Przypinanie aplikacji do paska zadań


  • W menu Start  lub na liście aplikacji naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie wybierz Więcej > Przypnij do paska zadań .
    Jak przypiąć aplikację do paska zadań