Wyświetlanie wszystkich aplikacji w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

  • Aby wyświetlić pełną listę aplikacji, wybierz opcję Start i przewiń listę alfabetyczną. Niektóre aplikacje są na liście aplikacji w folderach — np. Notatnik, który znajduje się w folderze Akcesoria systemu. Jeśli nadal nie możesz znaleźć, czego szukasz, spróbuj wpisać nazwę aplikacji lub programu (np. OneNote na poniższym zrzucie ekranu) w polu wyszukiwania na pasku zadań.  
    Znajdowanie aplikacji za pośrednictwem wyszukiwania na pasku zadań
  • Aby przypiąć ulubione aplikacje do menu Start lub paska zadań, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) aplikację, którą chcesz przypiąć. Wybierz opcję Przypnij do obszaru startowego, aby dodać ją do menu Start, lub opcję Więcej > Przypnij do paska zadań .
  • Uwaga: Jeśli przeprowadzono instalowanie aplikacji lub programu, ale użycie powyższych metod nie powoduje jej wyświetlenia na liście aplikacji, prawdopodobnie nie została w pełni zainstalowana. Może się tak zdarzyć z kilku powodów. Na przykład możesz nie mieć niezbędnych sterowników na urządzeniu wymaganych przez niedawno pobrany program. W takim przypadku problem może rozwiązać sprawdzenia dostępności aktualizacji w usłudze Windows Update.
  • Istnieje również możliwość, że oprogramowanie antywirusowe zablokowało instalację aplikacji. Jeśli podejrzewasz, że może to mieć miejsce, tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe i spróbuj ponownie zainstalować aplikację. (Upewnij się, że możesz włączyć ochronę w czasie rzeczywistym z powrotem po zakończeniu instalowania aplikacji).