Firefox

 • Aby dodać dodatek i użyć go w przeglądarce Firefox
  • Otwórz aplikację Firefox, a następnie wybierz trzy poziome linie obok ikony profilu.
  • Wybierz opcję Dodatki, a następnie Get Add-ons.
  • Aby zainstalować proponowany dodatek, kliknij niebieski przycisk +Zainstaluj motyw lub +Dodaj do programu Firefox, w zależności od typu dodatku.
  • Znajdź inne dodatki, wybierając przycisk Find more add-ons.
 • Aby usunąć dodatek z programu Firefox
  • Otwórz aplikację Firefox, a następnie wybierz trzy poziome linie obok ikony profilu.
  • Wybierz pozycję Dodatki, a następnie Rozszerzenia, Motywy lub Wtyczki.
  • Znajdź ten, który chcesz usunąć, a następnie wybierz trzy poziome kropki i pozycję Usuń.

Safari

 • Aby znaleźć i zainstalować rozszerzenia w przeglądarce Safari
  • Otwórz przeglądarkę Safari, a następnie wybierz opcję Safari > Safari Extensions.
  • Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari 12, zostanie otwarty sklep App Store na stronie z rozszerzeniami przeglądarki Safari.
  • Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu Safari, przeglądarka Safari otworzy stronę sieci Web z galerią rozszerzeń Safari.
 • Aby wyłączyć lub odinstalować rozszerzenia w programie Safari
  • Otwórz przeglądarkę Safari, a następnie wybierz opcję Safari > Preferencje > Rozszerzenia
  • Dla każdego rozszerzenia można użyć pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć rozszerzenie.
  • Jeśli nie możesz ustalić funkcji konkretnego rozszerzenia lub spodziewasz się, że już go nie użyjesz w przyszłości, wybierz przycisk Odinstaluj obok tego rozszerzenia.