Zmiana stanu drukarki z „offline” na „online”


Jeśli drukarka nie będzie w stanie komunikować się z komputerem, może być wyświetlana jako pozostająca w stanie offline. Poniżej przedstawiono niektóre czynności, których można spróbować, aby przywrócić tryb online drukarki.

  • Sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do tej samej sieci Wi-Fi, co komputer. W menu wbudowanym w drukarce powinna być wyświetlana sieć, do której jest ona podłączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcję obsługi drukarki.
  • Sprawdź, czy dla drukarki nie wybrano trybu Użyj drukarki w trybie offline. Wybierz opcję Start > Ustawienia > Urządzenia > Drukarki i skanery. Wybierz drukarkę, a następnie pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.
  • Jeśli te kroki nie pomogą w przywróceniu drukarki z powrotem do trybu online, przeczytaj temat Rozwiązywanie problemów z drukarkami w trybie offline.